Dodatkowe informacje o obszarach roboczych programu SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł Pomocy zawiera opis różnych typów obszarów roboczych, które można tworzyć w programie SharePoint Workspace.

Więcej informacji na następujące tematy:

Obszary robocze programu SharePoint

Obszary robocze programu Groove

Foldery udostępnione

Obszary robocze programu SharePoint

Tego typu obszar roboczy umożliwia utworzenie kopii witryny programu SharePoint na komputerze lokalnym, która jest automatycznie synchronizowana z serwerem.

Obszar roboczy programu SharePoint to należąca do użytkownika kopia witryny programu SharePoint lub wybranych list i bibliotek z tej witryny. Taką kopię można przełączać do trybu offline i synchronizować z witryną. Obszar roboczy zawiera tylko użytkownika jako uczestnika. Udostępnianie aktualizacji zawartości innym użytkownikom programu SharePoint odbywa się przez synchronizowanie obszaru roboczego z witryną programu SharePoint.

Uwaga: W odróżnieniu do obszarów roboczych programu Groove obszary robocze programu SharePoint nie są synchronizowane na wielu komputerach, na których użytkownik ma konto. Na każdym komputerze należy utworzyć oddzielną kopię obszaru roboczego programu SharePoint.

Prostymi słowy: obszar roboczy programu SharePoint umożliwia uzyskanie dostępu do zawartości witryny programu SharePoint w dowolnym momencie — bez względu na to, czy użytkownik ma połączenie z siecią.

Uwaga: Obszary robocze programu SharePoint można synchronizować tylko z witrynami uruchomionymi na serwerach z programem Microsoft SharePoint Server 2010 lub nowszym, programem Microsoft SharePoint Foundation 2010 lub usługą SharePoint Online 2010 lub nowszą.

Dlaczego warto tworzyć obszary robocze programu SharePoint

Najbardziej oczywistą korzyścią wynikającą z utworzenia obszaru roboczego programu SharePoint jest możliwość uzyskania dostępu do swoich danych z witryny programu SharePoint, gdy nie ma się dostępu do sieci lub podczas pracy w trybie offline.

Ponadto wielu użytkowników może preferować korzystanie z funkcji i środowiska pracy dostępnych w obszarach roboczych programu SharePoint, a nie z tych, które są używane podczas pracy bezpośrednio w witrynach programu SharePoint w przeglądarce sieci Web. Na przykład w obszarach roboczych programu SharePoint przechodzenie między listami i bibliotekami jest szybkie i proste. Aby przełączać się między tymi listami i bibliotekami, wystarczy klikać myszą i nie trzeba czekać na załadowanie stron sieci Web. Jeśli użytkownik pracuje z zawartością z kilku witryn programu SharePoint, może pobrać tę zawartość do kilku obszarów roboczych programu SharePoint i umieścić je na pasku uruchamiania programu SharePoint Workspace, aby zapewnić sobie szybki dostęp do tych obszarów.

Wielu użytkowników może także polubić korzystanie z bogatych funkcji aplikacji dostępnych w obszarach roboczych programu SharePoint oraz docenić łatwość wykonywania wielu rutynowych działań, takich jak dodawanie do list i bibliotek nowych elementów lub plików albo ich edytowanie.

Sposoby tworzenia obszaru roboczego programu SharePoint

Obszar roboczy programu SharePoint można utworzyć z jednej z następujących lokalizacji:

 • Witryna programu SharePoint w przeglądarce sieci Web

 • Pasek uruchamiania programu SharePoint Workspace

Tworzenie obszaru roboczego programu SharePoint podczas odwiedzania witryny programu SharePoint w przeglądarce sieci Web

Jest to najłatwiejsza i najbardziej niezawodna metoda tworzenia obszaru roboczego, o ile punktem wyjścia jest witryna programu SharePoint, która ma zostać skopiowana na komputer. Krótko mówiąc, taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy użytkownik już uzyskał dostęp do witryny programu SharePoint, którą chce zsynchronizować na swoim komputerze.

Aby utworzyć obszaru roboczego programu SharePoint podczas odwiedzania witryny programu SharePoint, kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij synchronizacji do Program SharePoint Workspace.

Uwaga:  Jeśli menu Akcje witryny nie jest widoczne, oznacza to, że witryna jest hostowana na nowszej wersji programu SharePoint, takiej jak SharePoint Server 2013. W takim przypadku należy utworzyć obszar roboczy, zaczynając na pasku uruchamiania programu SharePoint Workspace, co zostało opisane w następnej sekcji.

Tworzenie obszaru roboczego programu SharePoint z poziomu paska uruchamiania programu SharePoint Workspace

Można utworzyć obszaru roboczego programu SharePoint, na pasku uruchamiania obszaru roboczego programu SharePoint lub w widoku Backstage. W tym przypadku należy wpisz lub wklej adres internetowy witryny programu SharePoint, które mają i może być konieczne podanie poświadczeń witryny programu SharePoint.

Opcje pobierania w obszarach roboczych programu SharePoint

Gdy po raz pierwszy tworzysz obszar roboczy programu SharePoint, początkowe ustawienia pobierania są skonfigurowane tak, aby były pobierane wszystkie elementy ze wszystkich obsługiwanych list i bibliotek w wybranej witrynie programu SharePoint.

Opcjonalnie możesz skonfigurować pobieranie w taki sposób, aby były pobierane tylko elementy wybranych list i bibliotek. Pobieranie selektywne umożliwia odłożenie pobrania elementów z innych list i bibliotek do momentu, kiedy będą one potrzebne podczas pracy. Te listy i biblioteki nadal są wyświetlane w obszarze roboczym programu SharePoint, ale zamiast listy elementów są widoczne opcje natychmiastowego pobrania elementów i przejścia do danej listy lub biblioteki w witrynie programu SharePoint.

Korzystanie z list zewnętrznych w obszarze roboczym programu SharePoint — informacje

Niektóre listy programu SharePoint są tworzone przy użyciu aplikacji usługi łączności biznesowej (BCS). Podczas tworzenia obszaru roboczego programu SharePoint tych list są widoczne w okienku Zawartość w obszarze "List zewnętrznych", gdy jest sortowana według typu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu użycia tego typu listy różni się od innych list programu SharePoint, zobacz przy użyciu list zewnętrznych w programie SharePoint workspace.

Uwaga: Usługi łączności biznesowej są teraz obsługiwane przez usługę SharePoint Online z dodatkiem Service Update 1, jednak z programem SharePoint Workspace nie można synchronizować list zewnętrznych hostowanych w usłudze SharePoint Online.

Nieobsługiwane typy zawartości — informacje

Większość list i bibliotek w obszarze roboczym programu SharePoint można synchronizować chociaż niektóre intensywnie niestandardowe listy mogą wystąpić problemy. Podczas tworzenia obszaru roboczego programu SharePoint nieobsługiwane typy zawartości są wyświetlane w panelu Zawartość pod nagłówkiem dostępne na serwerze, gdy obszaru roboczego są posortowane według typu. Jeśli możesz wybrać jedną z tych typów zawartości, pojawi się odpowiednią opcję, aby otworzyć listę w przeglądarce. Jeśli typ zawartości jest obsługiwany w programie SharePoint Workspace, pojawi się też opcję Łączenie zdefiniowana do serwera.

W obszarze roboczym programu SharePoint obecnie nie można synchronizować następujących typów zawartości:

 • Kalendarz/listy wydarzeń

 • Witryny typu wiki

 • Witryny blogów

 • Witryny portalu

 • Witryny obszaru roboczego spotkania

 • Biblioteki formularzy

 • Biblioteki slajdów

 • Ankiety

 • Katalogi witryny

 • Notesy programu OneNote przechowywane w bibliotekach dokumentów

 • Biblioteki dokumentów chronione za pomocą usługi IRM. Pliki chronione pojedynczo można jednak synchronizować w bibliotekach dokumentów niechronionych za pomocą usługi IRM, jeśli jest używane właściwe uwierzytelnianie.

 • Repozytoria procesów programu Visio

Synchronizowanie zawartości między obszarem roboczym programu SharePoint i odpowiadającą mu witryną programu SharePoint — informacje

Obszar roboczy programu SharePoint to zasadniczo aktualna kopia zawartości przechowywanej w witrynie programu SharePoint na serwerze. Aktualizacje zawartości obszaru roboczego programu SharePoint są odzwierciedlane w jego wersji na serwerze po każdej synchronizacji obszaru roboczego i serwera. Na przykład po usunięciu elementów lub zmianie ich nazw w obszarze roboczym programu SharePoint te elementy zostaną usunięte lub otrzymają nowe nazwy na serwerze. I podobnie elementy, które zostaną usunięte lub otrzymają nowe nazwy na serwerze, zostaną też usunięte lub otrzymają nowe nazwy w obszarze roboczym programu SharePoint.

Usuwanie obszarów roboczych programu SharePoint — informacje

Usuwanie obszaru roboczego programu SharePoint z poziomu paska uruchamiania zawiera tylko efekt w postaci usunięcia lokalnej kopii witryny programu SharePoint; nie ma wpływu na zawartość przechowywana w witrynie programu SharePoint na serwerze. Innymi słowy, spowoduje usunięcie obszaru roboczego programu SharePoint nie również usunąć zawartości, który został pobrany do obszaru roboczego z serwera. Po usunięciu obszaru roboczego programu SharePoint, możesz Jeśli chcesz, utworzyć nowy obszar roboczy programu SharePoint, odwoływanie się do konkretnej samej witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Obszary robocze programu Groove

To jest typ oryginalnego obszaru roboczego opracowanego dla programu Microsoft Office Groove, zanim zmieniono nazwę tego produktu na SharePoint Workspace.

W obszarze roboczym tego typu grupy lub organizacje o wspólnych celach mogą współpracować i dzielić się pomysłami. Obszar roboczy programu Groove zwykle zawiera dwóch lub większą liczbę „uczestników”, czyli osób, które przyłączyły się do obszaru roboczego po otrzymaniu zaproszenia. Zawartość obszaru roboczego jest wysoce dynamiczna. Wszyscy uczestnicy, którzy w danym momencie są w trybie online, natychmiast widzą wszystkie aktualizacje dodawane przez nich samych lub przez innych uczestników. Uczestnicy wysyłają i otrzymują aktualizacje w momencie przejścia do trybu online.

Obszary robocze programu Groove Zezwalaj członków, których chcesz pracować z szeroką gamę narzędzi specjalistyczne aplikacji. Załóżmy na przykład, że prowadzenie cotygodniowe spotkanie, aby omówić opracowywania materiałów marketingowych. Działania mogą obejmować ustawienie terminów, przydzielania zadań, i przeglądanie wykonaną. W celu ułatwienia to spotkanie, uczestników obszaru roboczego mogą publikować plików w narzędziu dokumenty, omówić problemy w narzędzia Dyskusjai współpraca nad planami spotkania przy użyciu narzędzia Kalendarz. Dla wszystkich członków obecnie w trybie online w tym samym czasie, w obszarze roboczym można korzystać przy użyciu rozmowyw czasie rzeczywistym.

Narzędzie listy jest używane w połączeniu z programu Microsoft Office InfoPath do tworzenia niestandardowych narzędzi mają zostać dodane do obszaru roboczego. Złożoność i funkcje w narzędziu niestandardowym może się znacznie zmieniać przeważnie zależy od celów i twórczych pomysłów projektanta narzędzia programu InfoPath. Projektanta powinny mieć możliwość tworzenia prostego narzędzia składający się z różnych wprowadzania danych i pól danych wejściowych są wyświetlane w formularzu.

Ograniczenia obszarów roboczych programu Groove

Mimo że nie ma żadnych ograniczeń określonego rozmiaru obszarów roboczych, aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się ograniczanie rozmiaru dowolnego obszaru roboczego do 2 GB lub mniej. Wyświetlanie właściwości obszaru roboczego , aby wyświetlić bieżący rozmiar obszaru roboczego można.

Uwaga: Program SharePoint Workspace nie umożliwia wysyłania nowym zaproszonym uczestnikom obszaru roboczego programu Groove, którego rozmiar przekracza 2 GB.

Początek strony

Foldery udostępnione

Alternatywnie do obszaru roboczego programu Groove możesz utworzyć folder udostępniony w systemie plików. Tego typu obszar roboczy umożliwia udostępnianie zawartości folderu w systemie plików systemu Windows wszystkich komputerów, na których masz konto i z innymi użytkownikami programu SharePoint Workspace w zaproszeniu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje o folderach udostępnionych.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×