Dodatek Power Query — podstawowe informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym samouczku za pomocą programu Excel w dodatku Power Query obsługi utworzyć kwerendę, która powoduje zaimportowanie danych ze strony sieci web. W ramach tego procesu będzie przechodzenia między tabelami dostępne na stronie sieci web i Zastosuj kroki przekształcania danych w celu wyświetlenia tylko dane, które mają być wyświetlane. Dodatek Power Query zapisuje wszystkie czynności do wykonania, i będzie można powtórzyć zawsze, gdy odświeżanie danych.

Krok 1: Nawiązywanie połączenia z serwisu Wikipedia

Excel 2016: kliknij kartę dane, a następnie Nowe zapytanie > Z innych źródeł > Z sieci Web. Jeśli nie widzisz przycisku Nowe zapytanie , kliknij pozycję dane > Z sieci Web.

Program Excel 2010 – 2013: kliknij kartę Power Query, a następnie Z sieci Web. Jeśli nie widzisz karty Power Query, upewnij się, zostały pobrane i zainstalowany dodatek Power Query.

 1. W oknie dialogowym Z sieci Web Wklej adres URL serwisu Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship) w polu tekstowym adres URL.

  Dodatek Power Query > z sieci Web > okno dialogowe wprowadzania adresu URL
 2. Kliknij przycisk OK.

  Po ustaleniu połączenia ze stroną sieci web, zostanie wyświetlona lista dostępnych tabel na tej stronie Wikipedia w okienku Nawigator. Możesz kliknąć dla każdej tabeli, aby wyświetlić szybki podgląd wyświetlany w okienku po prawej stronie.

  Dodatek Power Query > z sieci Web > Nawigator widoku tabeli

 3. Kliknij dwukrotnie tabelę wyników [edit] i Edytor zapytań zostanie otwarty z danymi turnieju.

Początek strony

Krok 2: Kształtowanie danych

Teraz, gdy masz otwarta w edytorze zapytań, możesz wyczyścić i kształtowanie danych w celu dopasowania go do potrzeb. W tym kroku będzie Przekształcanie danych przez usunięcie wszystkich kolumn z wyjątkiem Year i Final Winners.

 1. W siatce Podgląd zapytania zaznacz kolumny Year i Final Winners za pomocą Klawisza Ctrl oraz kliknięcia.

 2. Kliknij pozycję Usuń kolumny > Usuń inne kolumny.

  Dodatek Power Query > Edytor zapytań > Usuń kolumny

Krok 3: Oczyszczanie danych

W tym kroku będzie wyczyścić dane według zamienianiu wartości i filtrowanie danych.

 1. Wybierz kolumnę Year.

 2. W oknie Edytor zapytań kliknij pozycję Zamień wartości.

 3. W oknie dialogowym Zamienianie wartości wpisz "Szczegóły" w polu tekstowym wartość do znajdowania i pozostaw pole Zamień na puste.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Dodatek Power Query > Edytor zapytań > Zamień wartości

Krok 4: Filtrowanie wartości w kolumnie

Teraz będzie filtrować kolumnę Year, aby wyświetlić wiersze, które nie zawierają wartości "Year".

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej filtru w kolumnie Year.

 2. Filtrowanie listy rozwijanej wyczyść pole wyboru roku.

 3. Kliknij przycisk OK.

Dodatek Power Query — Edytor zapytań > Filtr, aby oczyścić danych

Krok 5: Nazwa kwerendy

Nadszedł czas, aby nadać nazwę kwerendy, który już został utworzony.

W okienku Ustawienia zapytania w polu tekstowym Nazwa wprowadź Euro Cup Winners. Po kliknięciu łącza Wszystkie właściwości, można również wprowadzić opis kwerendy, w polu tekstowym Opis.

Dodatek Power Query > Edytor zapytań > Ustawienia kwerendy

Krok 6: Ładowania zapytania do arkusza

Ponadto można teraz załadujesz zapytanie Euro Cup Winners do arkusza.

 1. W lewym górnym rogu kliknij pozycję Zamknij i załaduj.

  Dodatek Power Query może zwrócić wyniki kwerendy do arkusza.

  Jeśli musisz zaktualizować dane w późniejszym czasie, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w zakresie danych, a następnie kliknij przycisk Odśwież. Wszystkie podane nowe informacje na stronie sieci web zostanie automatycznie zaktualizowana.

Krok 7: Poznawanie, co się dzieje w tle

 1. Kliknij dowolne miejsce w danych, a następnie na karcie kwerendy, kliknij przycisk Edytuj.

 2. Po prawej stronie Zwróć uwagę na liście Zastosowane kroki. Podczas wykonywania kwerend działania zostały utworzone kroki zapytania. Każdy krok zapytania zawiera formułę odpowiedniego napisanym w języku "M".

 3. Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące każdego kroku:

Krok zapytania

Zadanie

Formuła

Source

Łączenie się ze źródłem danych sieci Web

= Web.Page (Web.Contents ("http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship"))

Nawigowanie

Zaznacz tabelę do połączenia

= Źródła {2} [Data]

Typ zmienione

Zmienianie typów — Power Query powinien się tym zająć automatycznie

= Table.TransformColumnTypes (Data2, {{"Year", wpisz tekst}, {"Host", wpisz tekst}, {"", wpisz tekst}, {"ostateczne pierwszym miejscu", wpisz tekst}, {"Ostateczny wynik", wpisz tekst}, {"ostateczne Runner-up", wpisz tekst}, {"2", wpisz tekst}, {"Umieść trzecie miejsce trzecia dopasowania", wpisz tekst}, {"innych Wynik odpowiada miejscu", wpisz tekst} {"trzecia umieścić dopasowanie czwartą liczbę dziesiętną", wpisz tekst}, {"3", wpisz tekst}, {"Liczby członkom zespołu", wpisz tekst}})

RemovedOtherColumns

Usuwanie innych kolumny w celu wyświetlenia tylko potrzebnych kolumn

Table.SelectColumns

= Table.SelectColumns(#"Changed Type",{"Final Winner", "Year"})

ReplacedValue

Zamienianie wartości w celu oczyszczenia wartości w wybranej kolumnie

Table.ReplaceValue

= Table.ReplaceValue(#"Removed Other Columns","Details","",Replacer.ReplaceText,{"Year"})

FilteredRows

Filtrowanie wartości w kolumnie

Table.SelectRows

= Table.SelectRows(#"Replaced Value", each ([Year] <> "Year"))

Aby wyświetlić kod M w całości, należy kliknąć opcję Edytor zaawansowany na Wstążce dodatku Power Query. Aby uzyskać więcej informacji na temat języka formuł dodatku Power Query, zobacz informacje o formułach dodatku Power Queryi Dokumentacja M Power Query..

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest określane jako pobrać i przekształcić w programie Excel 2016

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Kształtowanie danych z dodatku Power Query

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×