Dodanie hiperlinku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Hiperłącza można dodawać do dowolnego kształtu programu Visio. Hiperłącza mogą wskazywać inną stronę lub kształt na bieżącym rysunku, stronę lub kształt na innym rysunku, dokument inny niż dokument programu Visio, witrynę sieci Web, witrynę FTP lub adres e-mail.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Dodawanie hiperłącza do istniejącego kształtu

 1. Sprawdź, czy bieżący rysunek i plik, do którego tworzysz łącze, zostały zapisane.

 2. Zaznacz kształt, do którego chcesz utworzyć łącze.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze.

  Dodawanie pola hiperłącza

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze CTRL + K.

 4. W polu Adres wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz utworzyć hiperłącze do innej strony lub kształtu w bieżącym rysunku, pozostaw to pole puste.

  • Wpisz ścieżkę do pliku znajdującego się na dysku lub w sieci.

  • Wpisz adres witryny sieci Web, adres witryny FTP lub adres e-mail (począwszy od http://ftp: / /, lub mailto:odpowiednio).

  • Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do witryny sieci Web lub pliku.

   Uwaga: Jeśli nie widać poszukiwanego pliku, warto wybrać inny typ pliku z listy Pliki typu.

 5. Aby utworzyć łącze do określonej strony lub kształtu na stronie albo wybrać stopień powiększenia, kliknij przycisk Przeglądaj, znajdujący się obok pola Podadres, i w oknie dialogowym Hiperłącze wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz stronę, do której ma zostać utworzone łącze.

  2. Wpisz nazwę kształtu, do którego ma zostać utworzone łącze.

   Aby uzyskać nazwę kształtu na karcie Deweloper, kliknij Nazwę kształtu. Jeśli nie widzisz karty Deweloper, możesz go dodać. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

  3. Wybierz stopień powiększenia.

 6. Aby utworzyć łącze do wybranego tagu zakotwiczenia na stronie sieci Web, wpisz nazwę tego tagu w polu Podadres.

  1. Jeśli nie masz pewności, czy używać nazwy tagu zakotwiczenia, pozostaw pole Podadres puste.

 7. W polu Opis wpisz nazwę hiperłącza. Ta nazwa jest używana jako nazwa łącza w menu skrótów kształtu.

 8. Aby utworzyć hiperłącze względne, zaznacz pole wyboru Użyj względne ścieżki dla hiperłącza.

  1. Hiperłącze względne określa lokalizację pliku, który ma zostać utworzony Link, względem lokalizacji bieżącego rysunku. Jeśli nie masz pewności, czy używać hiperłącza względnego, nie zaznacz pole wyboru Użyj względne ścieżki dla hiperłącza.

 9. Aby dodać następne hiperłącze do tego samego kształtu, kliknij pozycję Nowe i wpisz informacje dotyczące nowego łącza.

Używanie hiperłącza

 • Przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, kliknij zaznaczony kształt, aby użyć hiperłącza.

  Jeżeli jest już zaznaczony inny kształt, to naciśnięcie klawisza CTRL i kliknięcie spowoduje dodanie kształtu do zaznaczenia, a łącze nie zostanie użyte.

 • Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie w menu skrótów kliknąć adres URL lub nazwę hiperłącza (w polu Opis).

  Uwaga: Jeśli rysunek został zapisany jako strona sieci Web lub jeśli jest aktywny widok pełnego ekranu, w celu użycia łącza wystarczy kliknąć kształt.

Zmienianie lub usuwanie hiperłącza

 1. Zaznacz kształt.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Hiperłącze.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze CTRL + K.

 3. Aby zmienić hiperłącze, zaznacz je na liście hiperłączy, wprowadź żądane zmiany w polach Adres, Podadres i Opis, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby usunąć hiperłącze, zaznacz je na liście hiperłączy, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×