Dołączanie przy użyciu komputera bez zainstalowanego programu Lync 2010

Do spotkania lub połączenia konferencyjnego programu Microsoft Lync 2010 możesz dołączyć przy użyciu komputera bez zainstalowanego oprogramowania komunikacyjnego Lync 2010 i Microsoft Lync 2010 Attendee.

Po otwarciu wezwania na spotkanie w wiadomości e-mail na komputerze bez zainstalowanego programu Lync i kliknięciu łącza Dołącz do spotkania online zostanie wyświetlona co najmniej jedna z poniższych opcji (w zależności od konfiguracji Twojej organizacji lub organizacji osoby, która zaplanowała spotkanie).

Opcja dołączania

Alternatywny klient spotkania

Dołącz do spotkania przy użyciu przeglądarki sieci Web

Microsoft Lync Web App

Ważne:  Aplikacja Lync Web App wymaga najnowszej wersji wtyczki przeglądarki Microsoft Silverlight. Jeśli wtyczka Silverlight nie jest obecnie zainstalowana, do jej instalacji są wymagane uprawnienia administratora.

Pobierz i zainstaluj program Lync Attendee

Lync 2010 Attendee

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji podano w temacie Szybki start: korzystanie z programu Lync 2010 Attendee.

Użyj programu Communicator

Microsoft Office Communicator 2007 R2 lub Microsoft Office Communicator 2007

Uwaga:  Jeśli pracujesz zdalnie, a program Lync lub program Attendee jest zainstalowany na komputerze zdalnym, po kliknięciu łącza Dołącz do spotkania online program Lync zostanie automatycznie otwarty, nawet jeśli nie masz bezpośredniego połączenia z siecią organizacji.

W poniższej tabeli opisano funkcje i wymagania wszystkich alternatywnych klientów spotkań.

Funkcja lub wymaganie

Lync Web App

Attendee (dostępny tylko dla systemu Windows)

Office Communicator 2007 R2 lub Office Communicator 2007 (dostępny tylko dla systemu Windows)

Umożliwia dostęp z sieci Web.

Tak

Nie

Nie

Do instalacji wymagany jest program Silverlight lub uprawnienia administratora.

Do instalacji wymagany jest program Silverlight lub uprawnienia administratora.

Można zainstalować bez uprawnień administratora. Nie wymaga oddzielnej instalacji programu Silverlight.

Nie dotyczy. Należy zainstalować wcześniej.

Udostępnia nowe funkcje połączeń konferencyjnych oprogramowania Microsoft Lync Server 2010.

Tak (zobacz uwagę poniżej)

Tak

Nie

Umożliwia przeprowadzanie konferencji telefonicznych.

Tak (zobacz uwagę poniżej)

Tak (zobacz uwagę poniżej)

Tylko program Office Communicator 2007 R2.

Udostępnia zintegrowaną obsługę audio i wideo.

Nie

Tak

Tak

Umożliwia dołączanie do spotkań przy użyciu poświadczeń sieciowych.

Tak

Tak

Tak

Uwagi: 

  • Aplikacja Lync Web App nie oferuje zintegrowanej obsługi audio i wideo. Obsługuje ona wszystkie nowe funkcje połączeń konferencyjnych oprogramowania Lync Server 2010 z wyjątkiem przekazywania plików utworzonych za pomocą programu do grafiki prezentacyjnej Microsoft PowerPoint. Ponadto do udostępniania pulpitów lub programów wymagana jest instalacja kontrolki Microsoft ActiveX.

  • Jedną z dostępnych funkcji konferencji telefonicznych jest możliwość łączenia się ze spotkaniami przez takie użycie oprogramowania Lync Server, aby dzwoniło do Ciebie. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest skonfigurowanie tej funkcji przez organizację.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×