Dołączanie pliku lub obrazu do wiadomości usługi Yammer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Chcesz dołączyć plik do wiadomości w programie Yammer ? Brak problemu — możesz przekazać plik z komputera lub wybrać plik na Yammer, SharePoint lub OneDrive.

U dołu wiadomości kliknij ikonę przedstawiającą miejsce, w którym znajduje się plik.

Ikony umożliwiające dołączanie pliku do wiadomości

Ikona

Skąd pochodzi plik

Ikona służąca do dołączania pliku z komputera

Przekazywanie pliku z dowolnego miejsca na komputerze.

Ikona dołączania pliku z usługi Yammer

Wybierz plik, który został już przekazany w programie Yammer.

Ikona dołączania pliku z programu SharePoint

Przekaż plik z SharePoint lub OneDrive.

Ikona służąca do dołączania pliku GIF

Wybierz plik GIF z listy plików GIF dostępnych dla wszystkich użytkowników Yammer.

Uwaga: Usługa Yammer wprowadza zmiany w magazynie plików dla plików usługi Yammer w połączonych grupach pakietu Office 365, rozpoczynając od grudnia 2018. Wcześniej wszystkie pliki usługi Yammer były przechowywane w usłudze Yammer w chmurze. Gdy Twoja organizacja uzyska te zmiany, wszystkie nowe pliki usługi Yammer dla połączonych grup będą przechowywane w programie SharePoint, ale nadal będą dostępne w usłudze Yammer. Istnieje kilka różnic w korzystaniu z tych plików. Aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się pliki, i sprawdzić, jakie zmiany należy oczekiwać, zobacz Jak sprawdzić, gdzie są przechowywane pliki w usłudze Yammer?.

Przekazywanie pliku z komputera

 1. Wybierz ikonę Przekaż Ikona służąca do dołączania pliku z komputera .

 2. Wybierz plik, który chcesz przekazać. Imię

 3. Kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij pozycję Opublikuj.

Wybieranie pliku, który został wcześniej przekazany w programie Yammer

 1. Wybierz ikonę Yammer Ikona dołączania pliku z usługi Yammer .

 2. Znajdź odpowiedni plik.

  Na karcie Yammer są wyświetlane pliki zapisane w usłudze Yammer lub w programie SharePoint. W lewym okienku kliknij pozycję ostatnie, Moje + poniżejlub grupę, w której znajduje się plik.

  Lista plików usługi Yammer

  Uwaga: Karta SharePoint , dostępna w przypadku korzystania z połączonych grup, pokazuje pliki, które zostały zapisane w programie SharePoint. Wybierz pozycję wszystkie, ostatnielub grupę, w której znajduje się plik. Jeśli wybierzesz grupę, Otwórz folder Apps/Yammer , aby znaleźć pliki dodane z usługi Yammer, lub przejdź do innych folderów w bibliotece dokumentów grupy.

 3. Kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij pozycję Opublikuj.

Przekazywanie pliku z usługi SharePoint lub OneDrive

 1. Wybierz ikonę SharePoint Ikona dołączania pliku z programu SharePoint .

 2. Wybierz plik, który chcesz przekazać z plików SharePoint i OneDrive lub w swoich Office 365 grupach.

  Pliki usługi OneDrive są wyświetlane na liście Moje pliki programu SharePoint >.

  Lista plików programu SharePoint

 3. Kliknij pozycję Wybierz, a następnie kliknij pozycję Opublikuj.

Wybieranie pliku GIF

Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy szukasz pliku GIF w sieci Web. Jeśli chcesz dodać plik lokalnie, który jest plikiem GIF, użyj opcji Przekaż plik.

 1. Wybierz ikonę GIF Ikona służąca do dołączania pliku GIF .

 2. Wpisz frazę w polu Wyszukaj plik GIF , w którym znajduje się istota tego, co chcesz się komunikować, na przykład dziękuję lub niespodziewanie.

 3. Kliknij plik GIF, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

  Lista dostępnych plików GIF

Często zadawane pytania: Rozwiązywanie problemów

P: podczas próby dołączenia pliku jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Upewnij się, że plik znajduje się w granicach wymienionych poniżej.

Jeśli plik nie zostanie dołączony do wiadomości, spróbuj wykonać jedną z menu pliki , a następnie przekazać plik i utworzyć do niego link, a jeśli grupa jest podłączoną grupą pakietu Office 365, spróbuj przekazać ją do biblioteki dokumentów programu SharePoint grupy.

Często zadawane pytania: Dołączanie plików

P: co się dzieje z plikiem po dołączeniu do wiadomości?

O: Jeśli wiadomość zostanie zaksięgowana w grupie, zostanie dodana do listy pliki dla grupy, w której zostanie ogłoszona wiadomość. Aby znaleźć plik, zaznacz grupę, a następnie kliknij pozycję pliki i wybierz plik lub przejdź do wiadomości zawierającej plik. Jeśli plik jest dołączony do wiadomości w połączonej grupie usługi Office 365 i masz nowe pliki zapisane w usłudze SharePoint, plik zostanie zapisany w programie SharePoint. W przeciwnym razie plik zostanie zapisany w magazynie w chmurze usługi Yammer.

Jeśli wysyłasz wiadomość prywatną z dołączonym plikiem, zostanie ona zapisana w usłudze Yammer, skojarzonej tylko z wiadomością prywatną. Aby ją znaleźć, kliknij ikonę Ikona Ustawienia usługi Yammer ustawienia usługi Yammer, a następnie kliknij pozycję pliki. Grupa będzie wyświetlana jako wiadomość prywatna.

P: Czy mogę wybrać lokalizację, w której chcesz przekazać plik?

O: Nie. Jeśli połączona Grupa może zapisywać pliki w programie SharePoint, wszystkie nowe pliki dla tej grupy zostaną zapisane. Wszystkie inne pliki są zapisywane w magazynie w chmurze usługi Yammer.

P: czy wszystkie grupy umożliwiają przechowywanie plików usługi Yammer w programie SharePoint?

O: Nie. Nawet w przypadku przechowywania plików usługi Yammer w programie SharePoint są dostępne w Twojej firmie, niektóre typy grup mogą przechowywać tylko pliki w usłudze Yammer:

 • Poufne grupy

 • Wiadomości prywatne

 • Grupy zewnętrzne

 • Dowolna Grupa bez połączenia

P: Czy można dodawać pliki bezpośrednio w folderze Apps/Yammer w programie SharePoint i wyświetlać je na liście pliki w usłudze Yammer?

O: Nie. Aby wyświetlić lub wyszukać plik na liście pliki w usłudze Yammer, należy dołączyć go do wiadomości lub przekazać do usługi Yammer.

Często zadawane pytania: Praca z plikami po ich dodaniu w usłudze Yammer

P: Czy mogę edytować plik po jego opublikowaniu?

O. Tak. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie dokumentów w usłudze Yammer.

P: Jak mogę sprawdzić, czy ktoś inny edytował plik?

Jeśli chcesz, aby po przekazaniu nowej wersji lub gdy współpracownicy dyskutują plik, zostanie wyświetlony odpowiedni plik, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Obserwuj.

 • Aby wyświetlić historię wersji plików przechowywanych w usłudze Yammer, na liście pliki kliknij plik, a następnie w okienku po prawej stronie przejdź do sekcji historia wersji .

 • W przypadku plików przechowywanych w programie SharePoint na stronie głównej grupy w obszarze Zasoby pakietu Office 365kliknij pozycję Biblioteka dokumentów programu SharePoint i przejdź do folderu Apps/Yammer . Umieść wskaźnik myszy na nazwie pliku, a następnie w menu Pokaż akcje wybierz pozycję historia wersji.

P: Jak mogę przypiąć plik do strony głównej grupy?

A: na stronie głównej grupy w sekcji przypiętej po prawej stronie kliknij pozycję Dodaj, a następnie wybierz pozycję Wybierz plik z usługi Yammer lub Wybierz plik z programu SharePoint.

Dostęp do przypiętego pliku mogą uzyskać tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do pliku.

P: jak inni użytkownicy widzą plik opublikowany w usłudze Yammer?

A: sposób wyświetlania załącznika w kanale zależy od typu pliku. Każdy Załącznik z plikiem niebędącym obrazem jest widoczny jako link w wiadomości. Użytkownicy mogą kliknąć link, aby wyświetlić plik. Załączniki do obrazów są widoczne jako miniatury w wiadomości. Aby wyświetlić obraz, użytkownicy mogą kliknąć miniaturę.

Użytkownicy mogą też wyświetlać i pobierać pliki z listy pliki grup lub listy pliki usługi Yammer. Kliknij plik i w okienku po prawej stronie w sekcji Akcje pliku wybierz pozycję Pobierz.

P: kto może wyświetlać pliki ogłaszane w usłudze Yammer?

O: różni się ona w przypadku plików usługi Yammer przechowywanych w usłudze Yammer w chmurze i plikach usługi Yammer przechowywanych w programie SharePoint.

W przypadku plików przechowywanych w usłudze Yammer:

 • Jeśli plik zostanie przekazany do grupy publicznej, każdy z sieci usługi Yammer może uzyskać dostęp do pliku.

 • Jeśli plik zostanie opublikowany w grupie prywatnej, tylko członkowie tej grupy będą mogli wyświetlać i edytować ten plik. Możesz również udostępnić plik osobom, które nie są członkami grupy.

 • Goście na poziomie sieci mogą wyświetlać i przekazywać pliki do grup, do których należą.

 • Goście na poziomie konwersacji mogą wyświetlać pliki, do których odwołuje się Konwersacja, i mogą przekazywać pliki do konwersacji.

 • Zewnętrzni Goście mogą wyświetlać i przekazywać pliki do grup, do których należą.

W przypadku plików przechowywanych w programie SharePoint:

 • Jeśli plik zostanie przekazany do grupy publicznej, każdy zwykły użytkownik usługi Yammer w sieci usługi Yammer może uzyskać dostęp do pliku.

 • Jeśli plik jest zaksięgowany w prywatnej grupie, zwykłe osoby, które są członkami tej grupy, mogą wyświetlać i edytować plik. Członkowie grupy mogą także udostępniać plik innym użytkownikom usługi Yammer, którzy nie są członkami grupy.

 • Goście na poziomie sieci nie mają domyślnego dostępu do wyświetlania plików usługi Yammer zapisanych w programie SharePoint.

  • Jeśli chcesz, aby mogli żądać dostępu do wyświetlania określonych plików, muszą one zostać dodane jako gość usługi Azure B2B w dzierżawie pakietu Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Azure Active Directory B2B.

  • Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli przekazywać pliki do określonej grupy lub uzyskiwać domyślny dostęp do plików przekazywanych do programu SharePoint, Dodaj ich jako członka grupy w programie SharePoint.

 • Goście na poziomie konwersacji nie mają domyślnego dostępu do żadnych plików zapisanych w programie SharePoint. Jeśli chcesz, aby mogli żądać dostępu do określonych plików w konwersacji, Dodaj ich jako gościa usługi Azure B2B w dzierżawie pakietu Office 365. Nie mogą przekazywać plików.

 • Zewnętrzni Goście mogą być członkami tylko grup zewnętrznych. Grupy zewnętrzne przechowują tylko pliki w usłudze Yammer.

P: jak udostępnić plik konkretnemu współpracownikowi?

O: Wyślij wiadomość prywatną do osób współpracujących i Dołącz plik do wiadomości lub jeśli plik znajduje się już na stronie pliki , kliknij plik, a następnie kliknij pozycję Udostępnij. Aby udostępnić grupie, wybierz pozycję Ogłoś w grupie i wybierz grupę. Aby udostępnić użytkownikom osoby, wybierz pozycję Wyślij wiadomość prywatną i wybierz adresatów.

P: czy wyszukiwanie jest zgodne z zawartością plików lub tylko nazwą pliku?

A: w przypadku plików przechowywanych w usłudze Yammer wyszukiwanie w usłudze Yammer obejmuje pierwsze 5000 znaków najnowszych wersji plików docx, PPTX i PDF, a także metadane, takie jak tytuł i autor.

W przypadku plików przechowywanych w programie SharePoint wyszukiwanie w usłudze Yammer przeszukuje tylko tytuł i autora. Jeśli musisz wykonać wyszukiwanie plików przechowywanych w programie SharePoint, musisz przejść do biblioteki dokumentów.

P: jak usunąć plik?

O: tylko właściciel pliku i Administratorzy grup mogą usunąć plik. W usłudze Yammer kliknij plik, a następnie w sekcji Akcje plików wybierz pozycję Usuń ten plik.

Uwaga: Zawsze usuwaj plik za pośrednictwem usługi Yammer. Nie usuwaj pliku usługi Yammer bezpośrednio z biblioteki dokumentów programu SharePoint, w której jest on przechowywany, albo linki do niego pozostaną w usłudze Yammer.

P: co się dzieje z moim plikiem, jeśli usunę wiadomość, do której dołączono?

O: plik pozostanie zapisany w grupie, w której wiadomość została ogłoszona. Jeśli chcesz ją usunąć, kliknij pozycję pliki, kliknij plik, a następnie w obszarze Akcje plikuwybierz pozycję Usuń ten plik.

P: gdy moja firma rozpoczyna korzystanie z plików przechowywanych w programie SharePoint, co się dzieje z plikami, które już znajdują się w usłudze Yammer?

O: nie ma żadnych zmian dla grup niepołączonych. W przypadku grup połączonych istniejące pliki pozostają w magazynie w chmurze usługi Yammer i są przeznaczone tylko do odczytu. Wszystkie nowe pliki w połączonych grupach są przechowywane w programie SharePoint. Oznacza to, że aby edytować plik zapisany wcześniej w usłudze Yammer, należy ponownie przekazać plik. Wszystkie przyszłe poprawki będą przechowywane w programie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie pliku, który został wcześniej przekazany, gdy grupa usługi Yammer przechowuje pliki w programie SharePoint.

Obsługiwane typy i rozmiary plików

Możesz dołączać pliki PDF, pliki obrazów, pliki wideo, pliki pakietu Microsoft Office i nie tylko. Każdy wpis może zawierać maksymalnie 100 plików.

W przypadku obrazów przechowywanych w magazynie w chmurze usługi Yammer:

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika to 5 gigabajtów (GB) dla sieci usługi Yammer Enterprise i 100 megabajtów (MB) dla podstawowych sieci usługi Yammer.

 • Maksymalna liczba wymiarów wynosi 7 680 pikseli szerokości i 4 320 pikseli, a maksymalny rozmiar obrazu wynosi 10 megabajtów (MB).

 • Poniższe typy klipów wideo są obsługiwane podczas oglądania klipu wideo w tekście:. wmv,. avi,. MPEG,. 3gp,. FLV,. mov,. w przypadku, OGM, MKV, OGV i OGG, użytkownicy mogą kliknąć miniaturę, aby obejrzeć wideo w tekście. Usługa Yammer używa usług Azure Media Services do wyświetlania klipów wideo.

W przypadku plików usługi Yammer przechowywanych w programie SharePoint:

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika to 15 gigabajtów (GB).

 • Nie istnieją ograniczenia wymiarów obrazów, ale obowiązują ustawienia maksymalnego rozmiaru programu SharePoint w Twojej organizacji.

 • Można dodać dowolny typ pliku.

Zobacz też

Czy moja grupa usługi Yammer jest połączona z pakietem Office 365?

Edytowanie dokumentów w usłudze Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×