Dołączanie plików w usłudze Outlook.com

Pliki z komputera, usługi OneDrive lub innego konta magazynu można dołączać do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza oraz udostępniać innym osobom. W wiadomościach e-mail i zdarzeniach kalendarza można również osadzać obrazy.

Dołączanie pliku z komputera polega na dołączeniu kopii tego pliku. Każdy adresat otrzyma własną kopię pliku.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików lokalnych wynosi 34 MB.

 1. U dołu wiadomości lub zdarzenia kalendarza wybierz pozycję Dołącz > Komputer.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Dołącz z wybraną pozycję Komputer

 2. Wybierz plik lokalny, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Możesz też udostępnić plik z usługi OneDrive. Dzięki temu adresaci będą mogli współpracować nad nim w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików usługi OneDrive wynosi 2 GB.

 1. U dołu wiadomości lub zdarzenia kalendarza wybierz pozycję Dołącz > Lokalizacje w chmurze.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Dołącz z wybraną pozycją Lokalizacje w chmurze

 2. Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Dalej. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 3. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

 4. Zdecyduj, czy inne osoby będą mogły edytować plik, czy tylko go wyświetlać. Wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej akcji z wybraną pozycją Zmień uprawnienia

Możesz także udostępniać pliki z innych kont magazynu. Każda osoba, której udostępnisz plik, będzie widzieć najnowsze zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie konta magazynu w usłudze Outlook.com.

 1. W wiadomości lub zdarzeniu kalendarza wybierz pozycję Dołącz > Lokalizacje w chmurze.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Dołącz z wybraną pozycją Lokalizacje w chmurze

 2. Wybierz konto magazynu, z którego chcesz udostępnić plik. Możesz dodać konta magazynu, wybierając pozycję Dodaj konto.

 3. Wybierz plik lub folder, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij jako link.

Możesz dołączyć wiadomość do innej wiadomości w usłudze Outlook.com.

 1. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Otwórz w nowym oknie w prawym górnym rogu.

 2. Rozmieść okna tak, aby była widoczna zarówno lista wiadomości, jak i nowa wiadomość.

 3. Zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i przeciągnij ją z listy wiadomości do nowej wiadomości.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość przeciąganą do okienka Redagowanie

Nie można dołączyć kopii folderu w usłudze Outlook.com. Można jednak udostępnić folder w usłudze OneDrive.

 1. Przejdź do witryny OneDrive.com, a następnie zaloguj się za pomocą tego samego adresu e-mail i hasła, którego używasz z kontem usługi Outlook.com.

 2. Na swoim komputerze otwórz Eksploratora plików Ikona Eksploratora plików i przejdź do folderu, który chcesz dołączyć.

 3. Przeciągnij folder do witryny OneDrive.com.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor przeciągający folder do witryny OneDrive.com

 4. Przejdź do witryny Outlook.com i utwórz nową wiadomość lub otwórz wiadomość na liście wiadomości.

 5. Wybierz pozycję Dołącz > Lokalizacje w chmurze, wybierz folder w usłudze OneDrive, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

WAŻNE: Domyślnie odbiorcy będą mogli edytować pliki w tym folderze. Aby zmienić uprawnienia i zezwolić adresatom tylko na wyświetlanie plików:

 • Wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień uprawnienia > Każdy może wyświetlać.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej akcji z wybraną pozycją Zmień uprawnienia

 1. Wybierz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz pobrać.

 2. Obok załącznika wybierz pozycję Więcej akcji .

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej akcji

 3. Wybierz pozycję Pobierz.

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz załącznik, a następnie wybierz polecenie Pobierz.

  Przestroga: Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, jeśli nie ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. W wiadomości e-mail wybierz polecenie Podgląd z menu rozwijanego obok załącznika, jeśli chcesz wyświetlić zawartość załącznika bez otwierania go.

 3. Otwórz załącznik przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub programu, a następnie wydrukuj go. Na przykład otwórz plik docx w programie Word, a następnie wydrukuj go.

W redagowanej wiadomości e-mail wybierz ikonę Przycisk Usuń. w prawym górnym rogu załączonego pliku, aby go usunąć.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń załącznik.

Zdjęcia, pliki GIF i obiekty clipart z komputera lub usługi OneDrive można wstawiać jako obrazy w tekście w wiadomościach e-mail, zdarzeniach kalendarza lub w podpisie wiadomości e-mail. Obrazy w tekście są wyświetlane w treści wiadomości lub zdarzenia kalendarza.

 1. Otwórz wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

 2. Wybierz ikonę obrazu, aby wstawić obraz z komputera lub z usługi OneDrive.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wstaw obrazy w tekście

 3. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Przeciągnij narożne uchwyty, aby zmienić rozmiar obrazu.

  Uwaga: Zmiana rozmiaru obrazu nie powoduje zmniejszenia jego rozmiaru pliku. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć rozmiar pliku obrazu, zobacz Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu.

 5. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania.

 • Jeśli odpowiesz na wiadomość, która ma załącznik, załącznik nie zostanie dołączony do odpowiedzi.

 • Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, jeśli nie ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. W wiadomości e-mail wybierz polecenie Podgląd z menu rozwijanego obok załącznika, jeśli chcesz wyświetlić zawartość załącznika bez otwierania go.

 • Długie nazwy plików załączników mogą zostać skrócone w usłudze Outlook.com. Nie ma to wpływu na zawartość pliku.

 • Pliki możesz dołączać tylko do zdarzeń kalendarza utworzonych przez Ciebie lub pełnomocnika.

Po pierwszym dołączeniu pliku z lokalizacji w chmurze zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz zrobić to samo dla wszystkich przyszłych plików dołączonych z chmury. Możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia załączników, przechodząc do Ustawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu OutlookUstawienia Settings > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlookpoczta > załączniki.

Podczas otwierania obrazu lub innego załącznika może wystąpić błąd „Nie można otworzyć pliku obrazu” lub „Odmowa dostępu”. Ten błąd może wystąpić, jeśli podstawowym adresem e-mail na koncie jest adres inny niż firmy Microsoft.

Aby rozwiązać ten problem, ustaw adres e-mail firmy Microsoft jako podstawowy adres e-mail.

 1. Przejdź do tematu Zarządzanie sposobem logowania się w usłudze Microsoft.

 2. Obok aliasu, który chcesz ustawić jako podstawowy, wybierz pozycję Ustaw jako podstawowy.

  Alias musi być adresem e-mail firmy Microsoft, na przykład kończącym się ciągiem @outlook.com, @hotmail.com lub @live.com.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania aliasami, zobacz Zarządzanie aliasami na koncie Microsoft.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×