Dołączanie plików w programie Outlook w sieci web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pliki można dołączać z komputera, OneDrive lub innych kont przechowywania wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza i udostępnianie ich innym osobom. Można także osadzić obrazów w wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza.

Dołączanie plików z komputera

Dołączanie pliku z komputera polega na dołączeniu kopii tego pliku. Każdy adresat otrzyma własną kopię pliku.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików lokalnych wynosi 34 MB.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. W wiadomości e-mail lub kalendarza wydarzenia wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 3. Zaznacz pozycję Komputer, wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Dołącz jako kopię.

Dołączanie plików z OneDrive

Jeśli dołączysz plik z usługi OneDrive, adresaci mogą współpracować nad nim w czasie rzeczywistym. Możesz również przekazać plik z komputera do usługi OneDrive i udostępnić go jako plik w usłudze OneDrive.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików usługi OneDrive wynosi 2 GB.

 1. W wiadomości e-mail lub kalendarza wydarzenia wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 2. Wybierz pozycję OneDrive — dla osób prywatnych lub OneDrive — <nazwa Twojej firmy>.

 3. Wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

  Aby zmienić, gdy osoby można edytować plik lub tylko go wyświetlić, wybierz pozycję Przycisk Więcej akcji. > Zmień uprawnienia, a następnie wybierz, co można zrobić z udostępnionego pliku osób.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Więcej akcji.

Dołączanie plików z konta innego magazynu w chmurze

Możesz także dołączyć plik z usługi Dropbox lub Box.

 1. W wiadomości e-mail lub kalendarza wydarzenia wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 2. Wybierz pozycję Dropbox lub Box.

 3. Wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Dołącz jako plik usługi Dropbox lub Dołącz jako plik usługi Box.

  Uwaga: Wszystkie osoby, którym udostępnisz plik, będą mogły zobaczyć najnowsze zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie konta magazynu w usłudze Outlook.com.

Dołączanie wiadomości do innej wiadomości

 1. Otwórz nową wiadomość e-mail lub odpowiadanie na istniejącą wiadomość dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Ikona Edytuj w osobnym oknie w prawym górnym rogu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Ikona Edytuj w osobnym oknie , spróbuj najpierw rozwinąć wiadomość, wybierając pozycję Ikona Rozwiń w prawym górnym rogu.

 3. Rozmieść okna, tak aby był widoczny zarówno na liście wiadomości, jak i nowych wiadomości e-mail.

 4. Zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i przeciągnij ją z listy wiadomości do nowej wiadomości.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość przeciąganą do okienka Redagowanie

Drukowanie załącznika

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz załącznik, a następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję Pobieranie.

Po zakończeniu pobierania możesz Otwórz element, a następnie wydrukuj go.

Usuwanie załącznika

Wybierz pozycję Przycisk Usuń. w prawym górnym rogu dołączonego pliku.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń załącznik.

Wstawianie obrazu do wiadomości e-mail lub zdarzenia kalendarza

 1. Otwórz wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

 2. Wybierz ikonę obrazu, aby wstawić obraz z komputera.

  Korzystając z ikony Wstaw obraz, możesz wstawić obraz z usługi OneDrive lub komputera.

 3. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Przeciągnij narożne uchwyty, aby zwiększyć lub zmniejszyć obraz.

  Przeciągnij uchwyty obrazu, aby zwiększyć lub zmniejszyć obraz.

 5. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania.

Porady dotyczące wysyłania i odbierania plików załączników

 • Jeśli odpowiesz na wiadomość, która ma załącznik, załącznik nie zostanie dołączony do odpowiedzi.

 • Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, chyba że ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. Korzystając z okienka odczytu, możesz wyświetlić podgląd wiadomości ( Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Okienko odczytu) przed jej otwarciem.

 • Długie nazwy plików załączników może zostać skrócony w Outlook w sieci Web. Nie dotyczy to zawartość pliku.

 • Pliki możesz dołączać tylko do zdarzeń kalendarza utworzonych przez Ciebie lub pełnomocnika.

Zobacz też

Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×