Przejdź do głównej zawartości

Dołączanie plików w aplikacji Outlook w sieci Web

Pliki z komputera, usługi OneDrive lub innych kont magazynu można dołączać do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza oraz udostępniać innym osobom. W wiadomościach e-mail i zdarzeniach kalendarza można również osadzać obrazy.

Uwaga: Jeśli instrukcje nie pasują do tego, co widzisz, być może używasz starszej wersji Outlook w sieci Web. Wypróbuj instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Dołączanie pliku z komputera polega na dołączeniu kopii tego pliku. Każdy adresat otrzyma własną kopię pliku.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików lokalnych wynosi 34 MB.

 1. U dołu wiadomości lub zdarzenia kalendarza wybierz pozycję Dołącz Dołącz Przeglądaj ten komputer.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przeglądaj ten komputer w menu Dołącz

 2. Wybierz plik lokalny, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Możesz też udostępnić plik z usługi OneDrive. Dzięki temu adresaci będą mogli współpracować nad nim w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików usługi OneDrive wynosi 2 GB.

 1. U dołu wiadomości lub zdarzenia kalendarza wybierz pozycję Dołącz Dołącz przeglądanie lokalizacji w chmurze.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przeglądanie lokalizacji w chmurze w menu Dołącz

 2. Wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Dalej. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 3. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

 4. Zdecyduj, czy inne osoby będą mogły edytować plik, czy tylko go wyświetlać. Wybierz pozycję Ikona więcej akcji , a następnie wybierz pozycję Zmień uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję adresaci mogą wyświetlać w menu Zmień uprawnienia

Możesz także udostępniać pliki z innych kont magazynu. Każda osoba, której udostępnisz plik, będzie widzieć najnowsze zmiany.

 1. W wiadomości lub zdarzeniu kalendarza wybierz pozycję Dołącz Dołącz przeglądanie lokalizacji w chmurze.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przeglądanie lokalizacji w chmurze w menu Dołącz

 2. Wybierz konto magazynu, z którego chcesz udostępnić plik. Możesz dodać konta magazynu, wybierając pozycję Dodaj konto.

 3. Wybierz plik lub folder, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij jako link.

Jeśli masz link doOneDrive lubSharePoint pliku, możesz wkleić go w treści wiadomości. Outlook zamieni adres URL na nazwę pliku i odpowiednią ikonę aplikacji pakietu Office. Wybierz link, aby wybrać osoby, które mają do niego dostęp.

Uwaga: Jeśli adresat nie ma uprawnień dostępu do pliku, po wybraniu linku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Zrzut ekranu przedstawiający link do pliku usługi OneDrive

Po wybraniu ikony Dołącz w celu dołączenia pliku zostanie wyświetlona krótka lista plików, które mogą być odpowiednie dla Twojej konwersacji lub ostatnio przeprowadzonej pracy. Wybierz dowolną z nich, aby dodać ją do wiadomości.

Dołączanie plików z wyświetlonymi sugerowanymi załącznikami

Możesz dołączyć wiadomość do innej wiadomości w Outlook w sieci Web.

 1. Utwórz nową wiadomość lub kliknij, aby odpowiedzieć na istniejącą wiadomość lub przesłać ją dalej.

 2. Rozmieść okna tak, aby była widoczna zarówno lista wiadomości, jak i nowa wiadomość.

 3. Zaznacz i przeciągnij wiadomość, którą chcesz dołączyć do wiadomości z listy wiadomości.

Nie możesz dołączyć kopii folderu w Outlook w sieci Web. Można jednak udostępnić folder w usłudze OneDrive.

 1. Wybierz ikonę OneDrive na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Wyświetl online. Spowoduje to otwarcie OneDrive w przeglądarce sieci Web.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wyświetl online

 2. Na swoim komputerze otwórz Eksploratora plików Ikona Eksploratora plików i przejdź do folderu, który chcesz dołączyć.

 3. Przeciągnij folder do OneDrive w przeglądarce sieci Web.

  Zrzut ekranu przedstawiający plik przeciągany do usługi OneDrive

 4. Przejdź do Outlook w sieci Web i Utwórz nową wiadomość lub Otwórz wiadomość z listy wiadomości.

 5. Wybierz pozycję Dołącz Dołącz Przeglądaj lokalizacje w chmurze, wybierz folder w OneDrive, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję dalej.

 6. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

WAŻNE: Domyślnie odbiorcy będą mogli edytować pliki w tym folderze. Aby zmienić uprawnienia i zezwolić adresatom tylko na wyświetlanie plików:

 • Wybierz pozycję Więcej akcji Więcej akcji Zmień uprawnienia ,będą mogli wyświetlać adresaci.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję adresaci mogą wyświetlać w menu Zmień uprawnienia

 1. Wybierz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz pobrać.

 2. Obok załącznika wybierz pozycję Więcej akcji .

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej akcji

 3. Wybierz pozycję Pobierz.

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz załącznik, a następnie wybierz polecenie Pobierz.

  Przestroga: Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, chyba że ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. W wiadomości e-mail wybierz polecenie Podgląd z menu rozwijanego obok załącznika, jeśli chcesz wyświetlić zawartość załącznika bez otwierania go.

 3. Otwórz załącznik przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub programu, a następnie wydrukuj go. Na przykład otwórz plik docx w programie Word, a następnie wydrukuj go.

W redagowanej wiadomości e-mail wybierz ikonę Przycisk Usuń. w prawym górnym rogu załączonego pliku, aby go usunąć.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń załącznik.

Zdjęcia, pliki GIF i obiekty clipart z komputera lub usługi OneDrive można wstawiać jako obrazy w tekście w wiadomościach e-mail, zdarzeniach kalendarza lub w podpisie wiadomości e-mail. Obrazy w tekście są wyświetlane w treści wiadomości lub zdarzenia kalendarza.

 1. Otwórz wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

 2. Wybierz ikonę obrazu, aby wstawić obraz z komputera lub z usługi OneDrive.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wstaw obrazy w tekście

 3. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Przeciągnij narożne uchwyty, aby zmienić rozmiar obrazu.

  Uwaga: Zmiana rozmiaru obrazu nie powoduje zmniejszenia jego rozmiaru pliku. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć rozmiar pliku obrazu, zobacz Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu.

 5. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web

Dołączanie pliku z komputera polega na dołączeniu kopii tego pliku. Każdy adresat otrzyma własną kopię pliku.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików lokalnych wynosi 34 MB.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. W wiadomości e-mail lub zdarzeniu kalendarza wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 3. Zaznacz pozycję Komputer, wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

Jeśli dołączysz plik z usługi OneDrive, adresaci mogą współpracować nad nim w czasie rzeczywistym. Możesz również przekazać plik z komputera do usługi OneDrive i udostępnić go jako plik w usłudze OneDrive.

Uwaga: Limit rozmiaru załącznika w przypadku plików usługi OneDrive wynosi 2 GB.

 1. W wiadomości e-mail lub zdarzeniu kalendarza wybierz pozycję Dołącz w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dołącz.

 2. Wybierz pozycję OneDrive — dla osób prywatnych lub OneDrive — <nazwa Twojej firmy>.

 3. Wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Porada: Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij jako link usługi OneDrive.

  Aby zmienić to, czy osoby mogą edytować plik, czy tylko go wyświetlać, wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień uprawnienia, a następnie wybierz, co mogą robić osoby z plikiem udostępnionym.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Więcej akcji.

 1. Otwórz nową wiadomość e-mail lub kliknij, aby odpowiedzieć na istniejącą wiadomość lub przesłać ją dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Ikona Edytuj w osobnym oknie w prawym górnym rogu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Ikona Edytuj w osobnym oknie , spróbuj najpierw rozwinąć wiadomość, wybierając pozycję Ikona Rozwiń w prawym górnym rogu.

 3. Rozmieść okna tak, aby była widoczna zarówno lista wiadomości, jak i nowa wiadomość e-mail.

 4. Zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i przeciągnij ją z listy wiadomości do nowej wiadomości.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość przeciąganą do okienka Redagowanie

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załącznik, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz załącznik i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pobierz.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć element, a następnie wydrukować go.

Wybierz pozycję Przycisk Usuń. w prawym górnym rogu dołączonego pliku.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń załącznik.

 1. Otwórz wiadomość lub zdarzenie kalendarza.

 2. Wybierz ikonę obrazu, aby wstawić obraz z komputera.

  Korzystając z ikony Wstaw obraz, możesz wstawić obraz z usługi OneDrive lub komputera.

 3. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Przeciągnij narożne uchwyty, aby zwiększyć lub zmniejszyć obraz.

  Przeciągnij uchwyty obrazu, aby zwiększyć lub zmniejszyć obraz.

 5. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje formatowania.

 • Jeśli odpowiesz na wiadomość, która ma załącznik, załącznik nie zostanie dołączony do odpowiedzi.

 • Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, jeśli nie ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. Korzystając z okienka odczytu, możesz wyświetlić podgląd wiadomości ( Ikona Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Okienko odczytu) przed jej otwarciem.

 • Długie nazwy plików załączników mogą zostać skrócone w aplikacji Outlook w sieci Web. Nie ma to wpływu na zawartość pliku.

 • Pliki możesz dołączać tylko do zdarzeń kalendarza utworzonych przez Ciebie lub pełnomocnika.

Zobacz też

Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office