Przejdź do głównej zawartości
Dołączanie do spotkania w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz akceptować i odrzucać zaproszenia na spotkania oraz dołączać do spotkań w Microsoft Teams dla systemu Windows. Przetestowałeś go za pomocą szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się też, jak wyciszyć i wyłączyć wyciszenie dźwięku oraz jak rozpocząć i zatrzymać udostępnianie ekranu podczas spotkania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

 • Aby szybko uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + E, wpisz znak ukośnika, a następnie klawiszeprogramu Word, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W tym temacie

Akceptowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze CTRL + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie ma trwającego spotkania, a spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest następnym w Twoim harmonogramie, jest ono już otwarte w okienku zawartość. Przejdź do kroku 3.

  • Jeśli obecnie uczestniczysz w innym spotkaniu lub spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest późniejsze w harmonogramie, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku widok planu spotkania , a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli usłyszysz przycisk widoku dnia , nie musisz naciskać klawisza ENTER, aby zmienić widok). Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy nadchodzących spotkań. Gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego spotkania, naciśnij klawisz ENTER. Spotkanie zostanie otwarte w okienku zawartość.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Zaakceptuj lub Odrzuć , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Spotkanie zostanie zaakceptowane lub odrzucone, a do organizatora spotkania jest wysyłana odpowiedź e-mail.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze CTRL + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie ma trwającego spotkania, a spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest następnym w Twoim harmonogramie, jest ono już otwarte w okienku zawartość. Przejdź do kroku 3.

  • Jeśli obecnie korzystasz z innego spotkania lub spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest później nadchodzące w harmonogramie, naciskaj klawisze B, aż przejdziesz do przycisku widok planu spotkania , a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli usłyszysz przycisk widoku dnia , nie musisz naciskać klawisza ENTER, aby zmienić widok). Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy nadchodzących spotkań. Gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego spotkania, naciśnij klawisz ENTER. Spotkanie zostanie otwarte w okienku zawartość.

 3. Naciskaj klawisz B, aż przejdziesz do przycisku Zaakceptuj lub Odrzuć , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Spotkanie zostanie zaakceptowane lub odrzucone, a do organizatora spotkania jest wysyłana odpowiedź e-mail.

Dołączanie do spotkania

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze CTRL + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do widoku Plan spotkania lub widoku dzień . Jeśli usłyszysz "widok planu", naciśnij klawisz ENTER. Jeśli usłyszysz "widok dnia", jesteś w odpowiednim widoku i nie musisz naciskać klawisza ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść na listę spotkań. Po usłyszeniu spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.

 4. Aby dołączyć do spotkania przy użyciu ustawień domyślnych, ponownie naciśnij klawisz SPACJA.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze CTRL + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Naciskaj klawisz B, aż przejdziesz do widoku Plan spotkania lub widoku dzień . Jeśli usłyszysz "widok planu", naciśnij klawisz ENTER. Jeśli usłyszysz "widok dnia", jesteś w odpowiednim widoku i nie musisz naciskać klawisza ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść na listę spotkań. Po usłyszeniu spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.

 4. Aby dołączyć do spotkania przy użyciu ustawień domyślnych, ponownie naciśnij klawisz SPACJA.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku

Podczas spotkania w Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + M, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

Udostępnianie ekranu

Możesz udostępnić na przykład pulpit, okno programu lub prezentacje PowerPoint.

Uwaga: Elementy, które można udostępniać, i sposób działania udostępniania zależy od organizacji prowadzącej spotkanie, więc wszystkie funkcje i funkcje opisane poniżej mogą nie być dostępne na spotkaniu.

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu między elementami na ekranie, lub klawisze Shift + Tab, aby przejść do tyłu.

 2. Po dotarciu do przycisku Otwórz sharetray naciśnij klawisz ENTER. Dzięki NVDA usłyszysz: "Lista komputerów stacjonarnych". Dzięki SZCZĘKom słychać komunikat: "Panel udostępniania" jest otwarty.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić cały pulpit, naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby udostępnić okno programu, naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "Udostępnij okno". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę programu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby udostępnić prezentację PowerPoint ostatnio pracowaną, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "udostępnianie prezentacji programu PowerPoint". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby wyszukać więcej PowerPoint ych prezentacji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przejrzyj pliki PPT", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przejść do lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Znajdź plik w wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Usłyszysz: "udostępnianie zostało rozpoczęte".

 4. Aby zatrzymać udostępnianie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli udostępniasz pulpit, naciskaj klawisze ALT + TAB, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Zatrzymaj udostępnianie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Jeśli udostępniasz prezentację, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz na przycisk Zatrzymaj prezentowanie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż przejdziesz do przycisku Otwórz sharetray . Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "Lista komputerów stacjonarnych".

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić cały pulpit, naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER.

  • Aby udostępnić okno programu, naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: "Udostępnij okno". Naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę programu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby udostępnić prezentację PowerPoint ostatnio pracowaną, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "udostępnianie prezentacji programu PowerPoint". Naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby wyszukać więcej PowerPoint ych prezentacji, naciskaj klawisz B, aż usłyszysz "Przejrzyj pliki PPT", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przejść do lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Znajdź plik w wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Usłyszysz: "udostępnianie zostało rozpoczęte".

 3. Aby zatrzymać udostępnianie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli udostępniasz pulpit, naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż przejdziesz do przycisku Zatrzymaj udostępnianie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Jeśli udostępniasz prezentację, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz na przycisk Zatrzymaj prezentowanie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Opuszczanie spotkania

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku rozłączenia . Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania. W czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego.

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż przejdziesz do przycisku rozłączenia . Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Planowanie spotkania w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z plikami w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu Mac OS, możesz akceptować lub odrzucać zaproszenia na spotkania oraz dołączać do spotkań w Microsoft Teams na komputerze Mac. Dowiedz się, jak wyciszyć i wyłączyć wyciszenie dźwięku oraz jak rozpocząć i zatrzymać udostępnianie ekranu podczas spotkania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Akceptowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Jeśli nie ma trwającego spotkania, a spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest następnym w Twoim harmonogramie, jest ono już otwarte w okienku zawartość.

  Jeśli obecnie uczestniczysz w innym spotkaniu lub spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest późniejsze w harmonogramie, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku widok planu spotkania , a następnie naciśnij klawisz Return. (Jeśli usłyszysz zamiast niego przycisk widoku dnia , nie musisz naciskać klawisza Return, aby zmienić widok). Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy nadchodzących spotkań. Po usłyszeniu odpowiedniego spotkania naciśnij klawisz Return. Spotkanie zostanie otwarte w okienku zawartość.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Zaakceptuj lub Odrzuć , a następnie naciśnij klawisz Return.

  Spotkanie zostanie zaakceptowane lub odrzucone, a do organizatora spotkania jest wysyłana odpowiedź e-mail.

Dołączanie do spotkania

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do widoku Plan spotkania lub widoku dzień . Jeśli usłyszysz "widok planu", naciśnij przycisk Return. Jeśli usłyszysz "widok dnia", oznacza to, że jesteś już w prawym widoku i nie musisz naciskać klawisza Return.

 3. Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść na listę spotkań. Po usłyszeniu spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.

 4. Aby dołączyć do spotkania przy użyciu ustawień domyślnych, ponownie naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Aby opuścić spotkanie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Rozłącz", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku

Podczas spotkania w Microsoft Teams naciśnij klawisze Command + Shift + M, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

Udostępnianie ekranu

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu między elementami na ekranie, lub klawisze Shift + Tab, aby przejść do tyłu.

 2. Po dotarciu do przycisku Otwórz sharetray naciśnij klawisz Return.

 3. Możesz udostępnić na przykład pulpit, okno programu lub pliki.

  Uwaga: Elementy, które można udostępniać, i sposób działania udostępniania zależy od organizacji prowadzącej spotkanie, więc wszystkie funkcje i funkcje opisane poniżej mogą nie być dostępne na spotkaniu.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić cały pulpit, naciśnij klawisz Return.

  • Aby udostępnić okno programu, naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę programu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby udostępnić plik z Microsoft Teams, naciśnij dwukrotnie klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby przeglądać w poszukiwaniu dodatkowych plików, naciskaj klawisz Tab trzy razy i naciśnij klawisz Return. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przejść do lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Return, aby wybrać. Znajdź plik w wybranej lokalizacji i naciśnij klawisz Return.

 4. Aby zatrzymać udostępnianie, naciśnij klawisze Command + Shift + spacja, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz na przycisk Zatrzymaj prezentowanie i naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Planowanie spotkania w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z plikami w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz akceptować i odrzucać zaproszenia na spotkania oraz dołączać do spotkań w Microsoft Teams w sieci Web. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się też, jak wyciszyć i wyłączyć wyciszenie dźwięku podczas spotkania oraz jak udostępnić prezentację podczas spotkania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Ostatnie wersje czytnika JAWS nie mają już ustawionego trybu wirtualnego kursora komputera jako domyślnego dla aplikacji Microsoft Teams. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu kursora komputera wirtualnego, zobacz Włączanie wirtualnego kursora czytnika JAWS.

 • Aby szybko uzyskać dostęp do listy skrótów klawiaturowych z poziomu Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + E, wpisz znak ukośnika, a następnie klawiszeprogramu Word, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W tym temacie

Akceptowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie ma trwającego spotkania, a spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest następnym w Twoim harmonogramie, jest ono już otwarte w okienku zawartość. Przejdź do kroku 3.

  • Jeśli obecnie uczestniczysz w innym spotkaniu lub spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest późniejsze w harmonogramie, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku widok planu spotkania , a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli usłyszysz przycisk widoku dnia , nie musisz naciskać klawisza ENTER, aby zmienić widok). Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy nadchodzących spotkań. Gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego spotkania, naciśnij klawisz ENTER. Spotkanie zostanie otwarte w okienku zawartość.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Zaakceptuj lub Odrzuć , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Spotkanie zostanie zaakceptowane lub odrzucone, a do organizatora spotkania jest wysyłana odpowiedź e-mail.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie ma trwającego spotkania, a spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest następnym w Twoim harmonogramie, jest ono już otwarte w okienku zawartość. Przejdź do kroku 3.

  • Jeśli obecnie korzystasz z innego spotkania lub spotkanie, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, jest później nadchodzące w harmonogramie, naciskaj klawisze B, aż przejdziesz do przycisku widok planu spotkania , a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli usłyszysz przycisk widoku dnia , nie musisz naciskać klawisza ENTER, aby zmienić widok). Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść do listy nadchodzących spotkań. Gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego spotkania, naciśnij klawisz ENTER. Spotkanie zostanie otwarte w okienku zawartość.

 3. Naciskaj klawisz B, aż przejdziesz do przycisku Zaakceptuj lub Odrzuć , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Spotkanie zostanie zaakceptowane lub odrzucone, a do organizatora spotkania jest wysyłana odpowiedź e-mail.

Dołączanie do spotkania

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do widoku Plan spotkania lub widoku dzień . Jeśli usłyszysz "widok planu", naciśnij klawisz ENTER. Jeśli usłyszysz "widok dnia", jesteś w odpowiednim widoku i nie musisz naciskać klawisza ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść na listę spotkań. Po usłyszeniu spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit z prośbą o zgodę na użycie mikrofonu, naciśnij klawisz Tab jeden raz, aby przejść do przycisku dozwolone , a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby dołączyć do spotkania przy użyciu ustawień domyślnych, ponownie naciśnij klawisz SPACJA.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. W Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 4, aby przejść do widoku spotkania .

 2. Naciskaj klawisz B, aż przejdziesz do widoku Plan spotkania lub widoku dzień . Jeśli usłyszysz "widok planu", naciśnij klawisz ENTER. Jeśli usłyszysz "widok dnia", jesteś w odpowiednim widoku i nie musisz naciskać klawisza ENTER.

 3. Naciskaj klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przejść na listę spotkań. Po usłyszeniu spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz SPACJA, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit z prośbą o zgodę na użycie mikrofonu, naciśnij klawisz B, aby przejść do przycisku Zezwalaj , a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby dołączyć do spotkania przy użyciu ustawień domyślnych, ponownie naciśnij klawisz SPACJA.

Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia dźwięku

Podczas spotkania w Microsoft Teams naciśnij klawisze Ctrl + Shift + M, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

Udostępnianie ekranu

Prezentacje PowerPoint możesz udostępniać. Udostępnianie pulpitu nie jest jeszcze obsługiwane w Microsoft Teams w sieci Web. Aby udostępnić pulpit lub okno programu, użyj pełnej wersji klasycznej programu Microsoft Teams.

Uwaga: Elementy, które można udostępniać, i sposób działania udostępniania zależy od organizacji prowadzącej spotkanie, więc wszystkie funkcje i funkcje opisane poniżej mogą nie być dostępne na spotkaniu.

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż przejdziesz do przycisku Otwórz sharetray , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić prezentację PowerPoint ostatnio pracowaną, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "udostępnianie prezentacji programu PowerPoint". Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby wyszukać więcej PowerPoint ych prezentacji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przejrzyj pliki PPT", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przejść do lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Znajdź plik w wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Usłyszysz: "udostępnianie zostało rozpoczęte".

 3. Aby zatrzymać udostępnianie prezentacji, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz na przycisk Zatrzymaj prezentowanie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż przejdziesz do przycisku Otwórz sharetray . Naciśnij klawisz Enter.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić prezentację PowerPoint ostatnio pracowaną, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "udostępnianie prezentacji programu PowerPoint". Naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, którą chcesz udostępnić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby wyszukać więcej PowerPoint ych prezentacji, naciskaj klawisz B, aż usłyszysz "Przejrzyj pliki PPT", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przejść do lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Znajdź plik w wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Usłyszysz: "udostępnianie zostało rozpoczęte".

 3. Aby zatrzymać udostępnianie, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz na przycisk Zatrzymaj prezentowanie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Opuszczanie spotkania

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku rozłączenia . Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "już opuściłeś spotkanie".

Uwaga: W czytniku NVDA jest to nazywane trybem przeglądania, w czytniku JAWS jest to nazywane trybem kursora wirtualnego, a w Narratorze jest to nazywane trybem skanowania.

 1. Podczas spotkania w Microsoft Teams Naciskaj klawisze B lub Shift + B, aż przejdziesz do przycisku rozłączenia . Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: "już opuściłeś spotkanie".

Zobacz też

Planowanie spotkania w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z plikami w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×