Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby dołączyć do spotkania w programie Skype dla firm, w większości przypadków wystarczy wybrać link do spotkania w kalendarzu i nacisnąć Enter. Czasami jednak konieczne jest dołączenie w inny sposób. Aby dołączyć do spotkania bezpośrednio z programu Skype dla firm, użyj klawiatury i Narratora, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania online

Widok Spotkania w Skypie zawiera listę spotkań w danym dniu. Na karcie Spotkania możesz też bezpośrednio dołączać do spotkań na Skypie.

Porada: Gdy Narrator działa, inne źródła dźwięku są domyślnie ściszane. Oznacza to, że rozmowy i spotkania programu Skype dla firm mogą być słabo słyszalne. W celu wyłączenia tej opcji naciśnij klawisze logo Windows+I, aby otworzyć ustawienia systemu Windows, a następnie wpisz Narrator w polu wyszukiwania i naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Ustawienia Narratora”. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Włączone, przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator, przełącznik”. Za pomocą spacji możesz włączać i wyłączać to ustawienie.

 1. W oknie głównym programu Skype dla firm naciskaj klawisz Tab, aby przełączać się między kartami. W zależności od aktualnie wybranej karty będziesz słyszeć następujące komunikaty: „Kontakty”, „Konwersacje”, „Pokoje rozmów” (karta dostępna tylko w przypadku niektórych kont programu Skype dla firm), „Telefon” i „Spotkania”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowo „Spotkania”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta karta Spotkania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowo „Dzisiaj”. Aby przełączać się między pozycjami listy spotkań na dany dzień, naciskaj strzałkę w dół. Za każdym naciśnięciem zostanie odczytana godzina i temat wybranego spotkania.

 4. Aby dołączyć do aktualnie wybranego spotkania, naciśnij klawisz Enter.

 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe Dołączanie do części audio spotkania, wybierz preferowaną opcję połączenia dźwiękowego i naciśnij klawisz Enter.

 6. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, twój mikrofon może zostać automatycznie wyciszony po dołączeniu do spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze logo Windows+F4 lub naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz przycisk Wyłącz wyciszenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. W trakcie spotkania dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, naciśnij klawisze Ctrl+W, a następnie wpisz wiadomość. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

  • Aby wyciszyć głośnik, naciśnij klawisz logo Windows+F4.

  • Aby dodać uczestników, naciśnij Alt+V. Zostanie otwarte okno Zapraszanie przy użyciu nazwiska lub numeru telefonu. Wpisz kontakt i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+D. Usłyszysz słowa „Skype call out (Rozmowa wychodząca na Skypie)”.

  • Aby udostępnić zawartość, na przykład ekran lub slajdy programu PowerPoint, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Udostępnianie zawartości, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład zacząć nagrywać rozmowę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Opuszczanie spotkania online

 1. Aby opuścić spotkanie online, naciśnij klawisze Alt+Q. Zostanie otwarte okno dialogowe Jaka była jakość połączenia?. Aby je zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

 2. Fokus zostanie przeniesiony na okno Konwersacja. Jeśli chcesz ponownie dołączyć do spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Ponownie dołącz do spotkania na Skypie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie zamierzasz ponownie dołączać do spotkania, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno Konwersacja.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Korzystanie z ułatwień dostępu podczas spotkania w Skypie dla firm

Używanie programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Mac OS, aby dołączyć do spotkania online

Uwagi: 

W tym temacie

Dołączanie do spotkania z widoku Spotkania

Widok Spotkania Skype‘a pozwala wyświetlić listę spotkań w nadchodzącym dniu. W widoku Spotkania można nawet bezpośrednio dołączać do spotkań Skype‘a, jeśli dane spotkanie zostało skonfigurowane przez osobę z twojej firmy.

Porada: Jeśli przy ostatnim korzystaniu z aplikacji Skype dla firm dla komputerów Mac nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się.

 1. Aby włączyć funkcję VoiceOver, naciśnij klawisze Command+F5.

 2. Aby otworzyć główną grupę nawigacji, w oknie głównym programu Skype dla firm dla komputerów Mac naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Spotkań, opcja jest zaznaczona, przycisk przełącznika", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Spotkania, tabela”. Aby przełączać się między pozycjami listy spotkań, naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo. Za każdym naciśnięciem zostanie odczytany temat i godzina wybranego spotkania.

 5. Aby dołączyć do aktualnie wybranego spotkania, naciśnij spację.

Porada: Twój mikrofon może zostać automatycznie wyciszony po dołączeniu do spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Wyciszono, wyłącz wyciszenie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

Opuszczanie spotkania online

Aby szybko opuścić spotkanie, naciśnij klawisze Command+W.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Skype dla firm VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby dołączyć do spotkania online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Elementy interfejsu użytkownika w Skype dla firm zależy od typu spotkania.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania

 1. Otwórz Skype dla firm i zaloguj się, jeśli to konieczne.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk spotkań", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na liście spotkań szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć spotkanie, do którego chcesz dołączyć. Funkcja voiceOver informuje o szczegóły spotkania, a jeśli jest to spotkanie Skype. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Szczegóły spotkania. Słyszysz: "Spotkań, przycisk Wstecz."

  Porada: Jeśli musisz otworzyć kalendarza Outlook w celu znalezienia spotkania, na liście spotkań, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Otwórz kalendarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby uzyskać instrukcje, jak odczytywać zaproszenia na spotkanie przejdź do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z kalendarzem programu Outlook.

 4. W oknie szczegółów spotkania szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Dołącz do spotkania przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz dołączono spotkania, a fokus jest przenoszony do ekranu spotkania.

 5. Twój mikrofon jest automatycznie wyciszony podczas dołączania do spotkania, jeśli nie jesteś organizatorem spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie swojego mikrofonu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Po zaznaczeniu połączenia wyciszony przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W trakcie spotkania na ekranie spotkania, dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć rozmowę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Pokaż przycisk Rozmowa", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby rozpocząć klip wideo, szybko przesuń w prawo lub w lewo, dopóki nie słyszysz "Klip wideo jest wyłączony przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyciszyć z głośnika, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Opcja jest zaznaczona, telefon głośnomówiący włączona jest opcja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać uczestników, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Dodaj przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyświetlić konsolę wybierania numerów, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk klawiatury", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład, aby udostępnić prezentację PowerPoint (Jeśli jesteś osobą prowadzącą spotkanie), szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Opuszczanie spotkania

 1. Aby zakończyć spotkanie, na ekran spotkania, szybko przesuń w prawo lub w lewo dopiero po usłyszeć "Rozłącz przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do spotkania ekranu rozmowy.

 2. Aby powrócić do listy spotkań, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używanie aplikacji Skype dla firm dla Androida z TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Android, aby dołączyć do spotkania online

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania online

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyświetl listę spotkań”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na liście Spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć. TalkBack odczyta szczegóły spotkania oraz informację, że jest to spotkanie online. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno szczegółów spotkania. Usłyszysz słowa „Skype dla firm”.

  Porada: Jeśli chcesz otworzyć kalendarz programu Outlook, aby znaleźć spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz kalendarz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W kalendarzu szybko przesuń jednym palcem w dół, aż usłyszysz nazwę spotkania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wskazówki na temat odczytywania zaproszeń na spotkania można znaleźć w sekcji Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w kalendarzu programu Outlook.

 4. W oknie szczegółów spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz słowa „Skype dla firm”. Udało ci się dołączyć do spotkania.

 5. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, po dołączeniu do spotkania twój mikrofon zostanie automatycznie wyciszony. Aby włączyć mikrofon, przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz słowa „Zaznaczone, włączono wyciszenie dźwięku, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W trakcie spotkania dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Czat, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uruchomić wideo, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Niezaznaczone, podgląd wideo jest wyłączony, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyciszyć głośnik, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Zaznaczone, głośnik, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać uczestników, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Dodaj uczestników, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej i poczty głosowej, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyświetl klawiaturę numeryczną i pocztę głosową, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład w celu wyświetlenia prezentacji programu PowerPoint lub zawieszenia połączenia, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Opuszczanie spotkania online

 1. Aby opuścić spotkanie, przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz słowa „Zakończ rozmowę, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz słowa „Rozmowa zakończona”. Fokus wróci do ekranu konwersacji.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×