Dlaczego wyewidencjonowanie nie powiodło się?

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownik próbował zapoznaj się z jednego lub kilku plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint, ale otrzymujesz komunikat o błędzie.

Niepowodzenie wyewidencjonowania może mieć następujące przyczyny:

  • Mogła zostać utracona łączność z serwerem programu SharePoint.

    Aby sprawdzić łączność, należy przejść do witryny programu SharePoint w przeglądarce sieci Web.

  • Użytkownik może nie mieć uprawnienia do wyewidencjonowywania plików na serwerze programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem witryny programu SharePoint.

  • Pliki mogły zostać usunięte z serwera programu SharePoint.

    Program SharePoint workspace automatycznie synchronizuje z odpowiadającą mu witryną programu SharePoint przez krótki i regularnych odstępach, w zależności od ruchu sieciowego. Czasami może podjąć próbę wyewidencjonowywanie plików, które zostały usunięte na serwerze programu SharePoint w okresie przed następnej synchronizacji. Jeśli chcesz upewnić się, że pliki, które chcesz wyewidencjonować nadal istnieje na serwerze, zainicjować synchronizację ręczną przed podjęciem wyewidencjonowanie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×