Dlaczego nie mogę przełączać planów usługi Office 365 dla firm?

Jeśli przycisk Przełącz plany nie jest widoczny, nie można automatycznie przełączyć planu usługi Office 365 dla firm. W niektórych przypadkach można rozwiązać ten problem tak, aby umożliwić korzystanie z przycisku Przełącz plany lub zamiast tego przełączać plany ręcznie. Umieść wskaźnik myszy na ikonie informacji, aby wyświetlić komunikat wyjaśniający przyczynę niedostępności przycisku Przełącz plany. Skorzystaj z informacji podanych w tym artykule, aby rozwiązać problem.

Komunikat informujący, że plan nie jest uprawniony do automatycznego przełączania planów.

Potrzebujesz czegoś innego? Kup inną subskrypcję usługi Office 365 dla firm | Anuluj usługę Office 365 dla firm | Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów | Zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft

Potrzebujesz czegoś innego? Kup inną subskrypcję usługi Office 365 dla firm | Anuluj usługę Office 365 dla firm | Zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft

Potrzebujesz czegoś innego? Kup lub wypróbuj subskrypcje usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet | Anuluj subskrypcję usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet | Zadzwoń do pomocy technicznej firmy 21Vianet

Dlaczego przycisk Przełącz plany jest niedostępny dla mojej subskrypcji?

Aby można było automatycznie przełączyć plany za pomocą przycisku Przełącz plany, wszyscy użytkownicy muszą mieć przypisane prawidłowe licencje. Jeśli liczba przypisanych licencji przekracza liczbę licencji zakupionych, na stronie Licencje zostanie wyświetlony alert informujący o wystąpieniu konfliktu licencji, który wymaga rozwiązania. Dowiedz się, jak rozwiązywać konflikty dotyczące licencji. Po rozwiązaniu konfliktów licencji przycisk Przełącz plany powinien być widoczny. Jeśli nie jest, możesz przełączyć plany ręcznie lub zadzwonić do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Aby można było automatycznie przełączyć plany za pomocą przycisku Przełącz plany, wszyscy użytkownicy muszą mieć przypisane prawidłowe licencje. Jeśli liczba przypisanych licencji przekracza liczbę licencji zakupionych, na stronie Licencje zostanie wyświetlony alert informujący o wystąpieniu konfliktu licencji, który wymaga rozwiązania. Dowiedz się, jak rozwiązywać konflikty dotyczące licencji. Po rozwiązaniu konfliktów licencji przycisk Przełącz plany powinien być widoczny. Jeśli nie jest, możesz przełączyć plany ręcznie lub zadzwonić do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Aby można było automatycznie przełączyć plany za pomocą przycisku Przełącz plany, wszyscy użytkownicy muszą mieć przypisane prawidłowe licencje. Jeśli liczba przypisanych licencji przekracza liczbę licencji zakupionych, na stronie Licencje zostanie wyświetlony alert informujący o wystąpieniu konfliktu licencji, który wymaga rozwiązania. Dowiedz się, jak rozwiązywać konflikty dotyczące licencji. Po rozwiązaniu konfliktów licencji przycisk Przełącz plany powinien być widoczny. Jeśli nie jest, możesz przełączyć plany ręcznie lub zadzwonić do pomocy technicznej firmy 21Vianet.

Na przykład na poniższej ilustracji w usłudze Skype dla firm wystąpiło jakieś zdarzenie, podczas gdy wszystkie pozostałe usługi są obecnie w dobrej kondycji.

Strona kondycji usług pokazująca usługi, w przypadku których wystąpiły zdarzenia i sugestie.
Bieżąca kondycja usług pokazująca, że w usłudze Skype dla firm wystąpiło jakieś zdarzenie

Aby sprawdzić, czy występują problemy z inicjowaniem lub kondycją usług, w witrynie Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Kondycja usługi lub wybierz pozycję Kondycja > Kondycja usługi.

Aby sprawdzić, czy występują problemy z inicjowaniem lub kondycją usług, w witrynie Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Kondycja usługi lub wybierz pozycję Kondycja > Kondycja usługi.

Aby sprawdzić, czy występują problemy z inicjowaniem lub kondycją usług, w witrynie Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Kondycja usługi lub wybierz pozycję Kondycja > Kondycja usługi.

Jeśli okaże się, że usługa nie jest w pełni zainicjowana lub że występuje problem z kondycją usługi, poczekaj kilka godzin na udostępnienie usługi i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli okaże się, że usługa nie jest w pełni zainicjowana lub że występuje problem z kondycją usługi, poczekaj kilka godzin na udostępnienie usługi i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli okaże się, że usługa nie jest w pełni zainicjowana lub że występuje problem z kondycją usługi, poczekaj kilka godzin na udostępnienie usługi i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie nadal występował, zadzwoń do pomocy technicznej firmy 21Vianet.

Przed przełączeniem planów zaczekaj na zakończenie sprawdzania zdolności kredytowej. Sprawdzanie zdolności kredytowej może potrwać do dwóch dni roboczych.

Dodatkowe przyczyny braku dostępności przycisku Przełącz plany

Jeśli dokonano płatności za subskrypcję z góry, możesz mieć możliwość ręcznego przełączenia planów. Jeśli jednak przełączysz plany przed wygaśnięciem bieżącego planu, nie otrzymasz środków za niewykorzystany czas bieżącej subskrypcji.

Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy 21Vianet.

Jeśli masz plan dla instytucji rządowych lub niedochodowych, możesz przełączyć plany ręcznie lub zadzwonić do pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Jeśli masz plan dla instytucji rządowych lub niedochodowych, możesz przełączyć plany ręcznie lub zadzwonić do pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Jeśli masz plan dla instytucji rządowych lub niedochodowych, możesz przełączyć plany ręcznie lub zadzwonić do pomocy technicznej firmy 21Vianet w celu uzyskania pomocy.

Przycisk Przełącz plany jest niedostępny dla subskrypcji, w ramach których przypisano do użytkowników ponad 3000 licencji. Możesz jednak mieć możliwość ręcznego przełączenia planów. Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Przycisk Przełącz plany jest niedostępny dla subskrypcji, w ramach których przypisano do użytkowników ponad 3000 licencji. Możesz jednak mieć możliwość ręcznego przełączenia planów. Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Przycisk Przełącz plany jest niedostępny dla subskrypcji, w ramach których przypisano do użytkowników ponad 3000 licencji. Możesz jednak mieć możliwość ręcznego przełączenia planów. Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy 21Vianet.

Przycisk Przełącz plany może być tymczasowo niedostępny, jeśli trwa proces przełączania wielu planów przez usługę. Spróbuj ponownie po upływie około godziny od czasu pierwszej próby.

Podczas przełączania planów są widoczne tylko te plany, do których możesz się przełączyć zgodnie z usługami w planie bieżącym. Możesz przełączyć się tylko do planu, który ma te same usługi powiązane z danymi, takie jak Exchange Online lub SharePoint Online, albo ich nowszą wersję. Dzięki temu podczas przełączania użytkownicy nie utracą danych związanych z tymi usługami.

Jeśli plan nie kwalifikuje się do automatycznego przełączania planów, możesz mieć możliwość ręcznego przełączania planów. Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli plan nie kwalifikuje się do automatycznego przełączania planów, możesz mieć możliwość ręcznego przełączania planów. Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli plan nie kwalifikuje się do automatycznego przełączania planów, możesz mieć możliwość ręcznego przełączania planów. Możesz też uzyskać pomoc, dzwoniąc do pomocy technicznej firmy 21Vianet.

Uwaga: Ręczne przełączanie z planów Office 365 Small Business, Office 365 Small Business Premium i Office 365 Midsize Business nie jest obsługiwane.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Uzyskaj pomoc przy przełączaniu planów, dzwoniąc do pomocy technicznej

Telefon Zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft

Telefon Zadzwoń do pomocy technicznej firmy Microsoft

Telefon Zadzwoń do pomocy technicznej firmy 21Vianet

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×