Przejdź do głównej zawartości

Diagramy UML w programie Visio

Język ujednoliconego modelowania (UML) to standardowy sposób tworzenia modeli oprogramowania, szkicowania projektów lub dokumentowania istniejących projektów i systemów.

Diagramy UML dostępne w programie Visio dzielą się na dwie kategorie diagramów: diagramy zachowań i struktury.

W Visio (plan 2) i Visio 2019 możesz rozpocząć od pustego szablonu UML lub (w kilku przypadkach) zmodyfikować diagram Starter UML.

Ta wersja abonamentu Visio obsługuje kształty UML zgodne ze specyfikacją UML 2,5, dzięki czemu można z nich także korzystać w miarę potrzeb na diagramach.

Diagramy zajęć

Diagram zajęć umożliwia utworzenie ogólnego modelu struktury aplikacji określającej klasy systemu, ich atrybuty i metody oraz relacje między obiektami. 

Tworzenie diagramu zajęć UML 

 Diagramy składników

Diagram składników służy do dzielenia systemu na spójne składniki i przedstawiania struktury kodu.

Tworzenie diagramu składników UML

Diagramy wdrożenia

Diagram wdrożenia służy do przedstawiania struktury systemu wykonawczego i komunikowania się, jak elementy sprzętu i oprogramowania, które tworzą aplikację, zostaną skonfigurowane i wdrożone.

Tworzenie diagramu wdrożenia UML

Diagramy sekwencji

Diagram sekwencji służy do przedstawiania aktorów lub obiektów uczestniczących w interakcji oraz generowanych przez nie zdarzeń w sekwencji czasu.

Tworzenie diagramu sekwencji UML

Diagram aktywności

Diagram aktywności służy do opisania wewnętrznego zachowania metody i przedstawia przepływ sterowany przez wewnętrznie generowane akcje.

Tworzenie diagramu aktywności UML

Diagramy automatu Stanów

Diagram automatu stanowego (lub stanowy) umożliwia wyświetlanie sekwencji stanów, w których dany obiekt jest przenoszony w trakcie jego życia. 

Tworzenie diagramu komputera stanu UML 

Diagramy przypadków użycia 

Na wczesnych etapach projektu programistycznego za pomocą diagramów przypadków opisz rzeczywiste działania i motywacje. Diagramy można ulepszyć na późniejszych etapach, aby odzwierciedlić informacje dotyczące interfejsu użytkownika i projektu.

Tworzenie diagramu przypadków użycia UML

Diagramy komunikacji

Diagram komunikacji umożliwia pokazanie, które elementy w systemie oddziałują z innymi elementami w kategoriach sekwencjonowanych wiadomości. 

Tworzenie diagramu komunikacji UML 

Diagramy notacji bazy danych

Rysowanie modelu bazy danych przy użyciu diagramu notacji bazy danych. 

Tworzenie diagramu notacji bazy danych UML

Gdzie jest Eksplorator modelu UML?

Jeśli diagramy UML zostały zbudowane w poprzednich wersjach Visio, warto pamiętać o korzystaniu z Eksploratora modelu. Diagramy utworzone za pomocą Eksploratora modelu zostały zablokowane przed edycją i formatowaniem. Począwszy od Visio 2013 Professional, nie ma Eksploratora modelu. Po prostu przeciągnij kształty ze wzorników. Kształty są odblokowane i bardziej elastyczne, więc możesz w razie potrzeby zmienić ich zachowanie. Rysunki są również bardziej dostosowywane, ale nadal spełniają standard UML. Niestety to oznacza, że jeśli masz rysunek utworzony za pomocą Eksploratora modelu, nie możesz pracować z nim w nowszych wersjach Visio, które nie zawierają Eksploratora modelu. 

Diagramy UML dostępne w programie Visio dzielą się na dwie kategorie diagramów: diagramy zachowań i struktury.

W Visio dla sieci Webmożna wybierać spośród dziewięciu typów diagramów UML i wiele przykładowych diagramów, w których niektóre kształty są już rysowane na kanwie. Każda opcja zawiera wzornik zgodny z typem wybranego diagramu.

Ta wersja abonamentu Visio obsługuje kształty UML zgodne ze specyfikacją UML 2,5, dzięki czemu można z nich także korzystać w miarę potrzeb na diagramach.

Diagramy zajęć

Diagram zajęć umożliwia utworzenie ogólnego modelu struktury aplikacji określającej klasy systemu, ich atrybuty i metody oraz relacje między obiektami. 

Tworzenie diagramu zajęć UML 

 Diagramy składników

Diagram składników służy do dzielenia systemu na spójne składniki i przedstawiania struktury kodu.

Tworzenie diagramu składników UML

Diagramy wdrożenia

Diagram wdrożenia służy do przedstawiania struktury systemu wykonawczego i komunikowania się, jak elementy sprzętu i oprogramowania, które tworzą aplikację, zostaną skonfigurowane i wdrożone.

Tworzenie diagramu wdrożenia UML

Diagramy sekwencji

Diagram sekwencji służy do przedstawiania aktorów lub obiektów uczestniczących w interakcji oraz generowanych przez nie zdarzeń w sekwencji czasu.

Tworzenie diagramu sekwencji UML

Diagramy aktywności

Diagram aktywności służy do opisania wewnętrznego zachowania metody i przedstawia przepływ sterowany przez wewnętrznie generowane akcje.

Tworzenie diagramu aktywności UML

Diagramy automatu Stanów

Korzystanie z automatu stanowego (lub umieszczony) Diagram przedstawiający kolejność Stanów, w jakiej obiekt przechodzi przez cały czas. 

Tworzenie diagramu komputera stanu UML 

Diagramy przypadków użycia 

Na wczesnych etapach projektu programistycznego za pomocą diagramów przypadków opisz rzeczywiste działania i motywacje. Diagramy można ulepszyć na późniejszych etapach, aby odzwierciedlić informacje dotyczące interfejsu użytkownika i projektu.

Tworzenie diagramu przypadków użycia UML

Diagramy komunikacji

Diagram komunikacji umożliwia pokazanie, które elementy w systemie oddziałują z innymi elementami w kategoriach sekwencjonowanych wiadomości. 

Tworzenie diagramu komunikacji UML 

Diagramy notacji bazy danych

Rysowanie modelu bazy danych przy użyciu diagramu notacji bazy danych. 

Tworzenie diagramu notacji bazy danych UML

Diagramy UML dostępne w programie Visio dzielą się na dwie kategorie diagramów: diagramy zachowań i struktury.

W Visio możesz rozpocząć od pustego szablonu UML i odpowiedniego wzornika, aby utworzyć diagram UML.

Diagramy zajęć

Diagram zajęć umożliwia utworzenie ogólnego modelu struktury aplikacji określającej klasy systemu, ich atrybuty i metody oraz relacje między obiektami. 

Tworzenie diagramu zajęć UML 

Diagramy sekwencji

Diagram sekwencji służy do przedstawiania aktorów lub obiektów uczestniczących w interakcji oraz generowanych przez nie zdarzeń w sekwencji czasu.

Tworzenie diagramu sekwencji UML

Diagram aktywności

Diagram aktywności służy do opisania wewnętrznego zachowania metody i przedstawia przepływ sterowany przez wewnętrznie generowane akcje.

Tworzenie diagramu aktywności UML

Diagramy automatu Stanów

Diagram automatu stanowego (lub stanowy) umożliwia wyświetlanie sekwencji stanów, w których dany obiekt jest przenoszony w trakcie jego życia. 

Tworzenie diagramu komputera stanu UML 

Diagramy przypadków użycia 

Na wczesnych etapach projektu programistycznego za pomocą diagramów przypadków opisz rzeczywiste działania i motywacje. Diagramy można ulepszyć na późniejszych etapach, aby odzwierciedlić informacje dotyczące interfejsu użytkownika i projektu.

Tworzenie diagramu przypadków użycia UML

Diagramy notacji bazy danych

Rysowanie modelu bazy danych przy użyciu diagramu notacji bazy danych. 

Tworzenie diagramu notacji bazy danych UML

Gdzie jest Eksplorator modelu UML?

Jeśli diagramy UML zostały zbudowane w poprzednich wersjach Visio, warto pamiętać o korzystaniu z Eksploratora modelu. Diagramy utworzone za pomocą Eksploratora modelu zostały zablokowane przed edycją i formatowaniem. Począwszy odVisio 2013 Professional, nie ma Eksploratora modelu. Po prostu przeciągnij kształty ze wzorników. Kształty są odblokowane i bardziej elastyczne, więc możesz w razie potrzeby zmienić ich zachowanie. Rysunki są również bardziej dostosowywane, ale nadal spełniają standard UML. Niestety to oznacza, że jeśli masz rysunek utworzony za pomocą Eksploratora modelu, nie możesz pracować z nim w nowszych wersjach Visio, które nie zawierają Eksploratora modelu. 

Diagram UML 2,0.

Szablon Diagram modelu UMLMicrosoft Visio zapewnia pełną obsługę tworzenia zorientowanych obiektowo modeli złożonych systemów oprogramowania.

Diagramy zajęć

Diagram struktury statycznej w Visio służy do tworzenia diagramów klas dzielących system oprogramowania na części.

Tworzenie diagramu zajęć UML

Diagramy przypadków użycia

Na wczesnych etapach projektu opracowywania Użyj diagramu przypadków użycia, aby opisać rzeczywiste działania i motywacje. Możesz uściślić diagram na późniejszych etapach w celu odzwierciedlenia szczegółów dotyczących interfejsu użytkownika i projektu.

Tworzenie diagramu przypadków użycia UML

Diagramy struktury statycznej

Diagramy struktury statycznej służą do tworzenia diagramów koncepcyjnych przedstawiających koncepcje na świecie rzeczywistym oraz relacje między nimi lub diagramy zajęć dzielące system oprogramowania na jego części.

Tworzenie diagramu struktury statycznej UML

Diagramy pakietów

Za pomocą diagramów pakiet można grupować powiązane elementy w systemie. Jeden pakiet może zawierać podrzędne pakiety, diagramy lub pojedyncze elementy.

Tworzenie diagramu pakietu UML

Diagramy aktywności

Użyj diagram aktywności w celu opisania wewnętrznego zachowania metody i przedstawienia przepływu sterowanego przez wewnętrznie generowane akcje.

Tworzenie diagramu aktywności UML

Diagramy stanów

Diagram stanów służy do przedstawiania sekwencji stanów, w których dany obiekt przechodzi przez cały czas.

Tworzenie diagramu stanów UML

Diagramy sekwencji

Użyj diagram sekwencji, aby pokazać aktory lub obiekty uczestniczące w interakcji oraz zdarzenia, które generują w sekwencji czasu.

Tworzenie diagramu sekwencji UML

Diagramy współpracy

Użyj diagram współpracy, aby pokazać relacje między rolami obiektów, takimi jak zestaw wiadomości wymienianych między obiektami w celu osiągnięcia operacji lub wyniku.

Tworzenie diagramu współpracy UML

Diagramy składników

Za pomocą diagram składników Podziel system na spójne składniki i Pokaż strukturę samego kodu.

Tworzenie diagramu składników UML

Diagramy wdrożenia

Użyj diagram wdrożenia, aby pokazać strukturę systemu wykonawczego i sprawdzić, jak elementy sprzętu i oprogramowania, które tworzą aplikację, zostaną skonfigurowane i wdrożone.

Tworzenie diagramu wdrożenia UML

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×