Diagram przestawny, okno

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno Diagram przestawny jest wyświetlane po utworzeniu diagramu przestawnego lub wstawieniu diagramu przestawnego do rysunku programu Microsoft Office Visio Professional 2007.

Dodawanie kategorii

Lista Dodawanie kategorii przedstawia kategorie w źródle danych, według których można grupować dane. W większości źródeł danych kategorie odpowiadają kolumnom (a w przypadku usług analiz programu Microsoft SQL Server — wymiarom). Aby podzielić węzeł na węzły podrzędne, należy kliknąć ten węzeł na rysunku z diagramem przestawnym, a następnie kliknąć kategorię na liście Dodawanie kategorii.

Dla każdej kategorii są dostępne cztery opcje. W obszarze Dodawanie kategorii kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy kategorii daje dostęp do następujących opcji:

 • Dodawanie nazwy kategorii     Ta opcja działa tak samo jak kliknięcie nazwy — dzieli wybrany węzeł na węzły podrzędne według tej kategorii.

 • Zaznacz wszystko     Ta opcja powoduje zaznaczenie na rysunku wszystkich węzłów podzielonych według danej kategorii.

 • Edytuj grafikę związaną z danymi     Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Edytowanie grafiki związanej z danymi, w którym można dostosowywać wygląd danych w węzłach.

 • Konfiguruj kolumnę     Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Konfigurowanie kolumny (a w przypadku usług analiz programu SQL Server — okna dialogowego Konfigurowanie wymiaru), które umożliwia filtrowanie wierszy danych w celu uzyskania podzestawu odpowiadającego określonym kryteriom. Aby usunąć filtr, należy zresetować ustawienia pola w kolumnie Pokaż dane, których, wybierając opcję (Wybierz operację).

Dodawanie sumy

Lista Dodawanie sumy przedstawia kolumny źródła danych, które można podsumowywać i wyświetlać w węzłach. Można na przykład wyświetlić łączną wartość sprzedaży dla każdego sprzedawcy oraz liczbę zamówień obsłużonych przez każdego sprzedawcę.

Oprócz kolumn ze źródła danych lista Dodawanie sumy zawiera także pozycję Liczba wystąpień (nie dotyczy Usług analiz programu SQL Server), która zlicza wiersze źródła danych reprezentowane w każdym węźle.

Każda pozycja na liście Dodawanie sumy ma sześć dostępnych funkcji. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nazwy pozycji dostępne są następujące opcje:

 • Suma     Ta opcja powoduje dodanie do siebie wartości numerycznych z wszystkich wierszy w danym węźle.

 • Średnia     Ta opcja powoduje obliczenie średniej wartości liczbowych z wszystkich wierszy w danym węźle.

 • Minimum     Ta opcja powoduje wyświetlenie wartości minimalnej z wszystkich wierszy w danym węźle.

 • Maksimum     Ta opcja powoduje wyświetlenie wartości maksymalnej z wszystkich wierszy w danym węźle.

 • Liczba wystąpień     Ta opcja powoduje wyświetlenie liczby wierszy w każdym węźle.

 • Konfiguruj kolumnę     Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Konfigurowanie kolumny (a w przypadku usług analiz programu SQL Server — okna dialogowego Konfigurowanie wymiaru), które umożliwia filtrowanie wierszy danych w celu uzyskania podzestawu odpowiadającego określonym kryteriom. Aby usunąć filtr, należy zresetować ustawienia pola w kolumnie Pokaż dane, których, wybierając opcję (Wybierz operację).

Akcje

W sekcji Wybieranie kształtów do można wybrać następujące opcje:

 • Zastosuj kształt    Podczas tworzenia diagramu przestawnego w programie Microsoft Office Visio Professional 2007 każdy węzeł ma postać prostokąta. Do tego prostokąta można zastosować ciekawszy wizualnie kształt z dowolnego otwartego wzornika.

 • Odśwież    Dane na istniejącym diagramie przestawnym można odświeżać. Jeśli rysunek zawiera więcej niż jeden diagram przestawny, można odświeżyć wszystkie diagramy lub jeden z nich.

 • Inne akcje   

  • Sortuj    Funkcja Sortuj pozwala zmienić kolejność węzłów podrzędnych na diagramie przestawnym.

  • Scal    To polecenie służy do łączenia danych z wielu węzłów w jeden węzeł. Aby scalić węzły, należy je zaznaczyć i w menu Diagram przestawny kliknąć polecenie Scal.

  • Rozdziel    Aby rozdzielić scalone węzły, należy kliknąć scalony węzeł i w menu Diagram przestawny kliknąć polecenie Rozdziel.

   Uwaga: Pasek tytułu węzła scalonego zawiera wiele wpisów.

  • Podwyższ poziom    Aby wyświetlić tylko część rozwiniętego diagramu przestawnego, można podwyższyć poziom węzła podrzędnego i uczynić go węzłem nadrzędnym.

  • Zwiń    To polecenie pozwala na powrót scalić węzły podrzędne do ich węzła nadrzędnego.

  • Odśwież wszystko    Korzystając z tej pozycji listy, można odświeżyć dane na wszystkich diagramach przestawnych rysunku.

  • Edytuj grafikę związaną z danymi    Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego Edytowanie grafiki związanej z danymi, w którym można zmienić rozmieszczenie i styl danych w kształtach.

  • Automatycznie ułóż ponownie    Ta opcja powoduje, że układ diagramu przestawnego zmienia się automatycznie podczas dodawania i usuwania węzłów.

  • Opcje    Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje diagramu przestawnego, w którym można wybrać informacje o diagramie, określić liczbę elementów wyświetlanych w poszczególnych podziałach, zmienić ustawienia automatycznego odświeżania oraz zmienić źródło danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×