Dezaktywowanie konta użytkownika w programie Project Server 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami może być konieczne uniemożliwić Microsoft Project Server 2010 kont użytkowników. Po zdezaktywowaniu konto użytkownika, który informacji i danych użytkownika pozostaje w bazie danych, ale użytkownik jest niedostępny dla nowych przydziałów. Konto użytkownika jest nieaktywny, dopóki obiekt jest dezaktywowany.

Dezaktywowanie konta użytkownika oznacza, że nie można zalogować się do Project Server 2010. Użytkownicy nie mogą używać tego konta do wysyłania aktualizacji przydziałów, żądania raportów o stanie lub pełnomocnika zadania.

Po zdezaktywowaniu użytkownika menedżera projektu zostanie wyświetlony monit o ponowne przydzielanie pracy użytkownika. Monit ten występuje, gdy Menedżer projektu spowoduje otwarcie projektu w Microsoft Project Professional 2010.

Konta użytkowników, gdy został dezaktywowany, nie są faktyczną usuwane z bazy danych programu Project Server. To, aby upewnić się, że wszystkie relacje, które mogą zasobów z danymi projektu mogą być zachowywane w przypadku, gdy konto zostanie ponownie uaktywnić później. Opcja usunięcia użytkownika jest dostępna w sekcji Administracja bazy danych w obszarze Ustawienia serwera. Jednak zaleca się Dezaktywowanie użytkownika w celu zachowania danych.

Po zdezaktywowaniu konta konto nie ma dostępu Project Server 2010 do momentu jej ponownego aktywowania. Zarządzaj użytkownikami i grupami globalne uprawnienia w Project Server 2010 jest wymagany do wykonania tej procedury.

Używając synchronizacji usługi Active Directory, użytkowników programu Project Server, które nie zostały odnalezione w grupie usługi Active Directory są synchronizowane zostanie wyłączona. Jeśli użytkownik ma zostać usunięta z usługi katalogowej Active Directory, ale nie chcesz dezaktywować konto, zaznacz pole wyboru synchronizacji zapobiec usługi Active Directory dla tego użytkownika w sekcji Uwierzytelnianie użytkownika na Edytowanie użytkownika strony.

Aby wykonać tę procedurę, potwierdź następujące czynności:

  • Masz dostęp do Project Server 2010 za pośrednictwem witryny Microsoft Project Web App.

  • Konto użytkownika, które są dezaktywowanie naprawdę musi być niedostępne.

    Uwaga: Zarządzaj użytkownikami i grupami globalne uprawnienia w Project Server 2010 jest wymagany do wykonania tej procedury.

Dezaktywowanie konta użytkownika

Aby dezaktywować konto użytkownika usługi active Project Server 2010, wykonaj poniższą procedurę. Po wykonaniu tej procedury konta będą mogli uzyskać dostęp do Project Server 2010, aż do jego ponownego aktywowania.

Aby dezaktywować konto użytkownika:

  1. Na stronie głównej Project Web App na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zabezpieczenia kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

  3. Na stronie Zarządzanie użytkownikami na liście Użytkownicy Znajdź konto użytkownika, które chcesz zdezaktywować. (Może Użyj pola wyszukiwania do wyszukiwania określonego użytkownika.) Kliknij pole wyboru obok nazwy użytkownika konta, które chcesz zdezaktywować. Należy zauważyć, że można zaznaczyć wiele kont użytkowników.

  4. Kliknij przycisk Dezaktywuj użytkowników.

  5. W oknie komunikatu zostanie wyświetlony i wyświetlona prośba o potwierdzenie. Kliknij przycisk OK, aby dezaktywować konto użytkownika lub innego konta użytkownika.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×