Delegowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm

Za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web dla firm możesz nadać innej osobie w Twojej organizacji uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem. Możesz jej nadać uprawnienie do edytowania, które pozwala edytować Twój kalendarz, lub udzielić pełnomocnictwa, co pozwoli jej nie tylko edytować Twój kalendarz, ale także planować spotkania i odpowiadać na zaproszenia na spotkania w Twoim imieniu.

W tym artykule

Przypisywanie edytora lub pełnomocnika do kalendarza

Możesz nadać uprawnienia edytora lub pełnomocnika do kalendarza dowolnej osobie w organizacji. Edytorów można przypisywać do kalendarza podstawowego (o nazwie „Kalendarz”) oraz do dowolnego z dodatkowo utworzonych kalendarzy. Pełnomocników można przypisywać tylko do kalendarza podstawowego. Nie można nadawać uprawnień edytora ani pełnomocnika osobom spoza organizacji.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij

 3. W oknie dialogowym Udostępnij ten kalendarz wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz. To pole działa tak samo, jak pole Do w wiadomości e-mail. Możesz udostępnić kalendarz więcej niż jednej osobie, ale aplikacja Outlook w sieci Web umożliwia dodawanie tylko jednej osoby jednocześnie.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

 4. Po dodaniu osoby, która ma otrzymać uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem, wybierz pole listy rozwijanej obok jej nazwiska i określ poziom dostępu dla tej osoby.

  • Wybierz pozycję Może edytować, aby nadać uprawnienia do wprowadzania zmian w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję Pełnomocnik, aby nadać to samo uprawnienie, które ma edytor, oraz umożliwić wysyłanie zaproszeń na spotkania i odpowiadania na nie w Twoim imieniu.

  • Opcje Może wyświetlać, kiedy mam stan zajęty, Może wyświetlać tytuły i lokalizacje oraz Może wyświetlać wszystkie szczegóły umożliwiają innym osobom tylko wyświetlanie Twojego kalendarza, bez możliwości wprowadzania zmian.

 5. Po zakończeniu dodawania osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, i wybraniu poziomu uprawnień wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępnić kalendarza, wybierz przycisk Usuń Usuwanie .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

Osoba, której udostępniono kalendarz, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. Po naciśnięciu przycisku Zaakceptuj w zaproszeniu Twój kalendarz zostanie dodany do listy kalendarzy tej osoby.

Zrzut ekranu przedstawiający zaproszenie w kalendarzu udostępnionym.

Uwagi: 

 • Elementy kalendarza oznaczone jako Prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako Prywatne, bez ich tematu, lokalizacji i innych szczegółów. Jedynym wyjątkiem są ci pełnomocnicy, którym przydzielisz uprawnienia do wyświetlania elementów oznaczonych jako Prywatne.

 • Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

Początek strony

Ustawianie opcji zaproszeń na spotkania i odpowiadania na zaproszenia na spotkania

Po udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do kalendarza w obszarze Udostępnij ten kalendarz pojawi się dodatkowa opcja, która pozwala kontrolować sposób przetwarzania zaproszeń na spotkania i odpowiedzi na zaproszenia na spotkania. Jeśli masz większą liczbę pełnomocników, to ustawienie będzie stosowane do wszystkich z nich.

Aby ustawić te opcje:

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij

 3. W obszarze Pełnomocnicy wybierz jedną z następujących opcji obok pozycji Wyślij zaproszenia i odpowiedzi do:

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe „Udostępnij ten kalendarz”.

  • Tylko pełnomocnik. Wyślij mi powiadomienia. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Opcja zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia na spotkanie jest widoczna tylko dla Twoich pełnomocników, a powiadomienie wysłane do Ciebie będzie wyglądało jak zwykła wiadomość e-mail. Nadal możesz odpowiedzieć na zaproszenie, otwierając odpowiedni element kalendarza i wybierając opcję odpowiedzi.

  • Tylko pełnomocnicy. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi trafiają tylko do Twoich pełnomocników.

  • Pełnomocnik i ja. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Wszyscy możecie odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie.

 4. Wybierz pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Umożliwianie pełnomocnikom wyświetlania szczegółów elementów prywatnych

Za pomocą ustawień w oknie dialogowym Udostępnij ten kalendarz możesz nadać pełnomocnikom uprawnienia do wyświetlania szczegółów elementów oznaczonych jako prywatne.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij

 3. Zaznacz pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych obok pełnomocnika, któremu chcesz nadać uprawnienia do wyświetlania terminów prywatnych.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

 4. Wybierz pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Zatrzymywanie udostępniania kalendarza edytorowi lub pełnomocnikowi

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, usuń uprawnienia tej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń Usuwanie .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Jeśli jest to osoba z Twojej organizacji, Twój kalendarz zostanie usunięty z listy kalendarzy tej osoby. Jeśli jest to osoba spoza organizacji, kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie zostanie usunięta, ale nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Tematy pokrewne

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×