Delegowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web dla firm możesz nadać innej osobie w Twojej organizacji uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem. Możesz jej nadać uprawnienie do edytowania, które pozwala edytować Twój kalendarz, lub udzielić pełnomocnictwa, co pozwoli jej nie tylko edytować Twój kalendarz, ale także planować spotkania i odpowiadać na zaproszenia na spotkania w Twoim imieniu.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś innego, niż pokazano powyżej.

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Możesz nadać każda osoba w edytorze Twojej organizacji lub pełnomocnictwa do kalendarza. Edytory można przypisywać do kalendarza głównego (o nazwie "Mój kalendarz") lub do dodatkowych kalendarzy utworzone przez użytkownika. Pełnomocnicy przydzielono tylko kalendarz podstawowy. Nie można nadać edytora lub pełnomocnictwa do osób spoza organizacji.

 1. W Outlook w sieci Web wybierz Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Na stronie Udostępnianie i uprawnienia wpisz jego nazwę lub adres osoby, którym chcesz udostępnić kalendarz. Jeśli więcej niż jedna osoba może udostępnić kalendarz, możesz można dodać tylko jedną osobę jednocześnie z Outlook w sieci Web.

 4. Po dodaniu osoby, którą chcesz zarządzanie kalendarzem, wybierz z listy rozwijanej obok jego nazwy i wybierz poziom dostępu mają być.

  • Wybierz pozycję Może edytować, aby nadać uprawnienia do wprowadzania zmian w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję Pełnomocnik, aby nadać to samo uprawnienie edytora plus otrzymają wezwań na spotkania i odpowiedzi w Twoim imieniu.

  • Opcje można wyświetlać w trybie zajęty, tytułów i lokalizacji można przeglądać i można wyświetlić wszystkie szczegóły Zezwól innym na wyświetlanie kalendarza, ale nie do niego.

 5. Po dodaniu osoby, którą chcesz udostępnić kalendarz i wybrano uprawnień, które chcesz nadać wybierz pozycję Udostępnianie. Jeśli jednak nie chcesz teraz udostępnić swój kalendarz, wybierz pozycję Usuń Usuń .

Osoby, które udostępniasz kalendarz, otrzymają wiadomość e-mail z informacją o tym. Podczas wybierania przycisk Zaakceptuj w zaproszeniu, doda kalendarz do swoich list kalendarzy.

Uwaga: Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępniasz kalendarz, zobacz tylko godzinę elementów oznaczonych jako prywatne, nie temat, lokalizację i inne szczegóły. Wyjątkiem jest, jeśli zaznacz pole wyboru Wybór funkcji udzielanie pełnomocnictw wydarzeń prywatne widoku.

Po udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do kalendarza, pojawi się dodatkowa opcja, Udostępnianie i uprawnienia która pozwala kontrolować sposób przetwarzania wezwań na spotkania i odpowiedzi. Jeśli masz wiele pełnomocników, ta opcja zostaną zastosowane dla wszystkich pełnomocników.

Aby ustawić te opcje:

 1. W Outlook w sieci Web wybierz Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. W obszarze Pełnomocnicy wybierz jedną z następujących opcji obok pozycji Wyślij zaproszenia i odpowiedzi do:

  • Tylko pełnomocnika Wezwania na spotkania i odpowiedzi przejdź tylko do pełnomocników.

  • Pełnomocnika i Wyślij do mnie kopię Wezwania na spotkania i odpowiedzi są wysyłane do Ciebie i do pełnomocników. Opcja zaakceptować lub odrzucić wezwanie na spotkanie jest widoczna tylko do pełnomocników, a wysłane powiadomienie pojawia się jako wiadomość e-mail normalny. Nadal można odpowiedzieć na spotkanie przez otwarcie elementu kalendarza i odpowiada.

  • Obu pełnomocnika i me Wezwania na spotkania i odpowiedzi są przesyłane zarówno dla Ciebie i do pełnomocników. Każda z można odpowiedzieć zaproszenia na spotkanie.

Za pomocą ustawień w oknie dialogowym Udostępnianie i uprawnienia do nadać pełnomocnikom uprawnienia do wyświetlania szczegółów elementów, które zostały oznaczone jako prywatne.

 1. W Outlook w sieci Web wybierz Kalendarz u dołu strony.

 2. W górnej części strony wybierz pozycję Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Zaznacz pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych obok pełnomocnika, któremu chcesz nadać uprawnienia do wyświetlania terminów prywatnych.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, usuń uprawnienia tej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. W Outlook w sieci Web wybierz Kalendarz u dołu strony.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

  Domyślnie kalendarz podstawowy jest nazywane "Mój kalendarz". Jeśli utworzono inne kalendarze, możesz wybrać jeden z nich w zamian. Nie można usunąć uprawnienia udostępniania z kalendarzy należącą do innych osób.

 3. Wybierz pozycję Usuń Usuń obok osoby, z którymi chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Jeśli jest to osoba z Twojej organizacji, Twój kalendarz zostanie usunięty z listy kalendarzy tej osoby. Jeśli jest to osoba spoza organizacji, kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie zostanie usunięta, ale nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web

Możesz nadać uprawnienia edytora lub pełnomocnika do kalendarza dowolnej osobie w organizacji. Edytorów można przypisywać do kalendarza podstawowego (o nazwie „Kalendarz”) oraz do dowolnego z dodatkowo utworzonych kalendarzy. Pełnomocników można przypisywać tylko do kalendarza podstawowego. Nie można nadawać uprawnień edytora ani pełnomocnika osobom spoza organizacji.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. W oknie dialogowym Udostępnij ten kalendarz wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz. To pole działa tak samo, jak pole Do w wiadomości e-mail. Możesz udostępnić kalendarz więcej niż jednej osobie, ale aplikacja Outlook w sieci Web umożliwia dodawanie tylko jednej osoby jednocześnie.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

 4. Po dodaniu osoby, która ma otrzymać uprawnienia do zarządzania Twoim kalendarzem, wybierz pole listy rozwijanej obok jej nazwiska i określ poziom dostępu dla tej osoby.

  • Wybierz pozycję Może edytować, aby nadać uprawnienia do wprowadzania zmian w kalendarzu.

  • Wybierz pozycję Pełnomocnik, aby nadać to samo uprawnienie edytora plus otrzymają zaproszenia i odpowiedzi w Twoim imieniu.

  • Opcje Może wyświetlać, kiedy mam stan zajęty, Może wyświetlać tytuły i lokalizacje oraz Może wyświetlać wszystkie szczegóły umożliwiają innym osobom tylko wyświetlanie Twojego kalendarza, bez możliwości wprowadzania zmian.

 5. Po zakończeniu dodawania osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, i wybraniu poziomu uprawnień wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępnić kalendarza, wybierz przycisk Usuń Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

Osoba, której udostępniono kalendarz, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. Po naciśnięciu przycisku Zaakceptuj w zaproszeniu Twój kalendarz zostanie dodany do listy kalendarzy tej osoby.

Zrzut ekranu przedstawiający zaproszenie w kalendarzu udostępnionym.

Uwagi: 

 • Elementy kalendarza oznaczone jako Prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako Prywatne, bez ich tematu, lokalizacji i innych szczegółów. Jedynym wyjątkiem są ci pełnomocnicy, którym przydzielisz uprawnienia do wyświetlania elementów oznaczonych jako Prywatne.

 • Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

Po udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do kalendarza w obszarze Udostępnij ten kalendarz pojawi się dodatkowa opcja, która pozwala kontrolować sposób przetwarzania zaproszeń na spotkania i odpowiedzi na zaproszenia na spotkania. Jeśli masz większą liczbę pełnomocników, to ustawienie będzie stosowane do wszystkich z nich.

Aby ustawić te opcje:

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. W obszarze Pełnomocnicy wybierz jedną z następujących opcji obok pozycji Wyślij zaproszenia i odpowiedzi do:

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe „Udostępnij ten kalendarz”.

  • Tylko pełnomocnik. Wyślij mi powiadomienia. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Opcja zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia na spotkanie jest widoczna tylko dla Twoich pełnomocników, a powiadomienie wysłane do Ciebie będzie wyglądało jak zwykła wiadomość e-mail. Nadal możesz odpowiedzieć na zaproszenie, otwierając odpowiedni element kalendarza i wybierając opcję odpowiedzi.

  • Tylko pełnomocnicy. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi trafiają tylko do Twoich pełnomocników.

  • Pełnomocnik i ja. Zaproszenia na spotkania i odpowiedzi będą wysyłane do Ciebie i Twoich pełnomocników. Wszyscy możecie odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie.

 4. Wybierz pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Za pomocą ustawień w oknie dialogowym Udostępnij ten kalendarz możesz nadać pełnomocnikom uprawnienia do wyświetlania szczegółów elementów oznaczonych jako prywatne.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. Na pasku nawigacyjnym wybierz kolejno pozycje Udostępnij > Kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

 3. Zaznacz pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych obok pełnomocnika, któremu chcesz nadać uprawnienia do wyświetlania terminów prywatnych.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Zezwól pełnomocnikowi na wyświetlanie zdarzeń prywatnych.

 4. Wybierz pozycję Gotowe, aby zapisać zmiany.

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, usuń uprawnienia tej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Udostępnij.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Jeśli jest to osoba z Twojej organizacji, Twój kalendarz zostanie usunięty z listy kalendarzy tej osoby. Jeśli jest to osoba spoza organizacji, kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie zostanie usunięta, ale nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Zobacz też

Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm

Zarządzanie kalendarzem innej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×