Definiowanie relacji na diagramie modelu bazy danych

Definiowanie relacji w programieVisio przy użyciu kluczy podstawowych i obcych, co pozwala na tworzenie zbioru danych z wielu tabel.

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Tworzenie relacji w diagramie modelu bazy danych

 1. Upewnij się, że obie tabele są widoczne na diagramie. Jeśli model został odtworzony na podstawie istniejącej bazy danych, może być konieczne przeciągnięcie jednej lub obu tabel z okna Tabele i widoki na stronę rysunku.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę, która ma stanowić stronę klucza podstawowego relacji.

 3. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 4. Na siatce kliknij kolumnę, która posłuży do unikatowego identyfikowania wszystkich wierszy w tabeli, a następnie zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy, aby ustawić tę kolumnę jako klucz podstawowy.

 5. Z wzornika Model obiektowo-relacyjny lub Model encja-relacja przeciągnij kształt Relacja i upuść go w pustym miejscu na stronie.

 6. Połącz wyższy koniec z tabelą zawierającą tabelę nadrzędną.

 7. Połącz drugi koniec z tabelą podrzędną.

  Jeśli druga tabela nie zawiera jeszcze kolumny o nazwie takiej samej jak nazwa klucza podstawowego, modelarz doda kolumnę do drugiej tabeli jako klucz obcy.

Uwaga: Jeśli linie relacji znikną, w menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument. Na karcie Relacje w obszarze Pokazywanie zaznacz pole wyboru Relacje.

Usuwanie relacji z modelu bazy danych

 1. Kliknij relacje w modelu i naciśnij klawisz delete.

 2. W oknie dialogowym Usuń obiekt wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Tak,aby usunąć relację z rysunku i źródłowego modelu.

  • Kliknij Nie, aby usunąć tylko linię na rysunku.

   Uwaga: Jeśli klikniesz Nie i później zechcesz dodać linię do rysunku, wybierz jedną z tabel w relacji, a w menu Bazy danych kliknij Pokaż tabele powiązane.

Porada: Możesz wybrać, aby zawsze lub nigdy nie upuszczać usuniętych relacji z modelu źródłowego. W menu Baza danych przejdź do Opcje, kliknij Modelowanie i przejdź do karty Diagram logiczny.

Definiowanie relacji jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu

Kardynalność relacji opisuje, ile liczby wierszy w jednej tabeli może się odnieść do liczby wierszy w innej tabeli. Na przykład jeden dział może mieć wiele pracowników, ale jeden pracownik może przynależeć do tylko jednego działu. Kardynalność najczęściej wyrażana jest jako relacja jeden-do-jednego, jeden-do-wielu oraz wiele-do-wielu.

 1. Kliknij dwukrotnie relację.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Inne.

 3. W obszarze Kardynalność wybierz kardynalność najlepiej pasującą do relacji. W przypadku relacji jeden-do-wielu będzie to opcja Zero lub więcej albo Jeden lub więcej. W przypadku relacji jeden-do-jednego będzie to opcja Zero lub jeden albo Dokładnie jeden.

Wyświetlanie relacji i ich właściwości w diagramie

Możesz wyświetlić lub ukryć informacje na temat relacji w diagramie.

 1. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

 2. Na karcie Relacje zaznacz informacje, które mają być widoczne na diagramie.

  Możesz pokazać lub ukryć

  • Relacje

  • Kardynalność

  • Linie notacji

  • Wyrażenia czasownikowe

  • Odniesienia

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, kliknij polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania jest wyświetlana w wierszu u góry okna dialogowego.

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDNPremium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz programu Visio Online (plan 2) i chcesz uzyskać informacje na temat odtwarzania istniejącej bazy danych w model bazy danych, zobacz temat Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×