Definiowanie okresów obrachunkowych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu Microsoft Project Web App, można łatwo definiować okresów obrachunkowych dla danego roku. Tworząc okresów obrachunkowych zbiorczo, można utworzyć je wyłączyć kilka różnych modeli i Microsoft Project Server 2010 odpowiednio oblicza daty.

Na przykład, jeśli Twoja organizacja są podzielone na trzy okresy każdego kwartału — jest czterech tygodni długie, a po nim jest pięć tygodni czas, a następnie innego, będący długich czterech tygodni — tego modelu można określić w Project Web App i utworzy Project Server 2010 okresy obrachunkowe w roku, zgodnie z tym harmonogramem. Tak Jeśli rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia 2011 w pierwszym kwartale występują trzy okresy:

 • Okres 1: 1/1/2011 — 2011-1-28

 • Okres 2: 1/29/2011 — 2011-3-4

 • Okres 3:3 / 5/2011 — 2011-4-1

Aby ustawić okresów obrachunkowych w Project Web App:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zarządzanie czasem i zadaniami kliknij Okresów obrachunkowych.

 3. W sekcji Zarządzanie okresem obrachunkowym kliknij rok, który chcesz zdefiniować jako okres obrachunkowy, a następnie kliknij przycisk Zdefiniuj.

 4. W sekcji Definiowanie daty rozpoczęcia okresu obrachunkowego wpisz datę, na którym roku obrachunkowego należy rozpocząć, lub wybierz ją za pomocą selektor dat.

 5. W sekcji Ustawianie modelu tworzenia roku obrachunkowego zaznacz metodę formatowania dla okresu obrachunkowego:

  • Metoda 4,5,4    Ustawia czterotygodniowych okresu obrachunkowego, a po nim okres pięciu tydzień, a następnie inny okres obrachunkowy czterech tygodni.

  • Metoda 4,4,5    Ustawia czterotygodniowych okresem obrachunkowym obserwowane przez innego czterotygodniowych okres, a następnie okres obrachunkowy pięciu tygodnia.

  • Metoda 5,4,4    Ustawia okres obrachunkowy pięciu tydzień, następuje okres czterech tygodni, a następnie inny okres obrachunkowy czterech tygodni.

  • 13 miesięcy    Ustawia każdego okresu obrachunkowego jako czterech tygodni.

  • Standardowy rok kalendarzowy    Ustawia każdego okresu obrachunkowego według standardowy rok 12-miesięczny, począwszy od 1 stycznia.

Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego modelu dla roku obrachunkowego Twojej organizacji, wykonaj kroki opisane w poniższej procedury, aby wybrać model, zbliżony do tego, czego szukasz roku obrachunkowego za podobne. Po zapisaniu, możesz wrócić i modyfikowanie dat kalendarza, aby dostosować harmonogram stosownie do potrzeb Twojej organizacji.

 1. W sekcji Definiowanie konwencji nazewnictwa okresów utwórz unikatową nazwę dla okresów, wprowadzając:

  • Prefiks    Prefiks maksymalnie 15 znaków.

  • Następny numer w sekwencji    Liczba sekwencji maksymalnie sześć cyfr.

  • Sufiks    Sufiks maksymalnie 15 znaków.

Porada: Po wprowadzeniu konwencji nazewnictwa w polach Prefiks, Następny numer w sekwencji i sufiks przykładem konwencji nazewnictwa ostateczne jest wyświetlany w obszarze pola obok próbki.

 1. Kliknij przycisk Utwórz i zapisz.

Na stronie Okresów obrachunkowych okres obrachunkowy jest wyświetlany z poszczególnych okresów w siatce Dostosowywanie miesięcy obrachunkowych.

Po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego, można edytować je przy użyciu siatki Dostosowywanie miesięcy obrachunkowych.

Aby dostosować daty okresu obrachunkowego:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w obszarze Zarządzanie czasem i zadaniami, kliknij Okresów obrachunkowych.

 3. W sekcji Zarządzanie okresem obrachunkowym wybierz rok, który chcesz dostosować.

 4. W sekcji Dostosowywanie miesięcy obrachunkowych w kolumnie Data zakończenia kliknij opcję daty zakończenia, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz nową datę zakończenia za pomocą selektor dat. Daty rozpoczęcia i zakończenia dla okresów od daty zakończenia zmienione automatycznie są tak dostosowywane tak, aby wszystkie okresy są ciągłe.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×