Definiowanie oferty swojej usługi

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas definiowania oferty swojej usługi Microsoft Bookings, możesz ustawić, między innymi, nazwę usługi, opis, lokalizację, czas trwania, przypomnienia domyślne z klientami i personelu, wewnętrznych notatek dotyczących usługi i cennik. Można również oznakować pracowników, którzy są uprawnionych do świadczenia usług. Następnie gdy klienci powrocie do witryny sieci web firm, aby planować spotkania, mogą je wyświetlać dokładnie jakiego rodzaju terminy są dostępne i ile usługi będzie kosztować. Można także wybrać osoby, która będzie świadczyć usługi.

Uwaga: Bookings jest dostępna dla klientów mających subskrypcję usługi Office 365 Business Premium.

Tworzenie szczegóły usługi

 1. W Office 365 wybierz ikonę uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz rezerwacje.

  AppLauncher z wyróżnionym kafelkiem rezerwacje

 2. W okienku nawigacji wybierz usługi > Dodaj usługę.

  Strona z wyróżnionym łączem usługi Dodaj usług

 3. Wprowadź szczegóły usługi, w tym nazwę, opis i lokalizacji. Gdy zaczniesz wpisywać adres w polu Domyślna lokalizacja, Bing sugeruje lokalizacje.

  Sugerowane lokalizacje dostępnych za pośrednictwem usługi Bing

 4. Wprowadź liczbę minut wymaganych dla usługi.

 5. Wybierz odpowiedni model ceny. Stała cena, Początek i godzinę zostanie wyświetlony monit wskazać własny. < co zrobić, jeśli trzeba zmienić currency? >

 6. Wprowadź dodatkowe notatki i informacje przypomnienie.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

  Przycisk Zapisz na pasku narzędzi strony informacji biznesowych

Przypisywanie pracowników do usługi

Podczas przypisywania personelu, należy wziąć pod uwagę czy usługa wymaga szkolenia zaawansowane lub specjalne certyfikaty. Jeśli tak, przypisywać tylko pracowników, którzy posiadają tych poświadczeń. Jeśli członka personelu, którego chcesz przypisać nie ma na liście, musisz przejść do strony personelu, aby je dodać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy personelu .

 1. Na stronie usług wybierz tych pracowników, którzy są do udostępniania tej usługi. Możesz wybrać jedną lub więcej. Wybranych pracowników mają zaznaczone pole wyboru obok jego nazwy.

  Pracownicy przypisani do usługi mają znacznik wyboru obok jego nazwy

 2. Wybierz pozycję Zapisz.

Ustawianie opcji zasady publikowania i planowania

Domyślnie przydziały szczegóły i personelu usługi będzie być przesyłane na stronę rezerwacji w witrynie sieci web, jak wybierz przycisk Zapisz. Ponadto planowania zasady, ustawić zostaną zastosowane domyślnie z usługą utworzony. Jeśli nie chcesz zaakceptować te ustawienia domyślne, wykonaj następujące kroki.

 1. Na stronie usług w obszarze Opcje publikowania wyczyść pola wyboru obok pozycji Pokaż tej usługi na stronie rezerwacji i/lub Używaj domyślnej planowania zasad.

 2. Ustawianie zasad planowania dla tej usługi. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach planowania zobacz Ustawianie zasad planowania.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Wprowadzanie informacji biznesowych

Tworzenie listy personelu

Tworzenie oraz usługi rezerwacje

Poznaj sieć rezerwacje firmy Microsoft

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×