Definiowanie ofert usługi w książkach Microsoft

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas definiowania ofert usług w usłudze Microsoft Bookings można ustawić między innymi następujące funkcje: nazwa usługi, opis, lokalizacja, czas trwania, domyślne przypomnienia dla klientów i personelu, wewnętrzne notatki dotyczące usługi i ceny. Możesz również oznakować pracowników, którzy mają kwalifikacje do świadczenia usługi. Następnie, gdy klienci znajdą się w firmowej witrynie sieci Web w celu zaksięgowania terminu, mogą zobaczyć dokładnie, jakie typy terminów są dostępne oraz ile ich usługi będą kosztować. Osoba ta może również wybrać osobę, która chce udostępnić usługę.

Teraz możesz dodawać niestandardowe teksty i adresy URL do potwierdzenia wiadomości e-mail wysyłanego do wszystkich osób, które księguje usługę za pośrednictwem strony rezerwacji.

Uwaga: Aplikacja Bookings jest domyślnie włączona dla klientów korzystających z subskrypcji usługi Office 365 Business Premium lub Office 365 A3 i Office 365 A5. Aplikacja Bookings jest też dostępna dla klientów korzystających z usług Office 365 Enterprise E3 i E5, ale jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji biznesowych w usłudze Office 365 dla subskrypcji Enterprise.

Tworzenie szczegółów usługi

Obejrzyj ten klip wideo lub wykonaj poniższe czynności, aby zdefiniować oferty obsługi.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.
 1. W Office 365 wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji, a następnie wybierz pozycję rezerwacje.

 2. W okienku nawigacji wybierz pozycję usługi > dodać usługę.

  Strona usługi z wyróżnionym linkiem Dodaj usługę

 3. Wprowadź dane usługi, takie jak nazwa, opis i lokalizacja. Po rozpoczęciu pisania adresu w lokalizacji domyślnejusługa Bing będzie sugerować Twoje lokalizacje.

  Sugerowane lokalizacje są oferowane za pośrednictwem usługi Bing

 4. Wprowadź czas trwania usługi. Możesz określić, jak długo czas trwania ma trwać w dniach, w domu i w minutach, a także ustawić czas buforowania, gdy klienci nie mogą zarezerwować.

  Zrzut ekranu: Ustawianie domyślnego czasu trwania usługi
 5. Wybierz model ceny. W przypadku stałej ceny, rozpoczynając od i cogodzinę, zostanie wyświetlony monit o określenie ceny.

 6. W obszarze Cena i płatnościUstaw cenę domyślną usługi.

 7. Wprowadź dodatkowe notatki i informacje o przypomnieniu.

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

  Przycisk Zapisz na pasku narzędzi strony informacje służbowe

Przypisywanie członka personelu do usługi

W przypadku przypisywania pracowników należy zastanowić się, czy usługa wymaga zaawansowanych szkoleń lub specjalnych certyfikacji. Jeśli tak, Przydziel tylko członków personelu, którzy posiadają te poświadczenia. Jeśli członka personelu, którego chcesz przypisać, nie ma na liście, musisz przejść na stronę personelu, aby go dodać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy personelu .

 1. Na stronie usługi wybierz pracowników, którzy mają kwalifikacje do świadczenia tej usługi. Możesz wybrać jeden lub więcej. Wybrani pracownicy mają znacznik wyboru obok imion i nazwisk.

  Personel przypisany do usługi ma znacznik wyboru obok jego nazwy

 2. Wybierz pozycję Zapisz.

Ustawianie opcji zasad publikowania i planowania

Po wybraniu opcji ZapiszDomyślnie dane usługi i przydziały personelu zostaną ogłoszone na stronie rezerwacja w witrynie sieci Web. Ponadto ustawione zasady planowania będą domyślnie stosowane do utworzonej usługi. Jeśli nie chcesz akceptować tych ustawień domyślnych, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na stronie usługi w obszarze Opcje publikowania wyczyść pola wyboru obok pozycji Pokaż tę usługę na stronie rezerwacja i/lub Użyj domyślnych zasad planowania.

 2. Ustawianie zasad planowania dla tej usługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad planowania, zobacz Ustawianie zasad planowania.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Zobacz też

Wprowadzanie informacji służbowych

Tworzenie listy personelu

Tworzenie i personelowanie rezerwacji

Witamy w książkach firmy Microsoft

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×