Definicja kodu SPP, okno dialogowe

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Definicja kodu SPP służy do tworzenia, przeglądania lub poprawiania formatu bądź maski jednolitego kodu SPP. Kody SPP są z reguły unikatowe, toteż każde zadanie ma własny kod SPP. Z pola SPP najlepiej skorzystać w sytuacji, gdy firma używa określonego systemu kodów SPP do zarządzania projektami. W tym oknie dialogowym można wykonywać następujące czynności:

  • Definiowanie formatu kodu SPP, w tym: kolejności, długości i separatora.

  • przedstawiać miejsce zajmowane przez zadania w obrębie hierarchicznej struktury projektu;

  • stosować określony format odpowiadający sposobowi wyświetlania projektu.

Lokalizacja okna dialogowego

Aby otworzyć to okno dialogowe, w dowolnym widoku zadania, należy w menu Projekt wskazać polecenie SPP, a następnie kliknąć polecenie Definiuj kod.

Szczegóły

Podgląd i prefiks kodu SPP

Podgląd kodu     Zawiera przykładowy kod SPP dla określonych opcji.

Prefiks kodu projektu     Zawiera definicję prefiksu dodanego przed kodem SPP dla każdego zadania aktywnego projektu.

Maska kodu tabeli

Tabela maski kodu służy do definiowania kodów SPP. Dla każdego definiowanego poziomu SPP należy wprowadzić osobny wiersz. Każdy poziom w sekwencji jest budowany na podstawie poprzedniego. Wspólnie tworzą one pełną maskę kodu SPP.

Poziom     Wskazuje poziom konspektu odpowiadający zdefiniowanej masce kodu SPP. Zawartość pola automatycznie się zwiększa w miarę wprowadzania dodatkowych masek kodu.

Sekwencja     Należy wprowadzić typ znaków obowiązujący w przypadku danej maski kodu. Możliwe są Cyfry (uporządkowane), Wielkie litery (uporządkowane), Małe litery (uporządkowane) oraz Znaki (nieuporządkowane).

Długość     Należy wprowadzić liczbę oznaczającą wymaganą długość na tym poziomie kodu SPP. Jeśli długość kodu SPP ma być dowolna, należy kliknąć opcję Dowolne. Maksymalna długość kodu SPP wynosi 255 znaków.

Separator     Należy wprowadzić znak oddzielający poziomy kodu SPP. Domyślnie separatorem jest kropka.

Pola wyboru

Generuj kod SPP dla nowego zadania     Określa, że w programie Microsoft Office Project przy tworzeniu nowego zadania jest generowany kod SPP.

Weryfikuj unikatowość nowych kodów SPP     Pozwala wymuszać unikatowość podczas edytowania kodu SPP dla zadania. W przypadku wprowadzenia kodu SPP, który jest już używany w projekcie, w programie Project jest wyświetlany komunikat powiadamiający, że kod jest zduplikowany.

Uwaga: 

  • Aby przydzielić kod SPP do zadania, na arkuszu zadań należy kliknąć pole znajdujące się na prawo od miejsca, w którym ma zostać wstawione pole kodu SPP. W menu Wstaw należy kliknąć polecenie Kolumna. W polu Nazwa pola należy kliknąć pozycję SPP. Kod SPP pojawia się dla każdego z zadań zgodnie z poziomem konspektu, jaki zajmuje dane zadanie.

  • Aby posortować zgodnie z kodami SPP, w menu Projekt należy wskazać polecenie Sortuj, a następnie kliknąć polecenie Sortuj według. W polu Sortowanie według należy kliknąć pozycję SPP.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×