Definicja kodu SPP, okno dialogowe

Okno dialogowe Definiowanie kodu SPP umożliwia tworzenie, przeglądanie i korygowanie jednolitego formatu kodu SPP lub maski. Kody SPP są z reguły unikatowe, co oznacza, że każde zadanie ma oddzielny kod SPP. Używanie pola SPP jest najbardziej pomocne, jeśli w firmie jest używany konkretny system kodów SPP do zarządzania projektami. Możesz wykonać następujące czynności:

  • Definiowanie formatu kodu SPP, w tym sekwencji, długości i separatora kodu SPP.

  • Przedstawianie pozycji zadań w ramach hierarchicznej struktury projektu.

  • Stosowanie określonego formatu, który jest odpowiedni dla sposobu wyświetlania projektu.

Lokalizacja okna dialogowego

Aby otworzyć to okno dialogowe, z dowolnego widoku zadań w menu projekt wskaż polecenie spp, a następnie kliknij polecenie Definiuj kod.

Szczegóły

Podgląd kodu SPP i prefiks

Podgląd kodu     Wyświetla przykładowy kod SPP z określonymi opcjami.

Prefiks kodu projektu     Umożliwia zdefiniowanie prefiksu dodanego przed kodem spp każdego zadania w aktywnym projekcie.

Tabela Maska kodu

Użyj tabeli Maska kodu, aby zdefiniować kody spp. Wprowadź inny wiersz dla każdego definiowanego poziomu spp. Każdy poziom w sekwencji buduje na drugą, aby utworzyć pełną maskę kodu SPP.

Poziom    Wskazuje poziom konspektu odpowiadający zdefiniowanej masce kodu SPP. To pole jest automatycznie zwiększane po wprowadzeniu każdej kolejnej maski kodu.

Właściwej    Wprowadź typ znaku dla maski kodu. Dostępne są liczby (uporządkowane), wielkie litery (uporządkowane), małe litery (uporządkowane) oraz znaki (nieuporządkowane).

Długość     Wprowadź liczbę reprezentującą wymaganą długość dla tego poziomu kodu SPP. Kliknij pozycję dowolny , jeśli kod SPP może mieć dowolną długość. Maksymalna długość całego kodu SPP to 255 znaków.

Rozdziela     Wprowadź znak oddzielający poziomy kodu SPP. Domyślnym separatorem jest kropka.

Pola wyboru

Generuj kod SPP dla nowego zadania     Określa, że program Microsoft Office Project generuje kod SPP podczas tworzenia nowego zadania.

Weryfikowanie unikatowości nowych kodów SPP     Wymusza unikatowość podczas edytowania kodu SPP zadania. Jeśli wprowadzisz kod SPP, który jest już wykorzystywany w projekcie, w programie Project zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że kod jest zduplikowany.

Uwagi: 

  • Aby przypisać kod SPP do zadania, w arkuszu zadań kliknij pole z prawej strony miejsca, w którym chcesz wstawić pole kodu SPP. W menu Wstaw kliknij polecenie kolumna. W polu Nazwa pola kliknij pozycję spp. Kod SPP jest wyświetlany dla każdego zadania, odpowiadającego poziomowi konspektu zadania.

  • Aby posortować według kodu SPP, w menu projekt wskaż polecenie Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortuj według. W polu Sortuj według kliknij pozycję spp.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×