Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie bazy danych programu Access

Baza danych dla komputerów stacjonarnych, czy aplikacja sieci Web?

Decydowanie, czy utworzyć bazę danych dla komputerów stacjonarnych, czy aplikację sieci Web programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Ikona szablonu aplikacji sieci Web programu Access Ikona szablonu bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Szablony aplikacji sieci Web programu Access mają ikonę globalną w tle.

Szablony baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych mają ikonę tabeli w tle.

Po otwarciu programu Access 2016 jest widoczna Galeria szablonów. Pierwszym krokiem w budowaniu bazy danych jest określenie, czy utworzyć aplikację sieci Web programu Access, czy bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Decyzja zależy od dostępnych narzędzi i określonych celów. Aby zdecydować się na aplikację sieci Web programu Access lub w bazie danych dla komputerów stacjonarnych, należy uwzględnić następujące zagadnienia:

Zagadnienia dotyczące projektu

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę trzy ważne kwestie projektowe.

Wymagania dotyczące IT

Użyj aplikacji sieci Web programu Access, jeśli:

Użyj bazy danych dla komputerów stacjonarnych, jeśli:

Używasz Office 365 w usłudze SharePoint Online lub w przypadku korzystania z lokalnego programu SharePoint Server 2013 lub SharePoint Server 2016 z usługami programu Access i programem SQL Server 2012 (lub nowszym).

Nie korzystasz z programu SharePoint lub jeśli plan Office 365 nie zawiera usługi SharePoint Online.

Chcesz mieć pewność, bezpieczeństwo i możliwości zarządzania przechowywaniem danych w usłudze Microsoft Azure SQL Database lub SQL Server.

Aby przechowywać dane, potrzebna jest lokalna baza danych lub trzeba skonsolidować dane z różnych lokalnych źródeł danych.

Chcesz korzystać z najnowszych funkcji usług programu Access zaraz po ich udostępnieniu.

Aby korzystać z najnowszych funkcji, użytkownik nie chce czekać na następną wersję programu Access.

Dostęp do danych i projektowanie

Użyj aplikacji sieci Web programu Access, jeśli:

Użyj bazy danych dla komputerów stacjonarnych, jeśli:

Osoby w organizacji i poza nią muszą uzyskiwać dostęp do danych z dowolnej lokalizacji i z wielu różnych urządzeń.

Wszyscy mogą połączyć się z komputerem, na którym jest przechowywana baza danych programu Access, i najprawdopodobniej będzie korzystać z tej bazy danych z komputera stacjonarnego lub przenośnego.

Każda osoba, która musi utworzyć lub zmodyfikować aplikację sieci Web programu Access, ma program Access 2016.

Zespół tworzy i modyfikuje bazy danych w różnych wersjach programu Access.

Każdy, kto ma uprawnienie, może wyświetlać i edytować dane, nawet jeśli nie mają oni programu Access.

Zgadzasz się upewnić, że każdy użytkownik bazy danych ma dostęp lub zainstalował program Access Runtime.

Cele i wymagania biznesowe

Użyj aplikacji sieci Web programu Access, jeśli:

Użyj bazy danych dla komputerów stacjonarnych, jeśli:

Twoje potrzeby związane z raportowaniem są bezpośrednie lub możesz korzystać z bazy danych dla komputerów stacjonarnych, aby połączyć się z danymi w aplikacji Access Web App w celu uzyskania bardziej złożonych raportów.

Chcesz mieć pełną kontrolę nad wyglądem i działaniem środowiska użytkownika bazy danych.

Problem, który próbujesz rozwiązać, nie wymaga zaawansowanych funkcji bazy danych.

Po każdej zmianie projektu użytkownik chce ponownie rozpowszechnić bazę danych.

Potrzebny jest prosty, intuicyjny wygląd i działanie interfejsu użytkownika.

W aplikacjach sieci Web programu Access są dostępne skomplikowane wymagania dotyczące raportowania, oprócz prostych raportów podsumowujących (na przykład konieczne jest zintegrowanie innych baz danych w raporcie lub sformatowanie raportu).

Chcesz, aby zmiany w projekcie były dostępne natychmiast.

Potrzebujesz zaawansowanych funkcji, takich jak:

 • Program Visual Basic for Applications.

 • Łączenie z danymi zewnętrznymi, a nie tylko list programu SharePoint tylko do odczytu.

 • Używanie zapytań aktualizujących lub krzyżowych.

 • Importowanie danych z plików XML, usług danych, dokumentów HTML lub folderów programu Outlook.

Szczegółowe różnice między aplikacjami sieci Web programu Access i bazami danych dla komputerów stacjonarnych

Aby ułatwić dokonanie odpowiedniego wyboru, w poniższych tabelach wyróżniono wiele różnic między aplikacjami sieci Web programu Access i bazami danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Rozpocznij

Funkcja

Aplikacja sieci Web programu Access

Bazy danych programu Access w wersji klasycznej

Szablony

Szablony aplikacji sieci Web są dostępne w sklepie Office i w programie Access.

Szablony tabel są dostępne podczas tworzenia tabel.

Szablony baz danych dla komputerów stacjonarnych są dostępne w witrynie Office.com i w programie Access.

Składniki aplikacji, które zawierają kilka obiektów bazy danych, są dostępne w galerii części aplikacji.

Części typu danych są dostępne dla pól.

Uprawnienia

Uprawnienia są dziedziczone z witryny programu SharePoint, w której jest tworzona aplikacja sieci Web.

Ustawianie uprawnień dla poszczególnych osób na podstawie uprawnień do pliku systemowego.

Zaszyfruj bazę danych przy użyciu hasła.

Narzędzia do wprowadzania danych, wyświetlania danych i modyfikowania struktury bazy danych

Wprowadzanie i wyświetlanie danych za pomocą przeglądarki sieci Web.

Program Access jest wymagany do tworzenia lub modyfikowania aplikacji sieci Web programu Access.

Do wprowadzania i wyświetlania danych jest wymagany program Access lub program Access Runtime (dostępny jako część programu Access lub jako bezpłatne pobieranie).

Program Access jest wymagany do tworzenia lub modyfikowania bazy danych.

Przechowywanie danych

Obszar

Aplikacja sieci Web programu Access

Bazy danych programu Access w wersji klasycznej

Miejsce przechowywania danych

Jeśli korzystasz z Office 365 w usłudze SharePoint Online, dane są przechowywane w bazie danych Microsoft Azure SQL Database.

W przypadku korzystania z własnego lokalnego wdrożenia programu SharePoint Server 2013 lub SharePoint 2016 dane są przechowywane lokalnie w programie SQL Server.

Dane są przechowywane w lokalnej bazie danych programu Access.

Wymagany program SQL Server

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 w usłudze SharePoint Online, SMicrosoft hostuje bazy danych dla Ciebie w bazie danych Microsoft Azure SQL Database.

Jeśli korzystasz z własnego wdrożenia programu SharePoint Server 2013 lub SharePoint 2016, wymagany jest program SQL Server.

Program SQL Server nie jest wymagany.

Rozmiar bazy danych

Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Online, limit rozmiaru bazy danych wynosi 1 gigabajt (GB).

Jeśli korzystasz z programu SharePoint Server 2013 lub programu SharePoint 2016 i programu SQL Server, rozmiar bazy danych jest kontrolowany za pośrednictwem programu SQL Server.

W obu przypadkach, jeśli planujesz wykonać kopię zapasową danych, zapisując pakiet aplikacji, skompresowane dane muszą być mniejsze niż 100 MB.

2 GB miejsca do magazynowania dostępne dla danych i obiektów.

Wprowadzanie danych

Zadanie

Aplikacja sieci Web programu Access

Bazy danych programu Access w wersji klasycznej

Kopiowanie i wklejanie z programów Excel, Word i innych źródeł

Tak, możesz wkleić dane do programu Access z innych źródeł.

Tak, możesz wkleić dane do programu Access z innych źródeł.

Importowanie danych z:

Excel

Baza danych ODBC programu Access, taka jak program SQL Server

Pliki tekstowe lub pliki CSV

Listy programu SharePoint

Excel

Baza danych ODBC programu Access, taka jak program SQL Server

Pliki tekstowe lub CSV

Listy programu SharePoint

XML

Usługi danych

Dokumenty HTML

Foldery programu Outlook

Dołączanie danych do tabeli

Kopiowanie danych do nowej tabeli. Następnie skopiuj i wklej dane do istniejącej tabeli ręcznie lub za pomocą makra danych.

Dołączanie danych do tabeli przy użyciu Kreatora importu.

Łącze do danych w:

Listy programu SharePoint (tylko do odczytu)

Excel

Baza danych ODBC programu Access, taka jak program SQL Server

Pliki tekstowe lub CSV

Listy programu SharePoint

Dokumenty HTML

Foldery programu Outlook

Struktura bazy danych

Obszar

Aplikacja sieci Web programu Access

Bazy danych programu Access w wersji klasycznej

Tabele

Szablony tabel są dostępne.

Tabele można ukrywać.

Dostępne są szablony części aplikacji.

Relacje między tabelami

Tworzenie typu danych odnośnika ustanawia relację. Aby wyświetlić informacje o relacji, zaznacz pole odnośnika , a następnie wybierz pozycję Modyfikuj odnośniki.

Relacje między tabelami są wyświetlane w oknie relacje.

Zapytania

Brak dostępnych zapytań funkcjonalnych.

Do wykonywania aktualizacji, dołączania i usuwania są używane makra danych.

Kwerendy funkcjonalne są dostępne.

Zapytania krzyżowe są dostępne.

Formularze i widoki

W aplikacjach sieci Web programu Access formularze są nazywane widokami.

Dostępny jest Projektant widoku interakcyjnego.

Można wyświetlić miniatury.

Typy widoków:

 • Szczegóły listy

 • Arkusz danych

 • Puste (w przypadku niestandardowych paneli przełączania, okien podręcznych zawierających jeden rekord i nie tylko)

 • Podsumowanie (Grupa oparta na polu, Oblicz sumę, średnia; wyskakujące okienka są dostępne, aby przejść do szczegółów)

Kreator formularzy jest dostępny.

Typy formularzy:

 • Wiele elementów

 • Arkusz danych

 • Formularz dzielony

 • Modalne okna dialogowe

Układ formularza

 • Przyciągaj do siatki

 • Kontrolki można zmieniać i modyfikować w pewnym zakresie.

 • Pasek akcji do dostosowania

Kontrolki "piksele na piksele", formularze podzielone, formularze podrzędne, kontrolki karty i modalne okna dialogowe są dostępne.

Kontrolki wprowadzania danych

Dostępne są wszystkie podstawowe kontrolki, w tym:

 • Kontrolki kaskadowe (tylkoOffice 365 )

 • Elementy pokrewne

 • Autouzupełniania

Dostępne są dodatkowe kontrolki sieci Web, nawigacji i wykresu.

Znajdowanie danych

Opcje są dostępne w interfejsie użytkownika i w przypadku korzystania z funkcji projektowania niestandardowego.

Raporty

Proste widoki podsumowujące i grupowanie są dostępne.

W przypadku tradycyjnych raportów programu Access Użyj oddzielnej bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych połączonej z bazą danych SQL platformy Microsoft Azure, w której są przechowywane dane aplikacji sieci Web programu Access.

Tworzenie raportów niestandardowych.

Makra

Korzystaj z udostępnionych makr, aby zautomatyzować operacje wykonywane za pomocą interfejsu użytkownika i danych.

Za pomocą makr lub języka VBA można zautomatyzować operacje na interfejsie użytkownika i dane.

Kontrolki ActiveX i obiekty danych

Kontrolki ActiveX i obiekty danych nie są dostępne.

Kontrolki ActiveX i obiekty danych są dostępne.

Powiadomienia e-mail

W Office 365 Użyj makr danych, aby wysłać powiadomienia e-mail.

Wysyłanie powiadomień pocztą e-mail za pomocą makr

Narzędzia

Narzędzie

Aplikacja sieci Web programu Access

Baza danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Kreator analizatora tabel umożliwiający zidentyfikowanie nadmiarowych danych

Kreator analizatora tabel jest niedostępny.

Zidentyfikuj nadmiarowe dane za pomocą Kreatora analizatora tabel.

Kompaktuj i napraw

Narzędzia do kompaktowania i naprawiania nie są dostępne.

Dostępne są narzędzia do kompaktowania i naprawiania.

Dokument programu Database

Dokument bazy danych nie jest dostępny.

Dokument bazy danych jest dostępny.

Analizator wydajności

Analizator wydajności jest niedostępny.

Analizator wydajności jest dostępny.

Procesy tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych i struktury

Mimo że baza danych jest przechowywana na platformie Microsoft Azure, zalecane jest regularne tworzenie lokalnych kopii zapasowych.

Wykonaj kopię zapasową, Przenieś lub Wdróż aplikację sieci Web programu Access, zapisując ją jako pakiet aplikacji.

Spakowanie tylko struktury aplikacji sieci Web lub zarówno struktury aplikacji sieci Web, jak i danych.

Wykonaj kopię zapasową danych lub danych i struktury, zapisując plik bazy danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Czy mam utworzyć aplikację programu Access, czy bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych?

Szkolenie dotyczące programu Excel

Szkolenia dotyczące programu Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×