DATA.WARTOŚĆ, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DATA.WARTOŚĆ w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja DATA.WARTOŚĆ konwertuje datę zapisaną jako tekst na liczbę kolejną rozpoznawaną przez program Excel jako data. Na przykład formuła =DATA.WARTOŚĆ("1 sty 2008") zwraca wartość 39448, czyli liczbę kolejną oznaczającą datę 1 stycznia 2008 r. Jednak wyniki funkcji DATA.WARTOŚĆ w konkretnym systemie mogą być inne niż w tym przykładzie ze względu na ustawienie daty używane w systemie komputera.

Funkcja DATA.WARTOŚĆ jest przydatna w sytuacjach, gdy arkusz zawiera daty w formacie tekstowym, które mają być filtrowane, sortowane, formatowane jako daty lub używane w obliczeniach dat.

Aby wyświetlić liczbę kolejną daty jako datę, należy zastosować do komórki format daty. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania liczb jako dat, sprawdź łącza w sekcji Zobacz też.

Składnia

DATA.WARTOŚĆ(data_tekst)

W składni funkcji DATA.WARTOŚĆ występują następujące argumenty:

  • Data_tekst    Argument wymagany. Tekst reprezentujący datę w formacie daty programu Excel lub odwołanie do komórki zawierającej tekst określający datę w formacie daty programu Excel. Na przykład "2008-01-30" i "30 sty 2008" są ciągami tekstowymi w cudzysłowach reprezentującymi daty.

    W przypadku korzystania z domyślnego systemu daty programu Microsoft Excel dla systemu Windows argument data_tekst musi reprezentować datę między 1 stycznia 1900 a 31 grudnia 9999. Funkcja DATA.WARTOŚĆ zwraca błąd #ARG!, gdy argument data_tekst nie należy do tego zakresu.

    Jeśli w argumencie data_tekst pominięto rok, funkcja DATA.WARTOŚĆ przyjmuje bieżący rok z wbudowanego zegara komputera. Informacje dotyczące godziny w argumencie data_tekst są ignorowane.

Spostrzeżenia

  • W programie Excel dat można używać w obliczeniach, ponieważ są one przechowywane jako kolejne liczby seryjne. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba seryjna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. — liczba seryjna 39448, ponieważ od 1 stycznia 1900 r. minie tego dnia 39 447 dni.

  • Większość funkcji konwertuje automatycznie wartości daty na liczby kolejne.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

11

3

2011

Formuła

Opis

Wynik

=DATA.WARTOŚĆ("22.08.11")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst.

40777

=DATA.WARTOŚĆ("22.05.11")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst.

40685

=DATA.WARTOŚĆ("23.02.11")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst.

40597

=DATA.WARTOŚĆ("5-LIP")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst przy użyciu systemu daty 1900 i przy założeniu, że wbudowany zegar komputera zwraca rok 2011 jako rok bieżący.

39634

=DATA.WARTOŚĆ(A2 &"/"&A3 &"/"&A4)

Liczba kolejna daty utworzonej przez połączenie wartości w komórkach A2, A3 i A4.

40850

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×