DANE.CZASU.RZECZ, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DANE.CZASU.RZECZ w programie Microsoft Excel.

Opis

Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

Składnia

DANE.CZASU.RZECZ(ProgID;serwer;temat1;[temat2];...)

W składni funkcji DANE.CZASU.RZECZ występują następujące argumenty:

  • ProgID    Argument wymagany. Nazwa identyfikatora ProgID zarejestrowanego dodatek automatyzacji COM zainstalowanego na komputerze lokalnym. Nazwa musi być ujęta w cudzysłów.

  • Serwer    Argument wymagany. Nazwa serwera, na którym dodatek ma zostać uruchomiony. Jeśli nie ma serwera, a program jest uruchamiany lokalnie, należy pozostawić ten argument pusty. W przeciwnym razie należy ująć nazwę serwera w cudzysłów (""). Gdy funkcja DANE.CZASU.RZECZ jest używana w języku Visual Basic for Applications (VBA), dla serwera jest wymagany podwójny cudzysłów lub właściwość VBA NullString, nawet jeśli serwer jest uruchamiany lokalnie.

  • Temat1; temat2...    Argument temat1 jest wymagany, a kolejne argumenty są opcjonalne. Od 1 do 253 parametrów, które wspólnie reprezentują unikatowy zestaw danych czasu rzeczywistego.

Spostrzeżenia

  • Na komputerze lokalnym należy utworzyć i zarejestrować dodatek automatyzacji COM funkcji DANE.CZASU.RZECZ. Jeśli nie zainstalowano serwera danych czasu rzeczywistego, to przy próbie użycia funkcji DANE.CZASU.RZECZ w komórce zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Jeśli zaprogramowano serwer na ciągłe aktualizowanie wyników, to formuły DANE.CZASU.RZECZ w programie Microsoft Excel w trybie obliczenia automatycznego — w przeciwieństwie do innych funkcji — będą się zmieniały.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis (wynik)

W ynik

=DANE.CZASU.RZECZ("mójdodatekcom.progid";;"Nazwa_serwera","Cena")

Dane czasu rzeczywistego pobrane z programu obsługującego automatyzację COM.

#NAZWA?

Uwaga

Na komputerze lokalnym należy utworzyć i zarejestrować dodatek automatyzacji COM funkcji DANE.CZASU.RZECZ. Jeśli nie zainstalowano serwera danych w czasie rzeczywistym, funkcja RTD zwraca #NAME? komunikat o błędzie w komórce podczas próby użycia funkcji RTD.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×