Czytanie wiadomości

Działania użytkownika dotyczące otrzymanej wiadomości zależą od jej zawartości. Na przykład oprócz tekstu wiadomość może zawierać pliki załączników.

Od:

Kliknij pozycję Od, aby wyświetlić informacje kontaktowe nadawcy.

Załączniki

Okienko Załączniki jest widoczne w oknie Przeczytana wiadomość tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera jakieś pliki załączników.

Aby otworzyć pliki załączników, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie nazwę pliku, aby otworzyć go w odpowiednim programie. Jeżeli system nie może zidentyfikować programu obsługującego plik, pojawia się okno dialogowe Otwieranie za pomocą, w którym można wybrać program.

  • Zaznacz jeden lub kilka plików i kliknij przycisk Otwórz.

Aby zapisać pliki załączników lub dołączone adresy sieci Web, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz jeden lub kilka elementów w okienku Załączniki i kliknij przycisk Zapisz.

    Zostanie otwarte okno dialogowe katalogu. Wybierz lokalizację na dysku, w której chcesz zapisać załączniki, i kliknij przycisk Zapisz.

  • Kliknij przycisk Zapisz wszystko, aby otworzyć okno dialogowe katalogu, w którym mogą zostać zapisane wszystkie załączniki z listy.

Obrazy

Czasami ikony obrazów lub załączników plików są częścią tekstu wiadomości i nie są wyświetlane w okienku Załączniki. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub plik załącznik, aby wyświetlić opcje.

Porada: Jeżeli obraz jest szerszy niż okno wiadomości (nawet po zmaksymalizowaniu okna), należy spróbować skopiować go do innego programu. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×