Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie w systemie Windows 10 za pomocą Narratora

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aplikacja Poczta dla systemu Windows 10 ułatwia szybkie czytanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail. Narrator odczytuje wiadomości i nazwy przycisków poleceń na głos. Możesz także odpowiadać nadawcom lub przesyłać dalej wiadomości przy użyciu skrótu klawiaturowego. Aby zakończyć ten moduł, odtwórz klip wideo i wypróbuj przedstawione czynności.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie

  1. Uruchom Narratora (naciśnij klawisz systemu Windows + Enter) i aplikację Poczta (naciśnij klawisz systemu Windows i użyj pola wyszukiwania Cortany).

  2. Przejrzyj wiadomości za pomocą klawisza Strzałka w dół, a następnie wybierz jedną z nich za pomocą klawisza Enter.

  3. Odpowiedz nadawcy, naciskając klawisze Ctrl+R.

  4. Wpisz odpowiedź.

  5. Wyślij wiadomość, naciskając klawisze Alt+S.

Chcesz wiedzieć więcej?

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Dodawanie załącznika do wiadomości e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacjach Poczta i Kalendarz dla systemu Windows 10

Sprawdźmy, jak można obsługiwać aplikację Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą Narratora. Przedstawimy po kolei poszczególne etapy i będziemy często się zatrzymywać, aby je objaśnić.

Pamiętaj, że możesz wstrzymać Narratora, naciskając klawisz Control.

Zacznijmy od uruchomienia Narratora, przytrzymując naciśnięty klawisz systemu Windows i naciskając klawisz Enter.

Następnie uruchomię aplikację Poczta. Jest ona wbudowana w system Windows 10, więc nie trzeba nic instalować.

Nacisnę klawisz systemu Windows, aby otworzyć pole wyszukiwania...

Wpisuję wyraz „poczta”... i naciskam klawisz Enter.

Po uruchomieniu aplikacji Poczta usłyszymy Narratora:

To oznacza, że jesteśmy w skrzynce odbiorczej...

...nasze konto pocztowe nazywa się Contoso93...

...a aplikacja nazywa się Poczta.

Następnie Narrator natychmiast rozpocznie odczytywanie informacji podglądu pierwszej wiadomości w skrzynce odbiorczej. Obejmują one nazwę nadawcy, temat i podgląd wiadomości.

Brzmi to następująco:

Narrator mówi też, czy dana wiadomość jest oflagowana jako ważna lub czy jest to zaproszenie.

Jeśli chcę przejść do następnej wiadomości w skrzynce odbiorczej, mogę nacisnąć klawisz Strzałka w dół.

Każde naciśnięcie klawisza strzałki w dół powoduje przejście do następnej wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Aby usunąć wiadomość, wystarczy nacisnąć klawisz Delete, gdy znajduje się na niej fokus.

W tej chwili Narrator nie mówi, że wiadomość została usunięta. Kiedy usuwam wiadomość, Narrator natychmiast zaczyna czytać następną wiadomość w skrzynce odbiorczej.

Jeśli zechcę przeczytać całą wiadomość e-mail, umieszczam fokus na tej wiadomości i naciskam klawisz Enter.

Wiadomość zostaje otwarta w okienku odczytu, a fokus znajdzie się na treści wiadomości e-mail.

Jak słyszysz, Narrator informuje o zmianie fokusu.

Czytniki zawartości ekranu nie odczytują automatycznie wiadomości. Za pomocą poleceń odczytu Narratora możesz odczytywać zawartość wiadomości w dowolnym momencie:

Caps Lock i M odczytuje wszystko...

Caps Lock i I odczytuje następny akapit

Caps Lock i O odczytuje następny wiersz

Natomiast Caps Lock i P odczytuje pojedynczy znak.

Użyjemy klawiszy CapsLock i M...

ALT: Aby odczytać wiadomość, użyj odpowiednich poleceń odczytu czytnika zawartości ekranu. W przypadku Narratora użyję klawiszy Caps Lock i M.

ALT: Aby odczytać wiadomość, użyj odpowiednich poleceń klawiaturowych czytnika zawartości ekranu. W przypadku Narratora użyję klawiszy Caps Lock i M.

Po przeczytaniu wiadomości naciskam klawisz Escape, aby wrócić do listy wiadomości. Narrator ponownie przeczyta tekst podglądu.

Teraz zobaczmy, jak przy użyciu Narratora odpowiedzieć na wiadomość e-mail.

Przejdę do następnej wiadomości z listy i nacisnę klawisz Enter, aby ją otworzyć.

W aplikacji Poczta przyciski Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej znajdują się na pasku narzędzi nad okienkiem odczytu.

Naciśnij klawisz Alt, aby umieścić fokus na pasku narzędzi, a następnie klawisz Tab, aby przejść do następnego przycisku.

Narrator odczytuje nazwy wybieranych przycisków.

W zależności od rozmiaru okna inne akcje mogą znajdować się na pasku narzędzi i w menu Akcje po prawej stronie.

Mogę otwierać menu Akcje, naciskając klawisz Enter. Naciskając klawisz Tab, poruszam się po przyciskach menu...

...a naciskając klawisz Escape, mogę zamknąć menu.

Aby umieścić fokus z powrotem na okienku odczytu, naciskam klawisz Alt.

Jeszcze raz Narrator informuje o przeniesieniu fokusu z powrotem na wiadomość.

Najszybszy sposób odpowiedzenia na wiadomość to naciśnięcie klawiszy Control i R. To powoduje otwarcie wiadomości zaadresowanej tylko do nadawcy i umieszczenie fokusu na treści odpowiedzi. Mogę wtedy zacząć pisać.

Narrator informuje o tym, że fokus znajduje się na wiadomości i że edytuję wiadomość.

Wpisuję szybką odpowiedź, podpisuję ją i wysyłam, naciskając klawisze Alt i S.

Aplikacja Poczta wyśle wiadomość, a następnie przeniesie fokus z powrotem na listę wiadomości. Zostanie zaznaczona ta sama wiadomość, na którą właśnie odpowiedzieliśmy, i zostanie odczytany tekst podglądu.

W następnym klipie wideo w tej serii pokażemy, jak wyszukiwać w aplikacji Poczta za pomocą Narratora.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×