Przejdź do głównej zawartości
Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Czytanie OneNote stron za pomocą OneNote za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie strony w programie OneNote

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos na stronie OneNote, ogłaszając obrazy, listy i elementy list, tabele oraz ich zawartość, nagłówki i hiperlinki.

 1. Aby przełączyć się na widok pełnoekranowy w celu łatwiejszej nawigacji, naciśnij klawisz F11.

 2. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Za pomocą Narratora, jeśli nie słyszysz komunikatu: „Blok zawartości, edycja” po otwarciu notesu, naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu jego usłyszenia. Następnie naciśnij klawisz SR + Ctrl + R. Narrator zacznie czytanie od bieżącej lokalizacji. Możesz również przejść do następnego lub poprzedniego wiersza, naciskając klawisze strzałek, na przykład tytuł strony OneNote.

  • W programie JAWS naciśnij klawisze Insert+strzałka w dół, aby usłyszeć całą stronę. Możesz również przechodzić do poszczególnych elementów, które dają się czytać, używając klawiszy strzałek. Aby uzyskać informacje na temat innych poleceń związanych z czytaniem w programie JAWS, zapoznaj się z tematem JAWS Reading Commands (Polecenia czytania w programie JAWS).

 3. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona OneNote zawiera obrazy z tekstem alternatywnym (tekstu alternatywnego) tytuły i opisy, Narrator odczytuje opis po przejściu do obrazu za pomocą klawiszy strzałek. W trybie ciągłego czytania Narrator informuje o obiekcie obrazu, ale nie czyta nagłówka ani opisu. Program JAWS informuje tylko o obiekcie obrazu i nagłówku, ale nie czyta tekstu alternatywnego.

 1. Przejdź do grafiki i naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. W menu naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Tekst alternatywny”. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "tekst alternatywny, tytuł niestandardowy, Edycja", a po nim tekst tytułu.

  W SZCZĘKach usłyszysz: "opuszczenie menu, tekst alternatywny", po którym znajduje się tekst tytułu, oraz "tytuł, Edycja".

 3. Aby przejść do opisu w tekście alternatywnym, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz tekst opisu.

  W SZCZĘKach usłyszysz: "Opis, Edycja", a po nim opis.

 4. Aby zamknąć okno tekst alternatywny , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "przycisk OK". Naciśnij klawisz Enter.

Korzystanie z trybu skanowania

Jeśli OneNote nie obsługuje polecenia w obszarze priorytetowe, Narrator mówi: "not Explorable text". W takim przypadku do nawigacji i czytania tekstu możesz użyć trybu skanowania Narratora.

Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisz SR + spacja. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu skanowania, zapoznaj się z tematem Używanie trybu skanowania.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółowości czytnika zawartości ekranu na charakterystykę tekstu strony OneNote.

W Narratorze możesz wybrać jeden z sześciu różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów szczegółowości Narratora, zapoznaj się z tematem Czytanie tekstu.

Aby dostosować szczegółowość Narratora, naciskaj klawisz SR + V, aż usłyszysz odpowiedni poziom.

Aby dostosować szczegółowość SZCZĘKi, naciśnij klawisz SR + V. Następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do ustawień szczegółowości.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używaj OneNote dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu macOS, aby ułatwić czytanie stron. Za pomocą czytnika zawartości ekranu można łatwo rozpoznać listy, hiperłącza i nagłówki. Możesz również sprawdzić opisy grafik i załączone pliki w tekście alternatywnym (jeśli jest dostępny).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla komputerów Mac, informując o tekście i obrazach oraz ich opisach w tekście alternatywnym (jeśli są dostępne), tabelach i ich zawartości, elementach list, nagłówkach oraz hiperlinkach. Czytnik przekazuje też informacje dotyczące ewentualnych plików dołączonych na stronie wraz z ich opisami w tekście alternatywnym (jeśli są dostępne).

 1. Aby przełączyć się na widok pełnej kanwy w celu łatwiejszej nawigacji, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Przycisk Cofanie wpisywania”. Następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejście do trybu pełnej kanwy”, a potem naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Okienka sekcji i stron zostaną ukryte.

 2. Korzystając z instrukcji opisanych w temacie Nawigowanie w notesie, przejdź na stronę, której zawartość ma zostać odczytana, a następnie wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby odczytać całą stronę od bieżącej pozycji, naciśnij klawisze Control+Opcja+A.

  • Aby odczytać następny wiersz lub element, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  • Aby odczytać poprzedni wiersz lub element, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  • Aby odczytać następny wyraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo.

  • Aby odczytać poprzedni wyraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w lewo.

   Porada: Aby odczytać zawartość całego widocznego obszaru, na przykład wszystkie elementy i kontenery, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+W.

 3. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Control lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote dla komputerów Mac udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu. W funkcji VoiceOver możesz wybrać jeden z trzech różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania.

Aby dostosować szczegółowość działania funkcji VoiceOver, naciśnij klawisze Control+Opcja+V. Usłyszysz komunikat: „Dostosowywanie poziomu szczegółowości mowy”. Naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat o poziomie szczegółowości, który chcesz wybrać. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Opis poziomów szczegółowości znajdziesz w temacie Dostosowywanie funkcji VoiceOver.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą OneNote dla systemu iOS z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu iOS, można czytać OneNote strony. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla systemu iOS, informując o obrazach i linkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, po którym zostanie odczytana treść tego tytułu.

 2. Szybko przesuń dwoma palcami w dół, aby rozpocząć czytanie całej strony od jej tytułu.

 3. Aby zatrzymać czytanie w dowolnym momencie, naciśnij raz dwoma palcami.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona w aplikacji OneNote dla systemu iOS ma obrazy zawierające tytuły lub opisy w tekście alternatywnym, funkcja VoiceOver odczyta je i wypowie „Obraz”, gdy napotka obraz w trybie czytania.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Do czytania OneNote stron użyj OneNote dla systemu Android z systemem Android, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w aplikacji OneNote dla systemu Android, informując o obrazach i linkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać, i szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Tytuł strony, <tytuł>, pole edycji”. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz datę strony.

 2. Aby odczytać całą zawartość na stronie, szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack rozpocznie odczytywanie tekstu lub linków na stronie.

  • Aby odczytać obrazy, szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack odczyta je jako „<Tekst alternatywny>, obraz”, jeśli jest dostępny tekst alternatywny, lub „<nazwa pliku>, obraz”, jeśli nie jest dostępny tekst alternatywny.

  • Aby zatrzymać czytanie, naciśnij ekran jednym palcem.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona w aplikacji OneNote dla systemu Android ma obrazy zawierające tytuły lub opisy w tekście alternatywnym, funkcja TalkBack odczyta je, a po nich wyraz „Obraz”, gdy napotka obraz w trybie czytania.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Czytanie OneNote stron za pomocą OneNote dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Za pomocą czytnika zawartości ekranu można łatwo rozpoznać listy i nagłówki w OneNote. Dowiesz się też, jak sprawdzić opisy grafiki w tekście alternatywnym (jeśli jest dostępny).

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla systemu Windows 10, informując o obrazach, listach i nagłówkach.

Uwaga: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Za pomocą Narratora, jeśli nie słyszysz komunikatu: „Blok zawartości, edycja” po otwarciu notesu, naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu jego usłyszenia. Następnie naciśnij klawisz SR + Ctrl + R. Narrator zacznie czytanie od bieżącej lokalizacji. Możesz również naciskać klawisze strzałek w górę lub w dół, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza.

   Uwaga: Jeśli program OneNote dla systemu Windows 10 nie obsługuje polecenia w obszarze, w którym znajduje się fokus, Narrator mówi: „Tekst nie nadaje się do eksploracji”. W takim przypadku do nawigacji i czytania tekstu możesz użyć trybu skanowania Narratora. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisz SR + spacja.

  • Dzięki SZCZĘKom naciśnij klawisz SR + Strzałka w dół, aby usłyszeć całą stronę. Możesz również przechodzić do poszczególnych elementów, które dają się czytać, używając klawiszy strzałek. Aby uzyskać informacje na temat innych poleceń związanych z czytaniem w programie JAWS, zapoznaj się z tematem JAWS Reading Commands (Polecenia czytania w programie JAWS).

 2. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli na stronie programu OneNote dla systemu Windows 10 znajdują się obrazy z tytułami i opisami w tekście alternatywnym, po przejściu do odpowiedniego obrazu za pomocą klawiszy strzałek lub w przypadku korzystania z trybu czytania ciągłego Narrator czyta tytuł i opis.

Przy przejściu do danego obrazu program JAWS odczytuje tytuł i opis, ale pomija obrazy w trybie czytania ciągłego.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote dla systemu Windows 10 udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu.

W Narratorze możesz wybrać jeden z sześciu różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów szczegółowości Narratora, zapoznaj się z tematem Czytanie tekstu.

Aby dostosować szczegółowość Narratora, naciskaj klawisz SR + V, aż usłyszysz odpowiedni poziom.

Aby dostosować szczegółowość SZCZĘKi, naciśnij klawisz SR + V. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat: „Szczegółowość użytkownika”, a następnie bieżący poziom, po czym naciskaj spację, aż usłyszysz odpowiedni poziom. Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć menu Szybkie ustawienia.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

OneNote dla sieci Web za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, aby czytać OneNote dla sieci Web strony. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Jeśli używasz OneNote dla sieci Web, zalecamy używanie Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ponieważ OneNote dla sieci Web są uruchamiane w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (otwieranie), dotyczą przeglądarki internetowej — nie OneNote dla sieci Web.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos na stronie OneNote dla sieci Web, ogłaszając obrazy, listy i nagłówki.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Gdy otworzysz stronę, usłyszysz nazwę notesu i komunikat „Obszar edytowania, edycja, główny punkt orientacyjny, tytuł”. Oznacza to, że fokus znajduje się w obszarze tytułu.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pierwszego bloku zawartości. Narrator odczyta pierwszy wiersz tekstu.

 3. Naciśnij klawisz SR + Ctrl + R, aby narrator odczytał się ciągle z bieżącej lokalizacji. Możesz również naciskać klawisze Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza.

 4. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona OneNote dla sieci Web zawiera obrazy z opisami tekstu alternatywnego (tekst alternatywny), Narrator odczytuje opis i mówi "obraz" podczas przechodzenia do obrazu za pomocą klawiszy strzałek lub w trybie czytania ciągłego.

Uwaga: W OneNote i OneNote dla systemu Windows 10 można dodać dwa rodzaje tekstu alternatywnego do obrazu: tytuł i opis. W OneNote dla sieci Web każdy dodawany tekst alternatywny jest zawsze opisem. Narrator może nie czytać tytułów tekstu alternatywnego w OneNote dla sieci Web.

Czytanie list i nagłówków

Jeśli strona OneNote dla sieci Web zawiera listy punktowane lub numerowane lub nagłówki, narrator poinformuje o tym poziom listy lub nagłówka po przejściu do elementu listy lub nagłówka za pomocą klawiszy strzałek. Informuje też o nagłówkach w trybie czytania ciągłego.

Zobacz też

Powiększanie i pomniejszanie notatek w programie OneNote dla sieci Web

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office