Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W aplikacji OneNote 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, czytać strony aplikacji OneNote 2016. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie strony w programie OneNote 2016

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote 2016, informując o obrazach, listach i elementach list, tabelach i ich zawartości, nagłówkach i hiperlinkach.

 1. Aby przełączyć się na widok pełnoekranowy w celu łatwiejszej nawigacji, naciśnij klawisz F11.

 2. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli po otwarciu notesu nie usłyszysz komunikatu „Blok zawartości, edycja”, za pomocą Narratora naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu jego usłyszenia. Następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M. Narrator zacznie czytanie od bieżącej lokalizacji. Możesz również naciskać klawisze strzałek, aby przechodzić do następnego lub poprzedniego wiersza, na przykład na stronie tytułowej programu OneNote 2016.

  • W programie JAWS naciśnij klawisze Insert+strzałka w dół, aby usłyszeć całą stronę. Możesz również przechodzić do poszczególnych elementów, które dają się czytać, używając klawiszy strzałek. Aby uzyskać informacje na temat innych poleceń związanych z czytaniem w programie JAWS, zapoznaj się z tematem JAWS Reading Commands (Polecenia czytania w programie JAWS).

 3. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli na stronie programu OneNote 2016 znajdują się obrazy z tytułami i opisami w tekście alternatywnym, po przejściu do odpowiedniego obrazu za pomocą klawiszy strzałek Narrator czyta opis. W trybie ciągłego czytania Narrator informuje o obiekcie obrazu, ale nie czyta nagłówka ani opisu. Program JAWS informuje tylko o obiekcie obrazu i nagłówku, ale nie czyta tekstu alternatywnego.

 1. Przejdź do grafiki i naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. W menu naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Tekst alternatywny”. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Tekst alternatywny, tytuł niestandardowy, edycja, <tekst tytułu>”.

  W programie JAWS usłyszysz: „Opuszczanie menu, tekst alternatywny, <tekst tytułu>, tytuł, edycja”.

 3. Aby przejść do opisu w tekście alternatywnym, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „<Tekst opisu>”.

  W programie JAWS usłyszysz: „Opis, edycja, <tekst opisu>”.

 4. Aby zamknąć okno Tekst alternatywny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk OK”. Naciśnij klawisz Enter.

Korzystanie z trybu skanowania

Jeśli program OneNote 2016 nie obsługuje polecenia w obszarze, w którym znajduje się fokus, Narrator mówi: „Tekst nie nadaje się do eksploracji”. W takim przypadku do nawigacji i czytania tekstu możesz użyć trybu skanowania Narratora.

Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock+spacja. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu skanowania, zapoznaj się z tematem Używanie trybu skanowania.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote 2016 udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu.

W Narratorze możesz wybrać jeden z sześciu różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów szczegółowości Narratora, zapoznaj się z tematem Czytanie tekstu.

Aby dostosować szczegółowość Narratora, naciskaj klawisze Caps Lock+A, aż usłyszysz żądany poziom.

Aby dostosować szczegółowość programu JAWS, naciśnij klawisze Insert+V. Następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do ustawień szczegółowości.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można czytać strony programu OneNote dla komputerów Mac. Korzystając z takiego czytnika, możesz łatwo rozpoznawać listy, hiperlinki i nagłówki, a także sprawdzać opisy grafik i załączonych plików w tekście alternatywnym (jeśli jest dostępny).

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla komputerów Mac, informując o tekście i obrazach oraz ich opisach w tekście alternatywnym (jeśli są dostępne), tabelach i ich zawartości, elementach list, nagłówkach oraz hiperlinkach. Czytnik przekazuje też informacje dotyczące ewentualnych plików dołączonych na stronie wraz z ich opisami w tekście alternatywnym (jeśli są dostępne).

 1. Aby przełączyć się na widok pełnej kanwy w celu łatwiejszej nawigacji, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Przycisk Cofanie wpisywania”. Następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejście do trybu pełnej kanwy”, a potem naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Okienka sekcji i stron zostaną ukryte.

 2. Korzystając z instrukcji opisanych w temacie Nawigowanie w notesie, przejdź na stronę, której zawartość ma zostać odczytana, a następnie wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby odczytać całą stronę od bieżącej pozycji, naciśnij klawisze Control+Opcja+A.

  • Aby odczytać następny wiersz lub element, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  • Aby odczytać poprzedni wiersz lub element, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  • Aby odczytać następny wyraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo.

  • Aby odczytać poprzedni wyraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w lewo.

   Porada: Aby odczytać zawartość całego widocznego obszaru, na przykład wszystkie elementy i kontenery, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+W.

 3. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Control lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote dla komputerów Mac udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu. W funkcji VoiceOver możesz wybrać jeden z trzech różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania.

Aby dostosować szczegółowość działania funkcji VoiceOver, naciśnij klawisze Control+Opcja+V. Usłyszysz komunikat: „Dostosowywanie poziomu szczegółowości mowy”. Naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat o poziomie szczegółowości, który chcesz wybrać. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Opis poziomów szczegółowości znajdziesz w temacie Dostosowywanie funkcji VoiceOver.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu iOS można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, czytać strony programu OneNote 2016. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla systemu iOS, informując o obrazach i linkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, po którym zostanie odczytana treść tego tytułu.

 2. Szybko przesuń dwoma palcami w dół, aby rozpocząć czytanie całej strony od jej tytułu.

 3. Aby zatrzymać czytanie w dowolnym momencie, naciśnij raz dwoma palcami.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona w aplikacji OneNote dla systemu iOS ma obrazy zawierające tytuły lub opisy w tekście alternatywnym, funkcja VoiceOver odczyta je i wypowie „Obraz”, gdy napotka obraz w trybie czytania.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu Android można przy użyciu wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android czytać strony programu OneNote 2016. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w aplikacji OneNote dla systemu Android, informując o obrazach i linkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać, i szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Tytuł strony, <tytuł>, pole edycji”. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz datę strony.

 2. Aby odczytać całą zawartość na stronie, szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack rozpocznie odczytywanie tekstu lub linków na stronie.

  • Aby odczytać obrazy, szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack odczyta je jako „<Tekst alternatywny>, obraz”, jeśli jest dostępny tekst alternatywny, lub „<nazwa pliku>, obraz”, jeśli nie jest dostępny tekst alternatywny.

  • Aby zatrzymać czytanie, naciśnij ekran jednym palcem.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona w aplikacji OneNote dla systemu Android ma obrazy zawierające tytuły lub opisy w tekście alternatywnym, funkcja TalkBack odczyta je, a po nich wyraz „Obraz”, gdy napotka obraz w trybie czytania.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można czytać strony aplikacji OneNote dla systemu Windows 10. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla systemu Windows 10, informując o obrazach, listach i nagłówkach.

Uwaga: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Za pomocą Narratora, jeśli nie słyszysz komunikatu: „Blok zawartości, edycja” po otwarciu notesu, naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu jego usłyszenia. Następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M. Narrator zacznie czytanie od bieżącej lokalizacji. Możesz również naciskać klawisze strzałek w górę lub w dół, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza.

   Uwaga: Jeśli program OneNote dla systemu Windows 10 nie obsługuje polecenia w obszarze, w którym znajduje się fokus, Narrator mówi: „Tekst nie nadaje się do eksploracji”. W takim przypadku do nawigacji i czytania tekstu możesz użyć trybu skanowania Narratora. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock+spacja.

  • W programie JAWS naciśnij klawisze Insert+strzałka w dół, aby usłyszeć całą stronę. Możesz również przechodzić do poszczególnych elementów, które dają się czytać, używając klawiszy strzałek. Aby uzyskać informacje na temat innych poleceń związanych z czytaniem w programie JAWS, zapoznaj się z tematem JAWS Reading Commands (Polecenia czytania w programie JAWS).

 2. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli na stronie programu OneNote dla systemu Windows 10 znajdują się obrazy z tytułami i opisami w tekście alternatywnym, po przejściu do odpowiedniego obrazu za pomocą klawiszy strzałek lub w przypadku korzystania z trybu czytania ciągłego Narrator czyta tytuł i opis.

Przy przejściu do danego obrazu program JAWS odczytuje tytuł i opis, ale pomija obrazy w trybie czytania ciągłego.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote dla systemu Windows 10 udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu.

W Narratorze możesz wybrać jeden z sześciu różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów szczegółowości Narratora, zapoznaj się z tematem Czytanie tekstu.

Aby dostosować szczegółowość Narratora, naciskaj klawisze Caps Lock+A, aż usłyszysz żądany poziom.

Aby dostosować szczegółowość programu JAWS, naciśnij klawisze Insert+V. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat: „Szczegółowość użytkownika”, a następnie bieżący poziom, po czym naciskaj spację, aż usłyszysz odpowiedni poziom. Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć menu Szybkie ustawienia.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote Online można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, czytać strony aplikacji OneNote Online. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote Online, informując o obrazach, listach i nagłówkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Gdy otworzysz stronę, usłyszysz nazwę notesu i komunikat „Obszar edytowania, edycja, główny punkt orientacyjny, tytuł”. Oznacza to, że fokus znajduje się w obszarze tytułu.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pierwszej bloku zawartości. Program Narrator odczytuje pierwszy wiersz tekstu.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock+M, aby Narrator przeczytał wszystko od bieżącej lokalizacji. Możesz również naciskać klawisze strzałek w górę lub w dół, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza.

 4. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli na stronie programu OneNote Online znajdują się obrazy z opisami w tekście alternatywnym, po przejściu do odpowiedniego obrazu za pomocą klawiszy strzałek lub w przypadku napotkania obrazu w trybie czytania ciągłego Narrator wypowie „Obraz”, a następnie przeczyta jego opis.

Uwaga: W programach OneNote 2016 i OneNote dla systemu Windows 10 możesz dodawać dwa rodzaje tekstu alternatywnego do obrazów: tytuł i opis. Natomiast każdy dodany tekst alternatywny w aplikacji OneNote Online zawsze jest opisem. Narrator może nie czytać tytułów w tekście alternatywnym w aplikacji OneNote Online.

Czytanie list i nagłówków

Jeśli strona w aplikacji OneNote Online zawiera listy numerowane lub punktowane albo nagłówki, Narrator informuje o poziomie listy lub nagłówka, gdy przejdziesz do pozycji na liście bądź nagłówka za pomocą klawiszy strzałek. Informuje też o nagłówkach w trybie czytania ciągłego.

Zobacz też

Powiększanie i pomniejszanie notatek w aplikacji OneNote Online

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×