Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj OneNote z klawiatury i czytnika ekranu, aby odczytać OneNote stron. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Za pomocą czytnika ekranu możesz łatwo rozpoznać list i nagłówki. Możesz również sprawdzić opisy grafik w tekst alternatywny (jeśli jest dostępne).

Uwagi: 

W tym temacie

Przeczytaj strony w programie OneNote

Czytnik ekranu odczytuje na głos za pośrednictwem strony w OneNote informowanie o obrazów, list i elementów list, tabele i ich zawartości, nagłówków i hiperłączy.

 1. Aby przełączyć się na widok pełnoekranowy w celu łatwiejszej nawigacji, naciśnij klawisz F11.

 2. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przez Narratora, jeśli nie słyszysz: "blok zawartości edycji" po otwarciu notesu, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu możesz wykonać. Naciśnij SR klawisz Ctrl + R. program Narrator zostanie uruchomiony przez cały czas odczytywanie Twojej bieżącej lokalizacji. Alternatywnie naciskaj klawisze strzałek, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza, na przykład tytułu strony OneNote.

  • W programie JAWS naciśnij klawisze Insert+strzałka w dół, aby usłyszeć całą stronę. Możesz również przechodzić do poszczególnych elementów, które dają się czytać, używając klawiszy strzałek. Aby uzyskać informacje na temat innych poleceń związanych z czytaniem w programie JAWS, zapoznaj się z tematem JAWS Reading Commands (Polecenia czytania w programie JAWS).

 3. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strony OneNote zawiera obrazy z tekstu alternatywnego (tekst alternatywny) tytuły i opisy, Narrator odczytuje opis po przejściu do obrazu za pomocą klawiszy strzałek. W trybie odczytu ciągły Narratora informuje o obiekt obrazu, ale nie nagłówek lub opisu. JAWS informuje o tylko obrazem i nagłówek, ale nie odczytuje tekst alternatywny.

 1. Przejdź do grafiki i naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. W menu, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Tekst alternatywny". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Tekst alternatywny niestandardowego tytułu do edycji,", a po nim tekst tytułu.

  W JAWS, możesz usłyszeć: "Leaving menu alternatywny tekst," następuje tytuł tekstu i "Tytuł, Edytuj".

 3. Aby przenieść tekst alternatywny opis, naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz tekst opisu.

  W JAWS, możesz usłyszeć: "opis, edytować," następuje opis.

 4. Aby zamknąć okno Tekst alternatywny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisku OK". Naciśnij klawisz Enter.

Korzystanie z trybu skanowania

Jeśli OneNote nie obsługuje polecenia w obszarze mającego fokus, mówi program Narrator: "Nie explorable tekst". W tym przypadku służy tryb przeglądania Narrator do nawigacji i czytanie tekstu.

Aby włączyć tryb przeglądania, naciśnij SR klawisz SPACJA. Aby uzyskać więcej informacji na tryb przeglądania zapoznaj się z Przy użyciu tryb przeglądania.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów, który zawiera czytnik ekranu na właściwości tekstu strony OneNote.

W Narratorze możesz wybrać jeden z sześciu różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów szczegółowości Narratora, zapoznaj się z tematem Czytanie tekstu.

Aby dopasować szczegółowości Narratora, naciśnij SR klawiszy + V, aż usłyszysz odpowiedni poziom.

Aby dopasować szczegółowości JAWS, naciśnij SR klawiszy + V. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do strony Ustawienia szczegółowości.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą OneNote dla komputerów Mac klawiatury i VoiceOver, macOS wbudowane czytniki ekranu, aby ułatwić czytanie stron. Za pomocą czytnika ekranu możesz łatwo rozpoznać list, hiperłącza i nagłówki. Możesz również sprawdzić opisy grafik i załączonych plików w tekst alternatywny (jeśli jest dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla komputerów Mac, informując o tekście i obrazach oraz ich opisach w tekście alternatywnym (jeśli są dostępne), tabelach i ich zawartości, elementach list, nagłówkach oraz hiperlinkach. Czytnik przekazuje też informacje dotyczące ewentualnych plików dołączonych na stronie wraz z ich opisami w tekście alternatywnym (jeśli są dostępne).

 1. Aby przełączyć się na widok pełnej kanwy w celu łatwiejszej nawigacji, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Przycisk Cofanie wpisywania”. Następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejście do trybu pełnej kanwy”, a potem naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Okienka sekcji i stron zostaną ukryte.

 2. Korzystając z instrukcji opisanych w temacie Nawigowanie w notesie, przejdź na stronę, której zawartość ma zostać odczytana, a następnie wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby odczytać całą stronę od bieżącej pozycji, naciśnij klawisze Control+Opcja+A.

  • Aby odczytać następny wiersz lub element, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  • Aby odczytać poprzedni wiersz lub element, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w dół.

  • Aby odczytać następny wyraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo.

  • Aby odczytać poprzedni wyraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w lewo.

   Porada: Aby odczytać zawartość całego widocznego obszaru, na przykład wszystkie elementy i kontenery, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+W.

 3. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Control lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote dla komputerów Mac udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu. W funkcji VoiceOver możesz wybrać jeden z trzech różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania.

Aby dostosować szczegółowość działania funkcji VoiceOver, naciśnij klawisze Control+Opcja+V. Usłyszysz komunikat: „Dostosowywanie poziomu szczegółowości mowy”. Naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat o poziomie szczegółowości, który chcesz wybrać. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Opis poziomów szczegółowości znajdziesz w temacie Dostosowywanie funkcji VoiceOver.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą OneNote dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby odczytać OneNote stron. Za pomocą czytnika ekranu możesz łatwo rozpoznać list i nagłówki. Możesz również sprawdzić opisy grafik w tekstach alternatywny (jeśli jest dostępne).

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla systemu iOS, informując o obrazach i linkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, po którym zostanie odczytana treść tego tytułu.

 2. Szybko przesuń dwoma palcami w dół, aby rozpocząć czytanie całej strony od jej tytułu.

 3. Aby zatrzymać czytanie w dowolnym momencie, naciśnij raz dwoma palcami.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona w aplikacji OneNote dla systemu iOS ma obrazy zawierające tytuły lub opisy w tekście alternatywnym, funkcja VoiceOver odczyta je i wypowie „Obraz”, gdy napotka obraz w trybie czytania.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używanie OneNote dla systemu Android z Android, wbudowane Android czytnik do czytania OneNote stron. Za pomocą czytnika ekranu możesz łatwo rozpoznać list i nagłówki. Możesz również sprawdzić opisy grafik w tekstach alternatywny (jeśli jest dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w aplikacji OneNote dla systemu Android, informując o obrazach i linkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać, i szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Tytuł strony, <tytuł>, pole edycji”. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz datę strony.

 2. Aby odczytać całą zawartość na stronie, szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack rozpocznie odczytywanie tekstu lub linków na stronie.

  • Aby odczytać obrazy, szybko przesuń w prawo. Funkcja TalkBack odczyta je jako „<Tekst alternatywny>, obraz”, jeśli jest dostępny tekst alternatywny, lub „<nazwa pliku>, obraz”, jeśli nie jest dostępny tekst alternatywny.

  • Aby zatrzymać czytanie, naciśnij ekran jednym palcem.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli strona w aplikacji OneNote dla systemu Android ma obrazy zawierające tytuły lub opisy w tekście alternatywnym, funkcja TalkBack odczyta je, a po nich wyraz „Obraz”, gdy napotka obraz w trybie czytania.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj OneNote dla systemu Windows 10 z klawiatury i czytnika ekranu, aby odczytać OneNote stron. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Za pomocą czytnika ekranu możesz łatwo rozpoznać list i nagłówków w OneNote. Dowiesz się jak sprawdzić opisy grafik w teksty alternatywne (jeśli jest dostępne).

Uwagi: 

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote dla systemu Windows 10, informując o obrazach, listach i nagłówkach.

Uwaga: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przez Narratora, jeśli nie słyszysz: "blok zawartości edycji" po otwarciu notesu, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu możesz wykonać. Naciśnij SR klawisz Ctrl + R. program Narrator zostanie uruchomiony przez cały czas odczytywanie Twojej bieżącej lokalizacji. Możesz też naciśnij Strzałka w dół lub w górę klawisze strzałek, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza.

   Uwaga: Jeśli OneNote dla systemu Windows 10 nie obsługuje polecenia w obszarze mającego fokus, mówi program Narrator: "Nie explorable tekst". W tym przypadku służy tryb przeglądania Narrator do nawigacji i czytanie tekstu. Aby włączyć tryb przeglądania, naciśnij SR klawisz SPACJA.

  • JAWS naciśnij SR klawiszy + klawisz strzałki, aby usłyszeć całą stronę w dół. Alternatywnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść do czytelne elementy jeden po drugim. Inne JAWS poleceń do czytania można znaleźć Polecenia odczytu JAWS.

 2. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli na stronie programu OneNote dla systemu Windows 10 znajdują się obrazy z tytułami i opisami w tekście alternatywnym, po przejściu do odpowiedniego obrazu za pomocą klawiszy strzałek lub w przypadku korzystania z trybu czytania ciągłego Narrator czyta tytuł i opis.

Przy przejściu do danego obrazu program JAWS odczytuje tytuł i opis, ale pomija obrazy w trybie czytania ciągłego.

Dostosowywanie poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu

Możesz zmienić poziom szczegółów właściwości tekstu na stronie programu OneNote dla systemu Windows 10 udostępnianych przez czytnik zawartości ekranu.

W Narratorze możesz wybrać jeden z sześciu różnych poziomów — od wysłuchania samego tekstu do wysłuchania szczegółowych informacji na temat formatowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów szczegółowości Narratora, zapoznaj się z tematem Czytanie tekstu.

Aby dopasować szczegółowości Narratora, naciśnij SR klawiszy + V, aż usłyszysz odpowiedni poziom.

Aby dopasować szczegółowości JAWS, naciśnij SR klawiszy + V. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Użytkownik szczegółowości", a po nim bieżącego poziomu i naciśnij klawisz spacji, aż usłyszysz odpowiedni poziom. Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć menu Szybkie ustawienia.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote Online można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, czytać strony aplikacji OneNote Online. Korzystając z czytnika zawartości ekranu, można łatwo rozpoznawać listy i nagłówki. Można również sprawdzać opisy grafik w tekstach alternatywnych (jeśli są dostępne).

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

W tym temacie

Czytanie strony

Czytnik zawartości ekranu odczytuje na głos zawartość strony w programie OneNote Online, informując o obrazach, listach i nagłówkach.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz odczytać. Gdy otworzysz stronę, usłyszysz nazwę notesu i komunikat „Obszar edytowania, edycja, główny punkt orientacyjny, tytuł”. Oznacza to, że fokus znajduje się w obszarze tytułu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pierwszej bloku zawartości. Program Narrator odczytuje pierwszy wiersz tekstu.

 3. Naciśnij SR klawisz Ctrl + R, aby program Narrator stale uruchomić odczytu z Twojej bieżącej lokalizacji. Możesz też naciśnij Strzałka w dół lub w górę klawisze strzałek, aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza.

 4. Aby w dowolnym momencie przerwać czytanie, naciśnij klawisz Ctrl lub wydaj jakiekolwiek inne polecenie.

Czytanie tekstu alternatywnego obrazów

Jeśli na stronie programu OneNote Online znajdują się obrazy z opisami w tekście alternatywnym, po przejściu do odpowiedniego obrazu za pomocą klawiszy strzałek lub w przypadku napotkania obrazu w trybie czytania ciągłego Narrator wypowie „Obraz”, a następnie przeczyta jego opis.

Uwaga: W OneNote i OneNote dla systemu Windows 10 można dodać dwa rodzaje tekstu alternatywnego do obrazu: tytuł i opis. W OneNote Online dowolny tekst alternatywny, dodawany jest zawsze opis. Program Narrator nie może odczytać tekst alternatywny tytuły OneNote Online.

Czytanie list i nagłówków

Jeśli strona w aplikacji OneNote Online zawiera listy numerowane lub punktowane albo nagłówki, Narrator informuje o poziomie listy lub nagłówka, gdy przejdziesz do pozycji na liście bądź nagłówka za pomocą klawiszy strzałek. Informuje też o nagłówkach w trybie czytania ciągłego.

Zobacz też

Powiększanie i pomniejszanie notatek w aplikacji OneNote Online

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×