Czytanie i odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Czytanie i odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystanie z Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do czytania i odpowiadanie na wezwań na spotkanie w Outlook 2016. Wysyłanie odpowiedzi szybkie bezpośrednio na liście wiadomości skrzynki odbiorczej Outlook lub Otwórz wezwanie, aby uzyskać więcej opcji, takich jak proponowanie nowego terminu spotkania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie na liście wiadomości skrzynki odbiorczej

Po odebraniu wezwania na spotkanie do folderu Skrzynka odbiorcza Outlook, możesz szybko zaakceptować, wstępnie akceptowanie i odrzucanie spotkania dostępna bezpośrednio bez konieczności otwierania sam wniosek.

 1. W Outlook przejdź do skrzynki odbiorczej, aby znaleźć wezwanie na spotkanie. Można, na przykład, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + I, aby przejść do skrzynki odbiorczej, a następnie użyj górę i w dół klawisze strzałek, aby umieścić fokus na wezwanie na spotkanie.

  Jeśli chcesz usłyszeć treści wezwania na spotkanie, naciśnij klawisz F6. Fokus jest przenoszony do okienka odczytu. Aby poruszać się między wiadomość, użyj klawiszy strzałek. Aby powrócić do wezwania na spotkanie w skrzynce odbiorczej, naciśnij klawisze Shift + F6.

 2. Naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i informuje o program Narrator: "kontekstowe menu, menu." W JAWS słyszysz: "Menu". Aby odpowiedzieć na żądanie, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisz C, C i Enter.

  • Aby zaakceptować wstępnie, naciśnij klawisze N, Enter.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisz E.

 3. Po umieszczeniu fokusu na przycisku OK zostanie otwarte okno dialogowe Programu Microsoft Outlook.

  • Aby edytować odpowiedź przed wysłaniem, naciśnij klawisz E, Enter. Zostanie otwarta wiadomość e-mail Odpowiedzi spotkania, a fokus znajduje się w polu tekstowym wiadomości, można wpisać swoją odpowiedź. Po zakończeniu naciśnij klawisz Alt + S, aby wysłać.

  • Aby wysłać odpowiedź bez edycji, naciśnij klawisz S, Enter.

  • Aby określić nie wysyłać odpowiedzi, naciśnij klawisz D, Enter.

  Wybrana akcja odbywa się zaproszenie na spotkanie zostanie usunięte i jeśli zaakceptowane, spotkanie zostanie dodane do kalendarza.

Otwieranie i odpowiadanie na wezwanie na spotkanie

Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji odpowiedzi, takich jak proponowanie nowego terminu spotkania, otwórz wezwanie na spotkanie.

 1. W Outlook przejdź do skrzynki odbiorczej i przejdź do wezwania na spotkanie. Aby otworzyć skrzynki odbiorczej, na przykład, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + I, górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść elementy skrzynki odbiorczej. Gdy na wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.

 2. Czytnik ekranu informuje o tytułu wezwania na spotkanie. Naciśnij klawisze Alt + H, aby przejść do karty spotkanie.

 3. Aby zaakceptować lub odrzucić, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisz C.

  • Aby zaakceptować wstępnie, naciśnij klawisz J.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisz N.

 4. Po usłyszeniu "Menu Edytuj odpowiedź przed wysłaniem" Umożliwia wybranie odpowiedź poniższe skróty klawiaturowe:

  • Aby edytować odpowiedź przed wysłaniem, naciśnij klawisz E.

  • Aby wysłać odpowiedź bez edytowania, naciśnij klawisz S.

  • Aby zrezygnować z wysyłania odpowiedzi, naciśnij klawisz D.

  Wybrana akcja odbywa się zaproszenie na spotkanie zostanie usunięte i jeśli zaakceptowane, spotkanie zostanie dodane do kalendarza.

Proponowanie nowego terminu spotkania

 1. Otwieranie w Outlook wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt + H, aby przejść do karty spotkanie.

 2. Aby Zaakceptuj wstępnie i zaproponuj nowy termin, naciśnij klawisze P, T, T.

  Odrzuć i zaproponuj nowy termin, naciśnij klawisze P, T, D.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaproponuj nowy termin. Aby ustawić datę i godzinę, które chcesz zaproponować, naciśnij klawisz Tab, aż do odpowiedniego pola, takie jak "Data rozpoczęcia spotkania" lub "Czas rozpoczęcia spotkania" informuje o czytnika ekranu, a następnie wpisz nową datę lub godzinę (na przykład "25 paź 17" lub "1230 pm"). Po zakończeniu naciśnij klawisze Alt + O.

 4. Zamyka okno dialogowe i otwarcie wiadomości e-mail Proponowany nowy czas. Bieżącą godzinę spotkania i nowy termin są proponowanym są wyświetlane poniżej pola temat wiadomości. Fokus znajduje się w polu tekstowym treści wiadomości, można wpisać dodatkowe odpowiedzi. Gdy jest gotowa do wysłania, naciśnij klawisze Alt + S. Wiadomość e-mail jest wysyłana i powrócić do skrzynki odbiorczej.

Sprawdzanie, kto jest zaproszonych na spotkanie

Po zaakceptowane wezwanie na spotkanie, możesz sprawdzić, kto jeszcze zaproszono.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Ctrl + 2, aby przejść do kalendarza.

 2. Celem jest na dzisiaj. Aby przechodzić między zdarzenia, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Spotkanie, należy nacisnąć klawisze Ctrl + O, aby go otworzyć.

 3. Aby przejść do Asystent planowania na karcie spotkanie, naciśnij klawisze Alt + H, U.

 4. Informuje o program Narrator: "Wszystkich uczestników, < Nazwa organizatora spotkania >." W JAWS słyszysz: "pole listy, < Nazwa organizatora spotkania >". Aby usłyszeć innych uczestników, naciśnij klawisz strzałki w dół.

Zachowywanie wezwań na spotkania w skrzynce odbiorczej

Po zaakceptowały lub odrzuciły, wezwania na spotkania są automatycznie przenoszone do folderu Elementy usunięte. Jeśli chcesz zachować wezwanie na spotkanie wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, możesz zmienić Outlook ustawienia.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Alt + F, T, aby otworzyć okno Opcje programu Outlook.

 2. Aby przejść do opcji poczty, naciśnij klawisz M.

 3. Naciśnij dwukrotnie klawisz Alt + D. Programu Narrator słyszysz: "Wysyłania wiadomości zaznaczona, Usuń wezwania na spotkania i powiadomienia ze skrzynki odbiorczej po odpowiada, pole wyboru". W JAWS słyszysz: "Usuń wezwania na spotkania i powiadomienia ze skrzynki odbiorczej po odpowiada, zaznaczone pole wyboru."

 4. Aby usunąć zaznaczenie, naciśnij klawisz SPACJA. Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Niezaznaczone." W JAWS słyszysz: "Nie zaznaczone". Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe. Powrót do Outlook.

Zobacz też

Planowanie spotkania w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×