Czy mogę używać pionowej i poziomej orientacji slajdów w tej samej prezentacji?

Czy mogę używać pionowej i poziomej orientacji slajdów w tej samej prezentacji?

Program PowerPoint nie umożliwia łączenia pionowej orientacji slajdów z poziomą w ramach tej samej prezentacji, ale poniżej przedstawiamy obejście, które można zastosować.

Można umieścić pionowy obraz lub inny kształt na slajdzie o orientacji poziomej. Po wyświetleniu na ekranie będzie on wyglądać tak samo na poziomym slajdzie, jak wyglądałby na pionowym.

Obejście problemu dotyczącego umieszczania w prezentacji slajdów zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej

Jeśli chcesz, aby ta funkcja była w pełni obsługiwana w programie PowerPoint, prześlij nam swoją opinię.

W ramach obejścia można połączyć ze sobą dwie prezentacje (jedną w orientacji poziomej, drugą w pionowej), tak aby slajdy były wyświetlane pionowo i poziomo, jakby pochodziły z pojedynczej prezentacji.

Porada: Przed przystąpieniem do tworzenia łączy należy umieścić obie prezentacje w tym samym folderze. Dzięki temu jeśli folder zostanie skopiowany lub przeniesiony na dysk CD, prezentacje wciąż pozostaną ze sobą poprawnie połączone.

 1. Utwórz link z pierwszej prezentacji do drugiej:

  1. W pierwszej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz połączyć z drugą prezentacją.

  2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij pozycję Akcja.

   Kliknij pozycję Akcja
  3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie przewiń w dół i wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint.

  4. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij drugą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu.

  5. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

   Okno dialogowe Hiperłącze do slajdu

  6. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

 2. Utwórz link z drugiej prezentacji do pierwszej prezentacji:

  1. W drugiej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz połączyć z pierwszą prezentacją.

  2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij pozycję Akcja.

  3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint.

  4. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij pierwszą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu.

  5. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz, aby ta funkcja była w pełni obsługiwana w programie PowerPoint, prześlij nam swoją opinię.

W ramach obejścia można połączyć ze sobą dwie prezentacje (jedną w orientacji poziomej, drugą w pionowej), tak aby slajdy były wyświetlane pionowo i poziomo, jakby pochodziły z pojedynczej prezentacji.

Porada: Przed przystąpieniem do tworzenia łączy należy umieścić obie prezentacje w tym samym folderze. Dzięki temu jeśli folder zostanie skopiowany lub przeniesiony na dysk CD, prezentacje wciąż pozostaną ze sobą poprawnie połączone.

 1. Utwórz link z pierwszej prezentacji do drugiej:

  1. W pierwszej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz połączyć z drugą prezentacją.

  2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Akcja.

   Kliknij pozycję Akcja
  3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint.

  4. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij drugą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu.

  5. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wybierz slajd docelowy

  6. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

 2. Utwórz link z drugiej prezentacji do pierwszej prezentacji:

  1. W drugiej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz połączyć z pierwszą prezentacją.

  2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Akcja.

  3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint.

  4. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij pierwszą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu.

  5. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Zmienianie orientacji strony w prezentacji programu PowerPoint

Zmienianie rozmiaru slajdów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×