Czas trwania zadania zmienia się po zmianie daty rozpoczęcia lub daty zakończenia zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Zadania czas trwania zmienia się po zmianie daty rozpoczęcia lub daty zakończenia.

Przyczyna

Jeśli zamiast czasu trwania wprowadzono daty rozpoczęcia i zakończenia zadania, w programie Project jest obliczany czas trwania na podstawie czas pracy między tymi datami. W przypadku późniejszej zmiany daty rozpoczęcia lub zakończenia (bez zmiany czasu trwania) czas trwania jest obliczany ponownie.

W programie Project są śledzone dwa ostatnio edytowane pola spośród pól czasu trwania zadania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia. Wartość pola edytowanego najwcześniej spośród tych trzech pól jest obliczana ponownie na podstawie wartości w polu zmienionym najpóźniej. Jeśli więc zostanie wprowadzona data rozpoczęcia, a następnie data zakończenia, zostanie obliczony czas trwania. W przypadku zmiany czasu trwania zostanie ponownie obliczona data rozpoczęcia.

Na przykład, jeżeli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia 1 maja i data zakończenia 4 maja, w programie Project zostanie obliczony czas trwania wynoszący trzy dni. W przypadku zmiany daty zakończenia na 5 maja, powtórnie obliczony czas trwania wyniesie cztery dni. W przypadku zmiany daty zakończenia na 8 maja bez edytowania czasu trwania w programie Project zostanie obliczona data początkowa na 4 maja, z zachowaniem stałego czasu trwania równego cztery dni. Wynika to z tego, że dwa ostatnio zmienione pola to Data zakończenia i Czas trwania.

Rozwiązanie

Jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia daty rozpoczęcia i zakończenia, a czas trwania powinien pozostać stały, upewnij się, że między nowymi datami rozpoczęcia i zakończenia jest tyle samo dni roboczych, ile było między poprzednimi datami. Czas trwania pozostanie niezmieniony.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×