Często zadawane pytania na temat aplikacji Microsoft Forms

Często zadawane pytania na temat aplikacji Microsoft Forms

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą aktualnych funkcji aplikacji Microsoft Forms. Jak większość współczesnego oprogramowania, środowisko aplikacji Microsoft Forms jest często aktualizowane w celu dodania nowych funkcji i udoskonalenia istniejących. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony — publikujemy tu nowe i ostatnio aktualizowane pytania i odpowiedzi.

Potrzebujemy Twojej pomocy poprawy Niniejszy artykuł! Podaj swoją opinię w tej krótkiej ankiety. Dziękuję.

Microsoft Forms jest proste, lightweight aplikacji, która pozwala łatwo tworzyć ankiety, kwizów i ankiety. W instytucji edukacyjnych go może służyć do tworzenia kwizów, zbieranie opinii od nauczycieli i rodziców lub plan zajęć i personelu czynności do wykonania. W organizacji biznesowych go umożliwia zbieranie opinii klientów, zmierzyć zadowolenie pracownika, poprawić produktu lub firm lub organizowanie zdarzeń firmy.

Microsoft Forms może może zostać użyty dla wszystkich osób, przy użyciu konta Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com). Następujące pakiet Office 365 Education i licencji pakietu Office 365 komercyjnego można też użyć Microsoft Forms:

Licencje usługi Office 365 Education

 • Office 365 Education

 • Office 365 A1 Plus

 • Office 365 A5

 • Obecnych klientów, którzy zakupili usługę Office 365 Education E3 przed jego wycofywanie

Licencje komercyjnego usługi Office 365

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

 • Plany usługi Office 365 Enterprise E1, E3 i E5

 • Obecnych klientów usługi Office 365 Enterprise E4, którzy zakupili E4 przed jego wycofywanie

Zaloguj się do forms.office.com i rozpocząć tworzenie ankiety, kwizów i ankiety.

Czy osoby bez konta usługi Office 365 odpowiedzieć ankiety lub test?

Autorzy Microsoft Forms, można przełączyć ich ustawienia, aby zezwolić użytkownikom spoza organizacji na odpowiadanie na jej ankiety lub test. W tym przypadku użytkownicy będą się przesyłanie odpowiedzi anonimowo. Jeśli chcesz zobaczyć, kto ma wypełniać z ankiety lub test, może wymagać respondentów wypełniania w nazwach jako część kwestionariuszu.

Przeglądarki sieci Web, z których działa Microsoft Forms

Microsoft Forms jest zoptymalizowane dla programu Internet Explorer 10 lub jej nowszą, krawędź, Chrome (Najnowsza wersja), Firefox (Najnowsza wersja), Chrome na Android (Najnowsza wersja) i Safari w systemie iOS (Najnowsza wersja).

Dostępność Microsoft Forms na komputerze stacjonarnym i telefon komórkowy

Microsoft Forms jest dostępny do użytku w przeglądarkach komputerowych i przenośnych zapewnia szeroką odbiorców może odpowiadanie na ankietę lub testu bez konieczności pobierania osobnych aplikacji.

Subskrybenci usługi Office 365 Education i Office 365 handlowej można utworzyć maksymalnie 200 formularzy i wszystkich formularzy mogą uzyskać odpowiedzi do 50 000.

Użytkownicy programu Microsoft Forms przy użyciu konta Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com) mogą tworzyć maksymalnie 200 formularzy i wszystkich formularzy mogą uzyskać odpowiedzi do 1000.

Odpowiedź jest definiowana jako odpowiedzi użytkownika do całego formularza, samej, a nie poszczególnych pytań w formularzu. Użytkownik 1 = 1 odpowiedź. Na przykład jeśli formularz zawiera 10 pytań i wszystkie pytania są odbierane przez użytkowników 5, formularz policzy posiadanie 5 odpowiedzi.

Jeśli potrzebujesz więcej odpowiedzi, zalecamy eksportowania istniejących odpowiedzi na wezwania do skoroszytu programu Excel, a następnie usuwając te z ankiety lub test. Pozwoli zbieranie więcej odpowiedzi raz wyczyszczone.

Tak, można!

Tworzenie ankiety lub test z wieloma osobami

Można tworzyć i udostępniać łącza, aby inni mogli współpracować nad ankiety lub testu z Tobą. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie formularzy do współpracy .

Tworzenie szablonów z istniejącej ankiety lub testu, aby inne osoby można użyć go ponownie

Można tworzyć i udostępniać łącza, aby inni mogli ponowne używanie ankiety lub kwizów, które zostały utworzone. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie formularza lub test jako szablon .

Zobacz Tworzenie test , aby dowiedzieć się, jak używać funkcji matematycznych w Microsoft Forms.

Wyłączanie i włączanie Microsoft Forms

Administratorzy usługi Office 365 może wyłączyć Microsoft Forms w Centrum administracyjnym usługi Office 365 na karcie Zarządzanie użytkownikami. Zobacz Konfigurowanie formularzy firmy Microsoft i włączyć lub wyłączyć w formularzach programu Microsoft uzyskać więcej szczegółowych informacji.

Czy istnieje limit liczby użytkowników i ilości danych przechowywanych w przypadku kont użytkowników, nawet w przypadku, gdy pozostałej mojej organizacji?

Obecnie jest nie ograniczona liczba użytkowników, dla których dane są zachowywane, dopóki inicjowania obsługi administracyjnej ich kont znajduje się w obrębie organizacji w umowie serwisowej online. Istnieje także nie limit ilości danych przechowywanych w przypadku kont użytkowników.

Pierwotny właściciel formularza nie jest już ze swojej organizacji i/lub ich licencji Microsoft Forms została usunięta. Co się dzieje z danymi, którą jest skojarzony z formularzem, którym utworzone?

Wszystkie dane dotyczące konta zostaną usunięte 30 dni po usunięciu konta użytkownika z Twojej dzierżawy (Azure AD).

Miejsce, w którym dane są przechowywane dla Microsoft Forms

Microsoft Forms dane są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem danych na podstawie Europejskiej dzierżaw. Dane na podstawie Europejskiej dzierżaw są przechowywane na serwerach w Europie.

Podczas tworzenia formularza w usłudze OneDrive dla firm, SharePoint Online, aplikacji Excel Online, Microsoft Teams lub za pomocą składnika web part Microsoft Forms, możesz kliknąć pozycję Otwórz w programie Excel uzyskanie skoroszytu programu Excel (automatycznie zapisywane w usłudze OneDrive dla firm lub programu SharePoint Online) zawierający połączenia danych dynamicznych do formularza. Wszystkie nowe dane odpowiedź w formularzu będą odzwierciedlane w skoroszycie. Czasem skoroszytu nie może zawierać najnowszych danych z kilku powodów, takich jak przypadkowemu usunięciu uszkodzenia skoroszytu lub pliku. Jeśli jest to możliwe, formularze umożliwiają alertu i pytanie, czy chcesz utworzyć nowy skoroszyt, aby można było "Synchronizuj" najnowsze odpowiedzi do nowego skoroszytu. Ten nowy skoroszyt zostanie zapisany obok oryginalnego skoroszytu w usłudze OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online. Temu będziesz mieć pewność, że dane są aktualne. Dowiedz się więcej na temat Pobieranie Brak danych.

Zobacz obsługiwane języki i Ustawienia języka dla Microsoft Forms.

W Microsoft Forms na karcie odpowiedzi kliknij przycisk Otwórz w programie Excel. Formularz odpowiedzi zostanie otwarty w skoroszycie programu Excel. Z Excel można wyeksportować lub zapisać swoje odpowiedzi formularza jako plik PDF. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywanie lub konwertowanie pliku programu Excel w formacie PDF.

Uwagi: 

 • Jeśli utworzono formularza w formularzach w sieci Web (https://forms.office.com) i wybierz polecenie Otwórz w programie Excel, offline skoroszytu programu Excel zostanie otwarty bez relacji lub połączenia do formularza.

 • Jeśli utworzono formularza w usłudze OneDrive dla firm i wybierz polecenie Otwórz w programie Excel, skoroszyt programu Excel jest automatycznie zapisywane w OneDrive dla Firm i zawiera połączenia danych dynamicznych do formularza. Wszystkie nowe dane odpowiedź w formularzu będą odzwierciedlane w skoroszycie.

 • Jeśli utworzono formularza w Aplikacji Excel Online i wybierz polecenie Otwórz w programie Excel, skoroszyt programu Excel jest automatycznie zapisywane w OneDrive dla Firm i zawiera połączenia danych dynamicznych do formularza. Wszystkie nowe dane odpowiedź w formularzu będą odzwierciedlane w skoroszycie.

Jeśli masz formularza w Microsoft Forms, które nie są już potrzebne, można rozwiązać tego. Aby uzyskać więcej informacji.

dane Microsoft Forms występuje Framework zgodności usługi Office 365i spełnia zgodności kategorii C, zgodnie z zaleceniami w ramach.

Microsoft Forms również wymagania GDPR zgodności z maja 2018. Zajrzyj do Usługi Office 365 danych temat żądań GDPR uzyskać więcej informacji.

Microsoft Forms spełnia FERPA i BAA standardy ochrony.

Po otrzymaniu formularza, który zbiera anonimowe odpowiedzi podejrzenie, część zawartości w formularzu narusza Microsoft warunki użytkowania, kliknij łącze Zgłaszania u dołu formularza. Wybierz odpowiednie opcje, które najlepiej opisują naruszenia i, jeśli chcesz, podaj komentarze. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.

Wartość nie. Program Microsoft InfoPath był rozwiązanie do tworzenia formularzy z możliwością dostosowywania, które umożliwiają zautomatyzowanych przepływów pracy Microsoft Forms jest podstawowe, najprostsze aplikacji do szybkiego zbierania informacji za pośrednictwem ankiet i kwizów.

Program Microsoft InfoPath zostanie zastąpiona list programu SharePoint, przepływu i PowerApps — nowoczesny rozwiązań dla cyfrowego firmy tradycyjnych formularzy, automatyzacja przepływów pracy i transformacji procesów biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji.

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Również chętnie opinie na temat często zadawane pytania. Wykonaj tę krótką ankietę. Dziękuję!

Zobacz też

Co to jest Microsoft Forms?

Szybki Start dla formularzy firmy Microsoft

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×