Często zadawane pytania dotyczące programu OneNote

Informacje dotyczące programu OneNote podane w tematach pomocy nie są zgodne z tym, co widzę na ekranie. Gdzie jest menu Plik?

Prawdopodobnie masz na komputerze dwie wersje programu OneNote: aplikację OneNote dla systemu Windows 8 oraz wersję komputerową (klasyczną) programu OneNote 2013. Aplikacja dla systemu Windows 8 jest po prostu nazywana OneNote — co widać na ekranie startowym systemu Windows. Doskonale nadaje się do pracy w podróży i jest zoptymalizowana do obsługi dotykiem. To aplikacja pełnoekranowa wyposażona w menu promieniowe. Dowiedz się więcej o podstawowych zadaniach w aplikacji OneNote dla systemu Windows 8.

Aby sprawdzić, czy masz obie wersje programu OneNote, kliknij lub naciśnij ikonę Wyszukiwanie w prawym górnym rogu ekranu startowego systemu Windows 8 i wpisz ciąg OneNote. Jeśli masz obie wersje, w wynikach wyszukiwania widoczne będą dwa wyniki: OneNote i OneNote 2013.

Na moim komputerze używam zarówno aplikacji OneNote dla systemu Windows 8, jak i aplikacji klasycznej OneNote 2013. Co mam zrobić, aby pliki programu OneNote były otwierane w wybranej przeze mnie wersji?

W celu ustawienia lub zmiany aplikacji domyślnej należy wykonać kilka kroków, ale wystarczy je wykonać tylko raz, chyba że zechcesz ponownie zmienić aplikację.

 • Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu i na wyświetlonym pasku wybierz pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, aby odsłonić ten pasek).

 • U dołu okienka Ustawienia, które zostanie wyświetlone, wybierz pozycję Ustawienia komputera.

 • Na ekranie Ustawienia komputera kliknij lub naciśnij pozycję Wyszukiwanie i aplikacje.

 • Na ekranie Wyszukiwanie i aplikacje kliknij lub naciśnij pozycję Domyślne.

 • Kliknij lub naciśnij pozycję Wybierz aplikacje domyślne według protokołów.

 • Kliknij lub naciśnij ikonę programu OneNote i w wyświetlonym menu wybierz pozycję OneNote lub OneNote (wersja klasyczna).

Czy mogę otwierać notesy z wielu kont usługi OneDrive?

W usłudze OneDrive można utworzyć wiele kont, ale tylko jedno z nich może zostać skojarzone z programem OneNote. Aby otworzyć notes za pomocą innego konta (własnego lub należącego do innej osoby), upewnij się, że jest on udostępniony przy użyciu Twojego podstawowego konta usługi OneDrive. Po udostępnieniu notes powinien być wyświetlany w obszarze Pliki udostępniane Tobie podstawowego konta usługi OneDrive. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj notes, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Otwórz w programie OneNote, aby otworzyć notes w programie OneNote.

Jak udzielić programowi OneNote uprawnienia do używania kamery?

Przy pierwszej próbie wstawienia obrazu z kamery w programie OneNote zostanie wyświetlony monit o zgodę na jej użycie. Jeśli nie wyrazisz zgody i spróbujesz wstawić obraz później, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Ta aplikacja wymaga uprawnienia do użycia kamery. Możesz to zmienić w ustawieniach aplikacji”.

 • Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu i na wyświetlonym pasku wybierz pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, aby odsłonić ten pasek).

 • U dołu okienka Ustawienia, które zostanie wyświetlone, wybierz pozycję Ustawienia komputera.

 • Na ekranie Ustawienia komputera kliknij lub naciśnij pozycję Prywatność.

 • Na ekranie Prywatność kliknij lub naciśnij pozycję Kamera internetowa.

 • Upewnij się, że uprawnienia dostępu do kamery internetowej są ustawione na wartość Włączone, a następnie zmień uprawnienia dostępu do programu OneNote na wartość Włączone.

Kto może wyświetlać moje notesy?

Mimo że pliki programu OneNote są przechowywane w trybie online, pozostają prywatne, o ile nie zdecydujesz inaczej. Gdy otwierasz notesy udostępnione w usłudze OneDrive lub programie SharePoint, w programie OneNote są automatycznie uwzględniane uprawnienia ustawione wcześniej dla folderów zawierających pliki notesów. 

Jakiego rodzaju notesy można otwierać w programie OneNote i gdzie można je przechowywać?

Program OneNote umożliwia przechowywanie i synchronizowanie notesów na koncie usługi OneDrive lub na serwerze programu SharePoint. Usługa OneDrive umożliwia bezpłatne przechowywanie danych w chmurze i najlepiej nadaje się do użytku osobistego; program SharePoint jest zazwyczaj używany w większych organizacjach. Nowe notesy tworzone w programie OneNote są automatycznie przechowywane w usłudze OneDrive. Aby móc przechowywać nowe notesy w programie SharePoint lub usłudze Office 365, musisz je utworzyć za pomocą aplikacji komputerowej OneNote.

Program OneNote obsługuje notesy w formacie programu OneNote 2010–2013. Aby można było otwierać i odczytywać w programie OneNote notesy utworzone za pomocą starszej wersji aplikacji komputerowej OneNote, na przykład OneNote 2007 lub OneNote 2003, należy je przekonwertować na format wersji 2010–2013. Notesy można konwertować w aplikacji komputerowej OneNote. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwieranie lub tworzenie notesów w programie OneNote

Zawartość udostępniana na potrzeby programu OneNote za pomocą panelu Udostępnianie nie jest widoczna na innych urządzeniach.

Prawdopodobnie program OneNote nie zsynchronizował jeszcze notatek. Spróbuj ponownie uruchomić program OneNote i ręcznie zsynchronizować notes.

Jak otworzyć notes, sekcję lub stronę w aplikacji OneNote Online?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij dwukrotnie notes, sekcję lub stronę. (Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem myszy notes, sekcję lub stronę).

 2. Wybierz pozycję Kopiuj łącze do.

 3. Wklej adres URL w polu Adres programu Internet Explorer.

W przypadku korzystania z pewnych urządzeń graficznych w programie OneNote są wyświetlane czarne prostokąty i inne defekty wizualne.

Te problemy z renderowaniem można rozwiązać przez wyłączenie renderowania sprzętowego w programie OneNote. Renderowanie sprzętowe zwiększa ogólną wydajność programu OneNote, ale w przypadku niektórych urządzeń graficznych renderowanie sprzętowe może powodować problemy z renderowaniem. 

Niektóre sekcje nie są widoczne w notesie.

Program OneNote umożliwia otwieranie tylko sekcji utworzonych w programie OneNote 2010 lub nowszym. Jeśli niektóre sekcje nie są widoczne w notesie, może to oznaczać, że zostały one utworzone w starszej wersji programu OneNote. Spróbuj otworzyć taki notes w aplikacji komputerowej OneNote i przekonwertuj go na format wersji 2010–2013. 

Ten artykuł nie zawiera odpowiedzi na moje pytanie. Co mogę zrobić?

Odwiedź fora programu OneNote w witrynie Microsoft Answers.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×