Często zadawane pytania dotyczące obecności, kontaktów i wiadomości błyskawicznych

W niniejszym artykule przedstawiono informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obecności, kontaktów i wiadomości błyskawicznych.

W tym artykule

Najczęściej zadawane pytania

Jak skonfigurować archiwum wiadomości i konwersacji?

Jak wyświetlić zarchiwizowane wiadomości i konwersacje?

Gdzie są menu?

Pytania dotyczące używania funkcji obecności

Dlaczego w programie Lync nie jest wyświetlana moja notatka Poza biurem?

Dlaczego nie mogę ustawić statusu obecności Niewidoczny?

Pytania dotyczące zarządzania kontaktami

Jak dodać kontakty federacyjne do listy Kontakty?

Jakie tryby komunikacji są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych?

Najczęściej zadawane pytania

Jak skonfigurować archiwum wiadomości i konwersacji?

Oprogramowanie komunikacyjne Microsoft Lync Online domyślnie zapisuje wszystkie przychodzące i wychodzące konwersacje w folderze Historia konwersacji programu Microsoft Outlook, co pozwala na przeglądanie wcześniejszych konwersacji.

Jeśli konwersacje nie są zapisywane w archiwum programu Outlook, aby skonfigurować archiwum przyszłych konwersacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy używasz programu Microsoft Office Outlook 2007 lub Microsoft Outlook 2010.

 2. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje,a następnie kliknij pozycję Osobiste.

 3. Kliknij przycisk Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak wyświetlić zarchiwizowane wiadomości i konwersacje?

Usługa Lync Online umożliwia zapisywanie wszystkich przychodzących i wychodzących konwersacji w folderze Historia konwersacji programu Outlook, co pozwala na przeglądanie wcześniejszych konwersacji. W programie Lync mogą być także dostępne opcje Wyświetl historię konwersacji oraz Znajdź poprzednie konwersacje w zależności od sposobu skonfigurowania programu Lync w organizacji. Aby sprawdzić, czy te opcję są dostępne, wykonaj następujące czynności.

 • Aby wyświetlić historię konwersacji, kliknij pozycję Konwersacje lub kliknij strzałkę Pokaż menu, wskaż pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Wyświetl historię konwersacji. W programie Outlook zostanie otwarty i wyświetlony folder Historia konwersacji. Następnie można sortować konwersacje lub wyszukiwać je według słowa kluczowego bądź kontaktu.

 • Aby odnaleźć poprzednią konwersację dla określonego kontaktu, na liście Kontakty kliknij prawym przyciskiem myszy dany kontakt, a następnie kliknij pozycję Znajdź poprzednie konwersacje.

Gdzie są menu?

Wiele menu w programie Lync jest wyświetlanych po kliknięciu małej strzałki w dół ▼ (takiej jak obok przycisku Opcje w oknie głównym). Menu główne można także otworzyć, wykonując dowolną z następujących czynności.

 • Aby wyświetlić menu w oknie głównym programu Lync, naciśnij klawisz Alt lub kliknij strzałkę Pokaż menu obok przycisku Opcje.

 • Aby wyświetlić menu w oknie konwersacji, naciśnij klawisz Alt.

 • Aby na stałe wyświetlić pasek menu w oknie głównym, naciśnij klawisz Alt, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu.

 • Aby na stałe wyświetlić pasek menu w oknie konwersacji, naciśnij klawisz Alt, kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij pozycję Pokaż pasek menu.

Menu zawierające często wykonywane zadania dla kontaktów, grup i innych elementów można także wyświetlić przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy tych elementów.

Początek strony

Pytania dotyczące używania funkcji obecności

Dlaczego w programie Lync nie jest wyświetlana moja notatka Poza biurem?

Informacje kalendarza (wolny/zajęty, temat i termin spotkania) oraz notatka Poza biurem mogą zostać wyświetlone w programie Lync nawet dopiero po trzydziestu minutach. Ponadto program Lync musi być uruchomiony na urządzeniu, które może nawiązać połączenie z programem Microsoft Exchange Server.

Dlaczego nie mogę ustawić statusu obecności Niewidoczny?

Niektóre organizacje usuwają status Wyświetlaj jako Z dala od komputera, ponieważ może on ograniczać przewidywalność obecności. Jeśli na przykład duża liczba użytkowników będzie używać tego statusu, znaczenie statusu obecności w programie Lync znacznie zmaleje. Należy pamiętać, że jako metody na uniknięcie rozpraszania można używać relacji określających poziom prywatności. Jeśli na przykład użytkownik nie chce, aby mu przeszkadzano, może ustawić status Nie przeszkadzać, a następnie udzielić wybranym osobom pozwolenia na kontakt, dodając je do relacji Grupa robocza.

Początek strony

Pytania dotyczące zarządzania kontaktami

Jak dodać kontakty federacyjne do listy Kontakty?

Ponieważ programy Lync i Microsoft Lync Server 2010 obsługują możliwość tworzenia federacji (łączenia się) z innymi organizacjami, można dodać kontakty z tych organizacji do swojej listy Kontakty i komunikować się z nimi przy użyciu dowolnego trybu komunikacji obsługiwanego przez obie organizacje. Aby ustalić, czy organizacja danej osoby jest w federacji z organizacją użytkownika, należy się skontaktować z zespołem pomocy technicznej.

Aby dodać kontakt federacyjny, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync w polu wyszukiwania wpisz adres e-mail kontaktu.

 1. Umieść wskaźnik myszy na wyniku wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dodaj do kontaktów (+) w celu dodania kontaktu. Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy wynik wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Dodaj do listy kontaktów.

Jakie tryby komunikacji są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych?

Używając programu Lync, można komunikować się za pomocą wiadomości błyskawicznych z osobami mającymi konta w sieciach usług internetowych MSN, Windows Live, AOL® i Yahoo!®. Komunikacja z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych jest ograniczona do wiadomości błyskawicznych. Przesyłanie plików, połączenia w programie Lync (za pośrednictwem protokołu VoIP), połączenia wideo i spotkania audio/wideo nie są obsługiwane. Jednak w przypadku sieci usługi internetowej Windows Live są obsługiwane połączenia wideo i połączenia programu Lync (Voice over IP lub VoIP).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×