CZĘSTOŚĆ, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CZĘSTOŚĆ w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza, jak często wartości występują w określonym zakresie wartości, a następnie zwraca tablicę liczb w układzie pionowym. Funkcja CZĘSTOŚĆ umożliwia na przykład sprawdzenie liczby wyników testów mieszczących się w pewnym zakresie. Ponieważ funkcja CZĘSTOŚĆ zwraca tablicę, musi być wprowadzona jako formuła tablicowa.

Składnia

CZĘSTOŚĆ(tablica_dane;tablica_przedziały)

W składni funkcji CZĘSTOŚĆ występują następujące argumenty:

  • Tablica_dane    Argument wymagany. Tablica lub odwołanie do zbioru wartości, dla których mają być zliczane częstości. Jeśli argument tablica_dane nie ma żadnych wartości, funkcja CZĘSTOŚĆ zwraca tablicę zer.

  • Tablica_przedziały    Argument wymagany. Tablica lub odwołanie do przedziałów, w których mają być grupowane wartości argumentu tablica_dane. Jeśli argument tablica_przedziały nie zawiera żadnych wartości, funkcja CZĘSTOŚĆ zwraca liczbę elementów w argumencie tablica_dane.

Spostrzeżenia

  • Funkcja CZĘSTOŚĆ wprowadzana jest jako formuła tablicowa po wybraniu zakresu sąsiadujących komórek, w których ma być zrealizowana funkcja rozkładu.

  • Liczba elementów w zwróconej tablicy jest o jeden większa niż liczba elementów w argumencie tablica_przedziały. Ten dodatkowy element zwraca liczbę wszystkich wartości istniejących poza najwyższym interwałem. Na przykład podczas zliczania trzech zakresów wartości (interwałów) wprowadzonych do trzech komórek należy umieścić funkcję CZĘSTOŚĆ w czterech komórkach tablicy wyników. W dodatkowej komórce zostanie zwrócona liczba wartości argumentu tablica_dane większych niż górna wartość trzeciego przedziału.

  • Funkcja CZĘSTOŚĆ ignoruje puste komórki i tekst.

  • Formuły zwracające tablice muszą być wprowadzone jako formuły tablicowe.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Wyniki

Przedziały

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Formuła

Opis

Wynik

=CZĘSTOŚĆ(A2:A10;B2:B4)

Liczba wyników mniejszych lub równych 70

1

Liczba wyników w przedziale 71-79

2

Liczba wyników w przedziale 80-89

4

Liczba wyników większych lub równych 90

2

Uwaga Formuła w komórce C12 jest formułą tablicową. Aby ta formuła mogła zwrócić wartości w komórkach C12, C13, C14 i C15, musisz otworzyć ten skoroszyt w programie komputerowym Excel (nie w przeglądarce sieci Web). W programie Excel zaznacz komórki C12, C13, C14 i C15, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze CTRL+Shift+Enter. W innym przypadku zostanie zwrócona tylko wartość w komórce C12.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×