Cykl istnienia szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla projektantów szablon formularza, którzy chcą wysokiego poziomu zrozumienia procesu projektowania formularzy w programie Microsoft Office InfoPath. Omówiono różne fazy tworzenie i wdrażanie szablonu formularza i znajdują się łącza do dodatkowych informacji o kluczowych zadań. Możesz poeksperymentować i działa w sposób najbardziej dla siebie odpowiedni zalecane, po to zalecane, proces projektowania może pomóc w dłuższym pozwalają zaoszczędzić czas i nakładu.

W tym artykule

Faza 1: Planowanie

Faza 2: Projektowanie

Faza 3: Wdrażanie

Faza 4: Obsługa

Faza 5: archiwum

Faza 1: Planowanie

Czas trwania planowania zależy od złożoności szablonu formularza, Twoja rola w Twojej organizacji, a następnie na procesów i wymagań w Twojej organizacji.

Jeśli szablon formularza będzie można używać tylko przez członków zespołu natychmiastowy, fazy może być bardzo nieformalnej. Jeśli szablon formularza jest bardziej złożony, fazy będzie prawdopodobnie proces bardziej formalne i związane i może być konieczne zapoznaj się z uczestnicy. Na przykład jeśli szablonu formularza będzie można jednej części systemu firm większej, całej firmy, takiego jak wydatków raportowania lub enterprise planowania zasobów systemu, a następnie prawdopodobnie trzeba utworzyć formalne planowania dokumentów, takich jak specyfikacji funkcjonalnych.

W obu przypadkach zanim zaczniesz projektowanie szablonu formularza należy rozważyć następujące czynności:

 • Cele użytkownika    Co czy użytkownicy muszą wykonać za pomocą szablonu formularza? Scenariusze, które są potrzebne do pomocy technicznej? Jak będzie można miarą sukcesu w osiąganiu celów użytkowników?

 • Informacje dotyczące zgodności    Czy szablonu formularza mogą być niedostępne dla użytkowników spoza organizacji, teraz lub w przyszłości? Na przykład czy chcesz szablonu formularza, aby był dostępny w Twojej organizacji zewnętrznej witryny sieci Web dla klientów, którzy nie mają zainstalowanego na swoich komputerach programu InfoPath? Jeśli tak, możesz projektować szablon formularza zgodny z przeglądarką zamiast szablonu formularza standardowych, tylko do programu InfoPath. Niektórzy użytkownicy w Twojej organizacji potrzebują mieć możliwość wypełniania formularza w programie InfoPath 2003? Jeśli tak, być może zechcesz projektowanie szablonu formularza zgodny z poprzednimi wersjami. Czy chcesz, aby użytkownicy mogli wypełniać formularze, gdy są one poza biurem lub w inny sposób w trybie offline? Jeśli tak, możesz dodać funkcje do szablonu formularza, umożliwiające go w celu zwiększenia efektywności działania w tryb offline.

 • Istniejące formularze użytkownika    Aktualnie używasz dokumenty programu Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel skoroszytów do zbierania danych od użytkowników? Jeśli tak, możesz łatwo przekonwertować te pliki do szablonów formularzy programu InfoPath. Czy masz istniejące szablony formularzy programu InfoPath 2003? Jeśli tak, czy chcesz, aby tych szablonów formularzy do zgodności z wcześniejszymi wersjami lub czy chcesz uaktualnić je do formatu Office InfoPath 2007 ?

 • Wymagania dotyczące integracji    Jakie produkty i technologie szablonu formularza działa z? Na przykład konieczne może być przechowywania danych w szablonie formularza w bazie danych programu Microsoft SQL Server lub można zdecydować, aby utworzyć projektowanie szablonu formularza na usługi sieci Web tak, aby mogli przesyłać dane do bazy danych, która nie jest obsługiwana bezpośrednio za pomocą programu InfoPath.

 • Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika    Czy konieczne jest zgodny z wytycznymi firmowymi znakowania? Co chcesz szablonu formularza wyglądała tak jak? Jakiego rodzaju kontrolek będziesz używać i jak będzie można je zorganizować?

 • Wymagania dotyczące procesu    Szablon formularza będą częścią większego procesu biznesowego, taką jak proces zatwierdzania raportu z wydatków? Jeśli tak, jakiego rodzaju widoki są potrzebne, i jak użytkownik wykona zasady jak dane przechodzi przez organizację i jest przetwarzana przez różne osoby i systemów firm? Będzie można korzystać z funkcji przepływów pracy w innych programach, takich jak Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Szablon formularza wymaga kodu zarządzanego lub skryptu? Jeśli tak, będzie można używać we własnym zakresie deweloperów lub będzie zewnętrznej tej pracy?

 • Wymagania dotyczące przechowywania danych    Co chcesz zrobić z danych w formularzach użytkowników? Na przykład jeśli użytkownicy będą mogli szybko przesyłanie danych i z powrotem do formularza, a nie jest potrzebny do ponownego użycia danych, następnie można używać wiadomości e-mail do przechowywania danych. Jeśli użytkownicy muszą mieć możliwość dostępu i udostępniania danych formularza, może być do przechowywania kolekcji powiązanych formularzy programu InfoPath w bibliotekach na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services. Jeśli użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do danych formularza w innych aplikacji biznesowych lub systemów, na przykład raportów wydatków lub aplikacje księgowe, może być do przechowywania danych w bazach danych dla firmy. Często można to osiągnąć przez nawiązanie połączenia szablonu formularza z usługi sieci Web, która służy jako pośrednik między szablonie formularza a systemem bazy danych lub business.

 • Wymagania dotyczące zabezpieczeń    Jakiego rodzaju problemach zabezpieczeń i luk buźkę? Czy szablonu formularza musi być zainstalowany na komputerach użytkowników lub użytkowników do niego dostęp z zasobu sieciowego? Czy chcesz, aby użytkownikom cyfrowe podpisywanie formularzy lub określonych zestawów danych w formularzach? Będzie połączyć szablon formularza bezpośrednio do bazy danych lub będzie użyć plikami połączeń danych w biblioteki połączeń danych, które zwykle są zarządzane przez administratora?

 • Wymagane badania    Jakie proces będziesz używać aby sprawdzić wygląd i działanie szablonu formularza? Należy utworzyć planu testowania formalne?

 • Wymagania dotyczące rozmieszczania    Jak zamierzasz udostępniać szablonu formularza z innymi osobami? Miejsce, w którym możesz publikowanie szablonu formularza? Jeśli planujesz publikowanie na serwerze z InfoPath Forms Services, czy chcesz opublikować w bibliotece lub jako witryny typ zawartości ? Jak będzie można informować użytkowników o dostępności szablonu formularza? Co to jest plan udostępnia nowe wersje szablonów formularzy?

 • Wymagania konserwacji    Czy chcesz zarchiwizować szablonów formularzy i formularzy użytkownika? Jak długo należy zachować dane? Jakiego rodzaju dane i archiwizowanie zasady przechowywania są wymagane przez organizację?

Początek strony

Faza 2: Projektowanie

Po zakończeniu fazy, można rozpocząć proces projektowania. Zalecane jest, należy wykonać kolejność zadań wymienionych poniżej, kiedy projektowanie szablonu formularza. Jednak możesz można różni się od kolejności w razie potrzeby. Na przykład można zdefiniować sprawdzania poprawności danych, warunkowe formatowanie i zasady kontroli podczas dodawania tych formantów do szablonu formularza, a nie jego wykonanie później w procesie projektowania.

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

Krok 2: Tworzenie i określ głównego źródła danych

Krok 3: Określają układ

Krok 4: Dodawanie kontrolek

Krok 5: Dodawanie połączenia danych

Krok 6: Dodawanie sprawdzania poprawności danych, reguły i innych funkcji logicznych firm

Krok 7: Tworzenie niestandardowych widoków

Krok 8: Włącz przesyłanie zachowanie

Krok 9: Włączenie funkcji zabezpieczeń

Krok 10: Testowanie wygląd i działanie

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

Po utworzeniu szablonu formularza może być konieczne zaimportować istniejący formularz, takich jak dokument programu Word lub skoroszytu programu Excel do programu InfoPath lub określić ustawienia zgodności dla szablonu formularza, tak aby utworzone formularze można wypełniać w programie InfoPath 2003 lub w przeglądarce sieci Web. Większość z tych opcji są dostępne w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza. Na przykład jeśli chcesz projektowanie szablonu formularza, który można otworzyć i wypełniać w programie Microsoft Office InfoPath lub w przeglądarce, możesz zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodnych z przeglądarką w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza.

Dodatkowe informacje dotyczące proces tworzenia szablonu formularza można znaleźć w następujących zasobach.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do programu InfoPath Forms Services

Informacje na temat technologii serwera, który umożliwia tworzenie szablonu formularza, który można otworzyć i wypełniać w przeglądarce.

Wprowadzenie do szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką

Więcej informacji na temat szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami, które można otwierać lub wypełniać w programie InfoPath w przeglądarce lub na urządzeniu przenośnym. Szablon formularza zgodny z przeglądarką można włączyć do użytku w przeglądarce po opublikowaniu na serwerze z InfoPath Forms Services, przez Ciebie lub przez administratora farmy na serwerze.

Określanie ustawień zgodności dla szablonu formularza

Wybierz ustawienie zgodności szablonu formularza lub zmień istniejące ustawienie zgodności. To ustawienie określa, które funkcje programu InfoPath i kontrolki są dla Ciebie dostępne podczas projektowania szablonu formularza. Na przykład jeśli zaznaczysz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodnych z przeglądarką w okienka zadań Projektowanie szablonu formularza programu InfoPath ukrywa lub wyłącza formanty i funkcje, które nie działają w szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Tworzenie szablonu formularza z istniejącego skoroszytu programu Microsoft Office Excel.

Konwertowanie dokumentu programu Word na szablon formularza programu InfoPath

Tworzenie szablonu formularza z istniejącego dokumentu programu Microsoft Office Word.

Krok 2: Tworzenie i określ głównego źródła danych

Wszystkie szablony formularzy są oparte na źródle danych, które są przechowywane dane zbierane w formularzu. Tego źródła danych, może być firmowe bazy danych, usługi sieci Web lub istniejącego pliku XML, który jest używany w całej organizacji do NORMALIZUJ danych, takich jak plik schemat XML (XSD). Jeśli nie masz istniejącego źródła danych, możesz pozwolić, utworzyć podczas dodawania formantów do szablonu formularza programu InfoPath.

Postać źródła danych można wyświetlić dla szablonu formularza w okienku zadań Źródło danych:

Część okienka zadań Źródło danych

Po utworzeniu szablonu formularza można określić, które z poniższych metod umożliwia:

 • Umożliwianie InfoPath utworzyć źródło danych    Jeśli tworzysz pustego szablonu formularza programu InfoPath tworzy źródło danych dla Ciebie podczas dodawania formantów do szablonu formularza. Może to być przydatne podczas projektowania szablonu formularza, który będzie używany nieformalnego przez członków małych zespołów, gdy nie masz dostępu do istniejącego źródła danych w Twojej organizacji, lub gdy nie ma potrzeby przechowywania danych zbieranych znajdującej się na zewnątrz. Może to być również, przydatne, gdy udostępniasz formularze w bibliotece programu SharePoint lub w wiadomości e-mail Microsoft Office Outlook 2007, a następnie mają być wyświetlane informacje z formularza w kolumnach w bibliotece lub w folderze Formularze programu InfoPath zamiast przechowywaniu go w bazie danych lub innych Lokalizacja zewnętrznych.

 • Używanie istniejącego źródła danych    Jeśli projektowanie szablonu formularza w istniejącym źródle danych, takim jak baza danych lub usługa sieci Web programu InfoPath określa głównym połączenie danych do tego źródła danych. Może istnieć tylko jeden głównego połączenia danych w szablonie formularza. W dalszej części procesu projektowania można tworzyć połączenia danych do pomocniczych źródeł danych do wypełniania pól listy z danymi zewnętrznymi lub przesyłanie danych formularza do więcej niż jednego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocnicze źródła danych, zobacz "krok 5: Dodawanie połączenia danych" opisaną w tym artykule.

Następujące zasoby podać dodatkowe szczegóły pomaga określić typ źródła danych, aby użyć i kiedy należy dodać dodatkowe połączenia danych do szablonu formularza.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do źródeł danych

Więcej informacji na temat źródeł danych, które pracować z programu InfoPath i jak są one reprezentowane w okienku zadań Źródło danych.

Wprowadzenie do połączeń danych

Więcej informacji na temat połączeń danych, które są dynamicznego łącza między formularzem i źródła danych, w którym przechowywane są lub zawiera dane dotyczące tego formularza.

Projektowanie szablonu formularza za pomocą ustawień w bibliotece połączeń danych

Projektowanie szablonu formularza na typowe plik połączenia danych, który jest przechowywany w bibliotece połączeń danych w witrynie Office SharePoint Server 2007 Base. Ten plik zawiera informacje o połączeniu ze źródłem danych, takich jak bazy danych programu Access, arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego.

Krok 3: Określają układ

Większość szablonów formularzy zawiera co najmniej jeden tabeli układu, która jest strukturą do organizowania i układania zawartości, w tym formanty, sekcje formularza, logo i innych typów obrazów.

Tabele układu gotowych można znaleźć w okienku zadań Układ:

Część okienka zadań Układ

Dodatkowe informacje dotyczące opcji wygląd dla szablonu formularza można znaleźć w następujących zasobach.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do określania układu szablonu formularza

Więcej informacji dotyczących tabel układu, które ułatwiają Aby wyrównać elementy w szablonie formularza i kontrolek, które są używane na potrzeby układu.

Stosowanie schematu kolorów

Dowiedz się, jak automatyczne stosowanie kolorów do określonych elementów w szablonie formularza.

Wstawianie i pozycjonowanie obrazu

Dowiedz się, jak wstawić obrazu, takiego jak logo firmy lub tytuł czasopisma, do szablonu formularza.

Krok 4: Dodawanie kontrolek

Formanty umożliwiają użytkownikom wprowadzanie i zaznacz dane w szablonie formularza. Są również umożliwia wyświetlanie danych z istniejących źródeł danych, takich jak bazy danych lub usługi sieci Web. Po utworzeniu układu szablonu formularza, możesz wstawić żadnej kontrolki, które są potrzebne do szablonu formularza. W okienku zadań formanty zapewnia dostęp do wszystkich kontrolek, które są dostępne w programie InfoPath, w tym niestandardowe formanty, które zostały dodane do okienka zadań, takich jak formanty ActiveX lub części szablonu.

Część okienka zadań Formanty

Formant można dodać do szablonu formularza przez kliknięcie jego nazwy na liście Wstaw kontrolki lub przeciągając go z okienka zadań do obszaru roboczego szablonu formularza. W zależności od typu formantu, który można dodać do szablonu formularza wypełniania formularza użytkownicy będą mogli wpisywać tekst w polach tekstowych, wyświetlać dane w powtarzających się formantów, wybierz odpowiednie opcje z pola wyboru i przycisków opcji wybierz pozycje z listy, a następnie kliknij polecenie przyciski poleceń. Dane, które użytkownicy będą wprowadzać w formancie znajduje się w źródle danych formularza.

Dodatkowe informacje o używaniu kontrolek w programie InfoPath można znaleźć w następujących zasobach.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do formantów

Informacje na temat różnych typów kontrolek, które są dostępne w programie InfoPath.

Projektowanie części szablonu do ponownego użycia w różnych szablonach

Dowiedz się, jak wstawiać i aktualizować części szablonu. Części szablonu może ułatwić osiągnięcia jednolitego projektu zbiór szablonów formularzy. Na przykład można utworzyć części szablonów dla sekcji podpisu. Tylko formantów czy układu, można ponownie użyć reguły, formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych.

Krok 5: Dodawanie połączenia danych

Wszystkie szablony formularzy mają głównego źródła danych, określony jako głównego źródła danych. Projektowanie szablonu formularza na podstawie źródła danych zewnętrznych, takich jak bazy danych lub usługi sieci Web, InfoPath tworzy głównego źródła danych na podstawie tego źródła danych zewnętrznych. Możesz też Projektując pustego szablonu formularza programu InfoPath tworzy głównego źródła danych dla Ciebie podczas dodawania formantów do szablonu formularza.

Podczas projektowania szablonu formularza można również dodać połączenia danych do co najmniej jeden pomocniczych źródeł danych. Pomocnicze źródło danych jest plik danych XML, bazy danych lub usługi sieci Web jest używany przez formularza dla wpisów w polu listy lub do wykonywania akcji skryptów. Umożliwia wypełniania pól list i innych kontrolek przy użyciu danych zewnętrznych do szablonu formularza, takich jak dane, które znajduje się w bazie danych programu SQL Server lub listy programu SharePoint. Można również dodać połączenia danych do pomocniczych źródeł danych, gdy potrzebne użytkownikom przesyłanie danych do więcej niż jednego źródła danych zewnętrznych.

Następujące zasoby zawierają dodatkowe szczegóły dotyczące pomocniczych połączeń danych i co to są używane w programie InfoPath.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do połączeń danych

Dowiedz się, jakie połączenie danych jest i jak używać jednej do pobierania i przesyłanie danych z bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych. Na przykład jeśli projektów zespołu są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, możesz utworzyć połączenie danych z tej listy, aby wewnątrz formant pola listy w formularzu są wyświetlane nazwy projektu.

Dodawanie połączenia danych do listy lub biblioteki dokumentów programu SharePoint

Dodawanie pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza, który można dane kwerendy z biblioteki lub listy lub przesyłanie danych do biblioteki znajdującej się na serwerze z programem Windows SharePoint Services.

Dodawanie połączenia danych w bazie danych programu Microsoft SQL Server

Dodawanie pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza, który wykonuje kwerendę bazy danych programu SQL Server.

Dodawanie połączenia danych do usługi sieci Web

Dodawanie pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza, który może kwerendy lub przesyłanie danych do usługi sieci Web.

Dodawanie połączenia danych za pomocą ustawień w bibliotece połączeń

Dodawanie pomocniczego połączenia danych do szablonu formularza przy użyciu pliku połączenia danych przechowywanych w bibliotece połączeń danych w witrynie Office SharePoint Server 2007. Ten plik zawiera informacje o połączeniu ze źródłem danych, takich jak bazy danych programu Access, arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego.

Użyj wartości z usługi sieci Web, aby wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi

Wypełnij pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi z danymi z pomocniczego połączenia danych usługi sieci Web.

Użyj wartości z bazy danych programu SQL Server, aby wypełnić pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi

Wypełnij pole listy, pole listy rozwijanej lub pole kombi z danymi z połączenia danych kwerendy do bazy danych programu Microsoft SQL Server.

Konfigurowanie pomocniczego połączenia danych w trybie offline

Konfigurowanie szablonu formularza, tak by formularze oparte na szablonie formularza danych pamięć podręczna z pomocniczego połączenia danych podczas wypełniania formularza. Jest to przydatne, gdy użytkownicy nie mają łączność sieciowa, lub gdy zewnętrznego źródła danych dla formularza jest niedostępny. W poniższych scenariuszach programu InfoPath wyświetla zapisujące dane w formularzu, a formularz będzie nadal działać zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Krok 6: Dodawanie sprawdzania poprawności danych, reguły i innych funkcji logicznych firm

Jest ważne, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność w firmie, gdy jest to możliwe. Pomaga uniknąć błędów kosztów wprowadzania danych i aby zautomatyzować operacje w formularzu użytkownika, można użyć funkcji reguł biznesowych w szablonie formularza. Korzystając z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i reguł, można zdefiniować warunki i akcje, które powodują automatyczne wykonywanie zadań, które są oparte na zdarzeniami, takimi jak otwieranie lub zamykanie formularza, lub wartości, które są wprowadzane do formularza szablon.

Dodatkowe informacje, które pokazują zakres funkcji reguł biznesowych w programie InfoPath można znaleźć w następujących zasobach.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Dodawanie, zmienianie lub wyłączanie sprawdzania poprawności danych

Automatyczne wykrywanie błędów podczas wypełniania formularza przez użytkownika. Dodając sprawdzania poprawności danych do kontrolek w szablonie formularza, można zapewnić, że dane zbierane są dokładne i spójne i że odpowiada dowolnej standardów, które już są na używać w firmie.

Stosowanie formatowania warunkowego do szablonu formularza

Ukrywanie lub zastosować formatowanie do kontrolki, na podstawie warunków, które występują w formularzu. Za pomocą formatowania warunkowego do automatycznie zastosować pogrubienie, podkreślenie, kursywę, przekreślenie, kolor czcionki i koloru tła w formantach. Za pomocą formatowania warunkowego można również określić, czy formant jest widoczny w formularzu, gdy użytkownik wypełnia to, czy formant jest wyłączony lub czy chcesz umożliwić użytkownikom dodawanie lub usuwanie pewnych formantów, takich jak sekcje opcjonalne.

Dodawanie reguły

Dodawanie reguł, które wyświetli okno dialogowe, ustaw wartość pola, kwerendy lub przesyłanie do połączenia danych, przełączanie widoków, lub Otwórz lub zamknij formularz w odpowiedzi na określone zdarzenie lub warunki, które występują w formularzu.

Dodawanie formuły do formantu

Dodawanie formuł, które obliczanie danych, wyświetla określone daty i godziny w formancie lub wyświetlanie wartości, które użytkownicy będą wprowadzać do jednego formantu w innym formancie.

Wyświetlanie warunków logicznych w szablonie formularza

Aby przejrzeć wszystkie ustawienia sprawdzania poprawności danych, obliczone wartości domyślne, reguły i funkcje programistyczne skojarzone z szablonu formularza za pomocą okna dialogowego Inspektora warunków logicznych. Pomaga to uniknąć czasochłonne otwierania każdej kontrolki pojedynczo w celu przejrzenia tych ustawień.

Funkcje reguł biznesowych w programie InfoPath są wszystkie opcje, które należy dla większości szablonów formularzy. Jednak jeśli szablonu formularza wymaga dodatkowe funkcje, które nie są dostępne w programie InfoPath, możesz użyć kodu utworzyć funkcje niestandardowe. Jeśli chcesz napisać skrypt, można użyć programu Microsoft Script Editor (MSE) do tworzenia, edytowania i debugowania Microsoft JScript lub kod języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Jeśli chcesz napisać kod zarządzany, Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) umożliwia tworzenie, edytowanie i debugowania kodu języka Visual Basic lub Visual C#. Ponadto jeśli masz Microsoft Visual Studio 2005 można zintegrować funkcje programu InfoPath tryb projektowania środowiska programowania Visual Studio 2005, pobieranie i instalowanie Microsoft Visual Studio 2005 Tools dla pakietu 2007 Microsoft Office System na komputerze. Można następnie otwórz Visual Studio 2005, tworzenie projektów szablonów formularzy programu InfoPath i projektowania szablonu formularza za pomocą funkcji tryb projektowania. Aby uzyskać informacje na temat pobierania Microsoft Visual Studio 2005 Tools dla pakietu 2007 Microsoft Office System Zobacz plany dzięki portalowi deweloperów programu InfoPath w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN).

Krok 7: Tworzenie niestandardowych widoków

Każdy szablon formularza programu InfoPath ma widok domyślny, co spowoduje wyświetlenie przy pierwszym otwarciu formularza opartego na szablonie formularza.

Za pomocą okienka zadań Widoki zaprojektować dodatkowe widoki szablonu formularza:

Fragment okienka zadań Widoki

Podczas projektowania nowego widoku, zwykle należy powtórzyć procedurę projektowanie układu formularza, dodawać kontrolki do niego i dodawanie sprawdzania poprawności danych i innych elementów.

Tworzenie różnych widoków szablonu formularza, umożliwia użytkownikom przeglądanie danych w formularzu na różne sposoby. Ten sposób można uniknąć konieczności projektowanie wielu szablonów formularzy dla tego samego procesu biznesowego. Na przykład w szablonie formularza, który jest używany na potrzeby przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych, można utworzyć jeden widok dla ubezpieczających, drugi wyświetlanie dla agentów ubezpieczeniowych i wyświetlić innego urządzenia regulacyjne ubezpieczeniowych. Każdy z tych widoków jest dostosować tak, aby zezwalały typ użytkownika, który jest wprowadzanie w nim informacji. Można także zaprojektować wydruku widoki niestandardowe, które są używane wyłącznie do celów drukowania formularza.

Widoki powinny być proste i stosunkowo oczywiste. Jednak jeśli chcesz nawiązać użytkownikom specjalne instrukcje, może być konieczne tworzenie pomocy do widoku. Można na przykład utworzyć dedykowane widok pomocy dla szablonu formularza, a następnie dodaj przycisk do widoku domyślnego, które użytkownicy mogą kliknąć, aby uzyskać dostęp do widoku pomocy.

Dodatkowe informacje dotyczące widoków można znaleźć w następujących zasobach.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Dodawanie lub usuwanie widoku

Dowiedz się, jak dodawać, zarządzanie i usuwanie widoków.

Tworzenie widoku szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami programu InfoPath

Dowiedz się, jak utworzyć dwa widoki szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami dla dwóch rodzajów użytkowników. Jeden widok będzie dla użytkowników, którzy otwieranie szablonu formularza w przeglądarce sieci Web. Drugiego widoku będą używane wyłącznie przez użytkowników, którzy mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach. Nigdy nie będzie można wyświetlić tego widoku tylko do programu InfoPath w przeglądarce sieci Web. W związku z tym można użyć funkcji programu InfoPath w tym widoku, które nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami, takie jak role użytkowników lub wzorca/szczegółu kontrolek.

Projektowanie widoku przeznaczonego do drukowania

Dowiedz się, jak projektowanie widoku wydruku dla szablonu formularza i inne metody tworzenia szablonów formularzy druku.

Dodawanie niestandardowego tekstu pomocy do szablonu formularza

Dowiedz się, jak zaprojektować widok pomocy dla szablonu formularza i innych technik do wyświetlania niestandardowego tekstu instruktażowego do użytkowników.

Krok 8: Włącz przesyłanie zachowanie

Podczas projektowania szablonów formularzy do zbierania danych jako część większego procesu biznesowego danych zazwyczaj nie pozostają tylko w formularzach, które wypełniania przez użytkowników. Zamiast tego przenosi danych formularza z formularza do następnego etapu w procesie biznesowym — zazwyczaj do zewnętrznego źródła danych, takich jak bazy danych lub usługi sieci Web. Na przykład pracownika mogą wypełniać formularzu raportu wydatków za pomocą programu InfoPath, a następnie przesyłać go do usługi sieci Web, w którym można przetwarzać formularz.

Określanie, w którym chcesz danych szablonu formularza w celu można przesłać można zwiększyć dokładność i wydajność procesów biznesowych, ponieważ zapewnia większą kontrolę nad nimi. Zanim użytkownicy mogą przesyłać dane o jego formularza, programu InfoPath zapewnia, że dane w formularzach jest prawidłowy i umożliwia użytkownikom rozwiązać wszelkie nieprawidłowe dane. Ta funkcja może pomóc, upewnij się, że tylko prawidłowych danych jest wysyłana do zewnętrznego źródła danych.

Następujące zasoby wyjaśniono, jak projektowania szablonu formularza, tak aby danych formularza jest przesyłany do wybraną lokalizację.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do przesyłania danych formularza

Przeczytaj o wysłanie danych formularza do określonej lokalizacji, takiej jak bazy danych lub usługi sieci Web.

Przesyłanie danych formularza do kilku lokalizacji

Projektowanie pomocniczych połączeń danych i reguły, które przesyłanie danych formularza do kilku lokalizacji, gdy użytkownik kliknie przycisk Zatwierdź w formularzu.

Krok 9: Włączenie funkcji zabezpieczeń

Twoja organizacja zasad zabezpieczeń należy użyć jako podstawy opcji, wszelkie wprowadzone informacje o zabezpieczeniach szablonów formularzy i ich powiązanych formularzy.

W przypadku tworzenia szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką, należy zauważyć, że wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo informacji przechowywanych na serwerach z programem InfoPath Forms Services. Niektóre są kontrolowane przez Ciebie i inne osoby są kontrolowane przez administratora, który jest osobą, która automatycznie konfiguruje i zarządzania kontami użytkowników, przypisuje uprawnienia i ułatwia użytkownikom problemów dostępu do sieci lub serwera. Może być konieczne będą dopasowane do administratora, aby ustawić opcje odpowiednie dla szablonu formularza.

Następujące zasoby wyjaśniono, jak projektowania szablonu formularza z myślą o bezpieczeństwie.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa szablonów formularzy i formularzy

Przeczytaj o najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczenia szablonów formularzy i formularzy i zagadnienia dotyczące zabezpieczeń serwera.

Poziomy zabezpieczeń formularzy programu InfoPath

Dowiedz się więcej o trzy poziomy zabezpieczeń formularzy: ograniczone, domena i pełnego zaufania. Poziomy zabezpieczeń określają, czy formularz ma dostęp do danych w innych domenach lub dostęp do plików i ustawień na komputerze użytkownika.

Ustawianie poziomu zabezpieczeń szablonu formularza

Zastępuje domyślne ustawienia zabezpieczeń, które automatycznie wybiera programu InfoPath oparte na funkcje w szablonie formularza.

Wprowadzenie do podpisów cyfrowych

Informacje na temat podpisów cyfrowych w programie InfoPath i zagadnienia związane z nich korzystać w szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Podpisywanie formularza ułatwia uwierzytelnienia użytkownika osobę, która wypełnia formularz i gwarantuje, że zawartość formularza nie zostały zmienione.

Krok 10: Testowanie wygląd i działanie

Plan badań zależy od złożoności szablonu formularza i na istniejące zasady w organizacji dla wdrażanie szablonów formularzy. Plan badań można w prosty sposób wyświetlania podglądu szablonu formularza, aby przetestować zachowanie i wygląd formularzy opartych na szablonie formularza. Wdrażając szablonu formularza w większej skali, może być konieczne bardziej szczegółowego, formalne testowania. Na przykład można przeprowadzić testy użyteczności lub Planowanie wdrożenia pilotażowego z próbki użytkowników.

Najprostszym przebieg testu zwykle obejmuje podglądu szablonu formularza w oknie podglądu w programie InfoPath. W oknie podglądu umożliwia wyświetlanie formularza będą widoczne dla użytkowników i wprowadzanie danych w formantach, aby przetestować ich funkcji. Dzięki temu będzie można sprawdzić wyrównanie i formatowanie kontrolek. Możesz również przetestować funkcji kontrolek w formularzu. Na przykład można wprowadzić dane w formantach, aby upewnić się, że sprawdzania poprawności danych, połączeń formuł, reguł i danych działają zgodnie z oczekiwaniami. W oknie podglądu należy również zapewnić szablonu formularza jest bezpłatna literówek i redakcyjny niespójności i zweryfikować, że wygląd z punktu widzenia wizualne.

Porada: Za pomocą okna podglądu do prostego, iteracyjne testowania kontroli i zachowanie formularza podczas projektowania szablonu formularza.

Czynności można wykonać wiele testów sobie, zanim publikowanie i rozpowszechnianie szablonu formularza, należy go przetestować użytkownikom, aby upewnić się, że spełnia oczekiwań ich. Najlepiej, jeśli będzie publikowanie szablonu formularza pilotażowych i rozpowszechnianie go do małej użytkowników. W ten sposób można żądanie opinii rzeczywistą użytkowników o ogólny użyteczności szablonu formularza. Następnie można wprowadzić niezbędne zmiany przed opublikowaniem szablonu formularza do większej liczby osób.

Poniższy zasób wyjaśniono, jak za pomocą okienka zadań Sprawdzanie projektu badania szablonu formularza.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do okienka zadań Sprawdzanie projektu

Informacje na temat okienko zadań Sprawdzanie projektu, i jak go używać w celu przetestowania funkcjonalności szablonu formularza.

Początek strony

Faza 3: Wdrażanie

Proces wdrażania szablonu formularza obejmuje publikowanie szablonu formularza, umożliwiając do użycia w sieci Web (w przypadku tylko szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką) i wprowadzania pamiętać o dostępności szablonów formularzy użytkowników. Jeśli planujesz zainstalować szablonu formularza na komputerach użytkowników, proces publikowania może również obejmować utworzenie pliku instalacji specjalnej. Szablony formularzy można publikować w różnych miejscach, w tym listy dystrybucyjne poczty e-mail i serwery mają zainstalowany InfoPath Forms Services lub Windows SharePoint Services.

Jeśli planujesz publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z programem InfoPath Forms Services możesz musi Włączanie obsługi przeglądarki w szablonie formularza oprócz opublikowanie go. W większości przypadków można wykonywać tej czynności podczas procesu publikowania, zaznaczając pole wyboru w Kreatorze publikowania. Jednak jeśli szablon formularza zawiera niektóre funkcje, takie jak kod zarządzany, nie będą mogli Włączanie obsługi przeglądarki w szablonie formularza samodzielnie. Zamiast tego musi Zapisywanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji, a następnie umożliwić administrator farmy wiedzieli, że jest gotowa do przeglądu. Administrator farmy, następnie można sprawdzić szablonu formularza jest wolne od błędów i ostrzeżeń, przekaż go do lokalizacji w farmie sieci Web, a następnie aktywować w zbiór witryn na serwerze.

Następujące zasoby opisują procesu publikowania i jej wymaga.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do publikowania szablonu formularza

Określanie sposobu i miejsce, w którym publikowanie szablonu formularza.

Publikowanie szablonu formularza z serwerem usług InfoPath Forms Services

Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, który można wypełniać w programie InfoPath lub w sieci Web. Przez przeczytaniem tego artykułu, można także określić czy użytkownik może Włączanie obsługi przeglądarki w szablonie formularza lub czy potrzebujesz administratorem farmy, aby wykonać ten krok dla Ciebie.

Publikowanie szablonu formularza na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

Publikowanie szablonu formularza do biblioteki, w której znajduje się w witrynie programu SharePoint, w którym odbywa się zbiór plików. Można również publikować szablonu formularza jako typu zawartości witryny, dzięki czemu można przypisać wiele szablonów formularzy w jednej bibliotece lub aby przypisać szablonu formularza w wielu bibliotekach w zbiorze witryn.

Publikowanie szablonu formularza do listy adresatów wiadomości e-mail

Rozpowszechnianie szablonu formularza w wiadomości e-mail do użytkowników. Publishing Wizard utworzenie wiadomości e-mail, który zawiera kopię szablonu formularza i formularz, który jest oparty na szablonie formularza. Po otwarciu wiadomości e-mail, mogą wypełnić formularz bezpośrednio w treści wiadomości e-mail.

Publikowanie szablonu formularza z pełnego zaufania

Tak, aby można było zainstalować pełni zaufanych szablonach formularzy na komputerach użytkowników za pomocą Kreatora publikowania do tworzenia plików instalacji. Formularz można uruchamiać z pełnego zaufania tylko wtedy, gdy jego skojarzony szablon formularza jest podpisany cyfrowo za pomocą certyfikatu zaufane główne lub jeśli formularz został zainstalowany na komputerze użytkownika przy użyciu programu instalacyjnego, takich jak Instalatora systemu Microsoft Windows (plik msi).

Początek strony

Faza 4: Obsługa

Zachowywanie szablonu formularza polega na zaktualizowanie szablonu formularza w razie potrzeby i zwalnianie nowsze wersje. Również jest dobrym pomysłem jest okresowo żądanie opinii od użytkowników o użyteczności projektu. Szablon formularza nadal spełnia potrzeb, czy zmieniły się tych potrzeb?

Po opublikowaniu szablonu formularza, które zostały zmienione programu InfoPath można aktualizować zarówno szablonu formularza (plik xsn), jak i istniejących formularzy (plików XML), które są oparte na tym szablonie formularza. Po otwarciu istniejącego formularza, automatycznie pobierze najnowszą kopię szablonu formularza, a ich danych formularza zostaną zaktualizowane zgodnie z tej wersji. Domyślnie program InfoPath automatycznie zastępuje starszej wersji szablonu formularza z najnowszą wersją. Możesz wybrać metodę aktualizacji, odpowiednią dla aktualizacji istniejących formularzy użytkowników.

Jeśli jesteś administratorem farmy dla serwera systemem InfoPath Forms Services i chcesz przekazać nową wersję szablon formularza zatwierdzony przez administratora, można określić, jak przejścia między istniejącą wersję i uaktualnionej wersji ma być wykonywana. Na przykład możesz zastąpić nowsza wersja szablonu formularza nie powodując utraty danych wśród użytkowników, którzy są obecnie wypełniania formularza w przeglądarce. Możesz też mają istotny powód, takich jak poprawki zabezpieczeń, możesz od razu Zastąp szablon formularza.

Jeśli musisz zaktualizować istniejącej części szablonu, możesz go otworzyć, wprowadź odpowiednie zmiany, Zapisz części szablonu i rozpowszechnić go do projektantów formularzy. Po projektantów formularzy dodać najnowszą wersję części szablonu do okienka zadań formanty, może z niej korzystać w własnych szablonów formularzy. Jeśli otwierają szablonie formularza, który zawiera starszą wersję części szablonu programu InfoPath zostanie wyświetlony monit je zaktualizować tej części szablonu z najnowszą wersją.

Następujące zasoby bardziej szczegółowo opisano sposób modyfikowanie i uaktualnianie szablonów formularzy i części szablonu.

Pozycja do kliknięcia

Czynność

Wprowadzenie do aktualizowania istniejących szablonów formularza

Dowiedz się, jak program InfoPath aktualizuje szablonu formularza i odpowiednich formularzy użytkownika. Przeczytaj o zagadnienia dotyczące uaktualniania szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce i o techniki umożliwiające unikanie błędu utratą danych w istniejących formularzach użytkowników.

Modyfikowanie opublikowanego szablonu formularza

Dowiedz się, jak wprowadzić zmiany w szablonie opublikowanego formularza, modyfikowanie kopia robocza szablon formularza, a następnie ponowne publikowanie pracę Kopiowanie oryginalnej wersji Opublikuj lokalizacji.

Przenoszenie opublikowanego szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Wydajne przenoszenie szablonu formularza i formularzy z jednej biblioteki. Na przykład po wdrożeniu szablonu formularza może być konieczne przeniesienie szablonu formularza na serwerze z możliwości, tak aby więcej użytkowników mogą wypełniać formularze w tym samym czasie.

Zmienianie lub usuwanie połączenia danych

Modyfikowanie lub usuwanie połączenia danych z szablonu formularza. Może być konieczne wykonaj następujące czynności w przypadku zmiany zewnętrzne źródła danych dla szablonu formularza.

Dodawanie, usuwanie lub aktualizowanie plików zasobów w szablonie formularza

Zarządzanie plikami, które zostaną dodane do szablonu formularza do obsługi funkcji jego powiązanych formularzy. Na przykład może być konieczne dodanie pliku HTML, który służy do wyświetlania informacji niestandardowe okienko zadań lub modyfikowanie pliku XML, który służy do wyświetlania elementów na liście.

Zmienianie istniejącej części szablonu

Modyfikowanie projektu istniejącej części szablonu.

Początek strony

Faza 5: archiwum

Organizacje często archiwizowanie formularzy i szablonów formularzy jako ostatni krok w cyklu życia projektu formularza. Jeśli nie potrzebujesz już danego szablonu formularza, można go wycofać z użycia i zachować kopię cyfrowy szablonu formularza dla rekordów. Ponadto można zachować dane zebrane w formularzach opartych na tym szablonie formularza.

Wiele organizacji wykonaj ściśle wytyczne dotyczące długoterminowe magazynowania i zabezpieczania danych w archiwum. Na przykład organizacja może być konieczne przechowywać klienta transakcji w pliku określoną liczbę lat. Wytyczne archiwum w organizacji może być prowadzone przez wewnętrznych zasad i zgodności z przepisami. W ramach procesu planowania należy Dowiedz się, co to jest zasad.

Archiwizowanie szablonu formularza

Jeśli jesteś administratorem farmy dla serwera systemem InfoPath Forms Services, możesz Anuluj szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce, gdy staną się przestarzałe. Na przykład można wycofać szablonu formularza ankiety, po zakończeniu ankiety. W celu prowadzenia bibliotek bieżący i ikonami, upewnij się, że są wycofana szablonów formularzy, które nie są już używane, a stosowane zasady dotyczące inspekcji i uaktualnianie istniejących szablonów formularza.

Jeśli planujesz zrezygnować szablonu formularzy obsługiwanych w przeglądarce, która jest nadal używana, należy zaplanować przeprowadzić albo uaktualniania stopniowego lub przełączanie w stan spoczynku szablonu formularza w celu zapobieżenia bieżące sesje zakończone, co może spowodować utratę danych i przerwa nierównych dla użytkowników wypełniania formularza.

Go jest również archiwizowanie plik źródłowy dla szablonu formularza (plik xsn) w programie kontroli wersji albo innego rodzaju rozwiązanie do zarządzania pliku, która korzysta z Twojej organizacji. Aby ułatwia zapewnienie, że możesz i organizacji mają rekordu szablon formularza, którego można używać podczas odwołujące się do archiwum formularzy i danych formularza i w przypadku, gdy chcesz przywrócić lub aktualizacja szablonu formularza.

Archiwizowanie formularzy i danych formularza

Jeśli organizacja korzysta z Office SharePoint Server 2007, konwertując je na stronach sieci Web można archiwizować złożonym, oparte na serwerze formularzy (plików XML). Zarchiwizowane formularza mogą być przechowywane w tej samej bibliotece, w którym znajduje się oryginalny formularz lub mogą być przenoszone do innej lokalizacji, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi Twojej organizacji.

Uwaga: Po przekonwertowaniu formularza do strony sieci Web utworzony plik może mieć nieco inaczej niż oryginalny plik. Należy sprawdzić wyniki konwersji, aby upewnić się, że służy on potrzeb. Na przykład jeśli połączenie danych z pomocnicze źródło danych był używany do wypełniania pola listy w formularzu, nie zobaczysz wszystkie wartości pola listy w formularzu zarchiwizowane. Zamiast tego zostanie wyświetlony tylko wartości określonej przez użytkownika, gdy wypełniony formularz.

W programie InfoPath można archiwizować formularza, otwierając go i eksportowanie do jednego z następujących formatów:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF to format pliku elektronicznego stałym układzie, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików. PDF format zapewnia, że gdy plik jest wyświetlania w trybie online lub drukowania zachowuje zamierzony format dokładne oraz że dane w pliku nie można łatwo skopiować ani zmienić.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS to format pliku elektronicznego, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików. XPS format gwarantuje, że podczas wyświetlania w trybie online lub wydruku pliku, zachowuje zamierzony format dokładnie i dane w pliku nie można łatwo skopiować ani zmienić.

Możesz zapisać jako plik PDF lub XPS programu Microsoft Office 2007 tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

Możesz także eksportować wypełnionego formularza jako strony sieci Web w formacie Jednoplikowa strona sieci Web (MHTML). Ten typ pliku umożliwia użytkownikom przeglądanie (ale nie modyfikować) zawartość formularza w przeglądarce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×