Cofanie wpisywania i ponowne wpisywanie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie w programie Microsoft Office Access 2007 można Cofnij i wykonaj ponownie maksymalnie 20 ostatniej czynności pisania lub zmiany w projekcie. Aby cofnąć jedną akcję, naciśnij klawisze CTRL + Z. Aby ponownie wykonać jedną akcję, naciśnij klawisze CTRL + Y. Aby uzyskać informacje o Cofanie lub ponowne wykonywanie wielu akcji Zobacz dalszej części tego artykułu.

Ważne: Kilka akcji nie można cofnąć, takich jak kliknięcia dowolnego polecenia Obraz przycisku pakietu Office Przycisk pakietu Microsoft Office lub uruchamianie kwerendy funkcjonalnej. Po akcji nie można cofnąć, polecenie Cofnij wpisywanie zmieni się Nie można cofnąć. Nie można cofnąć wszelkie akcje, których poprzedzane akcję, która nie można cofnąć.

W tym artykule

Cofanie wpisywania.

Cofanie zmian w projekcie

Ponowne wykonywanie cofniętych akcji

Cofanie wpisywania.

Aby cofnąć jedną akcję pisania, naciśnij klawisze CTRL + Z.

Możesz cofnąć maksymalnie 20 wpisywać akcje wykonywane na najbardziej ostatnio edytowany rekord. Pisania akcji nie można cofnąć po zamknięciu obiekt bazy danych, który umożliwia wykonywanie akcji. Aby cofnąć kilka akcji pisowni, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Cofnij wpisywanie Obraz przycisku , a następnie zaznacz akcje, które chcesz cofnąć.

  Wybieranie z listy akcji do cofnięcia

  Dostępne są następujące wybrane akcje pisania cofnąć. Należy cofnąć akcje w kolejności, w jakiej wystąpienia. Na przykład jeśli chcesz cofnąć drugi ostatnią akcję, możesz również cofnąć akcję, która poprzedzające go.

 • Jeśli nie masz dostępu do paska narzędzi Szybki dostęp (na przykład z powodu używania formularza modalnego), naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Z do momentu cofnięcia akcji, którą chcesz cofnąć.

Początek strony

Cofanie zmian w projekcie

Aby cofnąć ostatnią zmianę w projekcie, naciśnij klawisze CTRL + Z.

Aby cofnąć kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Z do momentu cofnięcia akcji, którą chcesz cofnąć.

 • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Cofnij Obraz przycisku , a następnie wybierz zmianę w projekcie, które chcesz cofnąć.

  Wszystkie zmiany w projekcie zaznaczonego są cofnąć. Możesz cofnąć tylko akcje w kolejności ich wystąpienia. Na przykład aby cofnąć drugi ostatnią akcję, należy również cofnąć ostatnią akcję.

Początek strony

Ponowne wykonywanie cofniętych akcji

Aby wykonać ponownie ostatnią akcję, która została cofnięta, naciśnij klawisze CTRL+Y.

Aby wykonać ponownie kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Y do momentu ponownego wykonania wybranych akcji.

 • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wykonaj ponownie Obraz przycisku , a następnie kliknij akcje, które chcesz wykonać ponownie.

  Wybieranie z listy akcji do ponownego wykonania

  Akcje ponownego wykonania wybranych w kolejności, w której są one wyświetlane. Można tylko ponowne wykonywanie akcji w kolejności, aby były one cofnąć. Na przykład, aby wykonać ponownie drugi najbardziej ostatnio cofniętą akcję ponownie również wykonaj ostatnio cofnąć akcji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×