Cofanie i ponowne wykonywanie wprowadzania danych lub zmian w projekcie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access można cofnąć i wykonać ponownie do 20 ostatnich akcji pisania lub projektowania. Aby cofnąć akcję, należy nacisnąć klawisze CTRL+Z. Aby wykonać ponownie cofniętą akcję, należy nacisnąć klawisze CTRL+Y.

Funkcje cofania i ponownego wykonywania umożliwiają usunięcie lub powtórzenie pojedynczych lub wielokrotnych akcji pisania, ale wszystkie akcje muszą zostać cofnięte lub wykonane ponownie w kolejności, w której zostały wykonane lub cofnięte — nie można pomijać akcji. Jeśli na przykład została zmieniona wartość w trzech polach rekordu i chcemy cofnąć pierwszą wprowadzoną zmianę, trzeba cofnąć wszystkie trzy zmiany.

Podobnie można cofnąć większość zmian projektu wprowadzonych dla obiektów bazy danych, na przykład dodanie kontrolki do raportu lub dodanie porządku sortowania w polu kwerendy. Zmiany projektu także należy cofać w odpowiedniej kolejności.

W tym artykule

Cofanie wprowadzania danych

Cofanie zmian w projekcie

Ponowne wykonywanie cofniętych akcji

Pomoc w zapobieganiu utracie wykonanej pracy

Cofanie wprowadzania danych

 • Aby cofnąć ostatnie wprowadzenie danych, naciśnij klawisze CTRL+Z.

 • Aby cofnąć kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Cofnij wpisywanie Przycisk Cofnij , a następnie zaznacz akcje, które chcesz cofnąć.

   Wszystkie wybrane akcje wpisywania zostaną odwrócone. Akcje, które można cofnąć, zaczynają się jednak od ostatnio wykonanej akcji. Ponadto akcje można cofać tylko w tej kolejności, w której zostały wykonane. Nie można na przykład cofnąć tylko drugiej wykonanej akcji wpisywania. Aby cofnąć drugą zmianę polegającą na wpisywaniu, trzeba też cofnąć akcję ją poprzedzającą.

  • Jeśli nie masz dostępu do paska narzędzi Szybki dostęp (na przykład z powodu używania formularza modalnego), naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Z do momentu cofnięcia akcji, którą chcesz cofnąć.

Ważne: Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie Plik. Jeśli danej akcji nie można cofnąć, polecenie Cofnij wpisywanie jest zamieniane na polecenie Nie można cofnąć.

Początek strony

Cofanie zmian w projekcie

Zmiany w projekcie obiektów bazy danych można cofnąć w taki sam sposób, jak wprowadzanie danych.

 • Aby cofnąć ostatnią zmianę w projekcie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

 • Aby cofnąć kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Z do momentu cofnięcia akcji, którą chcesz cofnąć.

  • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Cofnij Przycisk Cofnij , a następnie zaznacz akcje, które chcesz cofnąć.

   Wszystkie wybrane akcje wpisywania zostaną odwrócone. Akcje, które można cofnąć, zaczynają się jednak od ostatnio wykonanej akcji. Ponadto akcje można cofać tylko w tej kolejności, w której zostały wykonane. Nie można na przykład cofnąć tylko drugiej wykonanej akcji wpisywania. Aby cofnąć drugą zmianę polegającą na wpisywaniu, trzeba też cofnąć akcję ją poprzedzającą.

Ważne: Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie Plik. Jeśli danej akcji nie można cofnąć, polecenie Cofnij jest zamieniane na polecenie Nie można cofnąć.

Początek strony

Ponowne wykonywanie cofniętych akcji

 • Aby wykonać ponownie ostatnią akcję, która została cofnięta, naciśnij klawisze CTRL+Y.

 • Aby wykonać ponownie kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Y do momentu ponownego wykonania wybranych akcji.

  • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku Wykonaj ponownie Obraz przycisku , a następnie kliknij akcje, które chcesz wykonać ponownie.

   Akcje są wykonywane ponownie w takiej kolejności, w jakiej znajdują się na liście. Akcje można wykonywać ponownie tylko w tej kolejności, w której wystąpiły. Nie można na przykład wykonać ponownie tylko drugiej cofniętej akcji. Aby wykonać ponownie drugą akcję, trzeba też ponownie wykonać akcję ją poprzedzającą.

Ważne: Gdy polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie są niedostępne, poprzednich akcji nie można powtórzyć.

Początek strony

Pomoc w zapobieganiu utracie wykonanej pracy

Funkcja cofania może naprawdę uratować sytuację, ale nie zastępuje regularnego zapisywania pracy. Aby pomóc w zapobieganiu utracie pracy z powodu błędów i awarii, można używać opcji wykonywania kopii zapasowych i ich przywracanie oraz funkcji części aplikacji (jest to coś w rodzaju szablonu).

Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie

Przed rozpoczęciem pracy w wersji głównych projektu wykonaj kopię zapasową bazy danych. Następnie jeśli serii zmiany w projekcie i nie można cofnąć ich wszystkich, można przywrócić tyle z kopii zapasowej niezbędnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Ochrona danych za pomocą kopii zapasowych i przywracania.

Części aplikacji

Jeśli w większości baz danych lub we wszystkich bazach danych są używane standardowe składniki, warto rozważyć utworzenie części aplikacji. Część aplikacji to coś w rodzaju szablonu, który można dodać do istniejącej bazy danych, i który może składać się z jednego lub kilku obiektów bazy danych, z danymi lub bez.

Po dodaniu części aplikacji, można ją modyfikować, stosownie do potrzeb. Jeśli projekt błędów, lub po prostu okazało się, że nie chcesz, aby zostały wprowadzone zmiany, można usunąć obiekty poprawiony i ponownie dodać część aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Zapisywanie i ponowne używanie elementów projektu bazy danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×