Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?

Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryna zespołu programu SharePoint łączy Ciebie i Twój zespół z zawartością, informacjami i aplikacjami, na których codziennie polegacie. Możesz na przykład używać witryny zespołu do przechowywania plików i współpracy nad nimi lub tworzenia list informacji i zarządzania nimi. Na stronie głównej witryny zespołu możesz wyświetlać linki do ważnych plików zespołu, aplikacji i stron internetowych, a także wyświetlać najnowszą aktywność w witrynie w kanale aktywności.

Strona główna witryny zespołów programu SharePoint

Masz dostęp do witryny zespołu, ze strony głównej programu SharePoint, w sekcji pliki grupy Office 365 po włączeniu Grupy usługi Office 365 i w podróży aplikacji programu SharePoint dla urządzeń przenośnych. Można również znaleźć pliki programu SharePoint w usłudze OneDrive.

Widok witryny zespołu w programie SharePoint dla urządzeń przenośnych

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Rozejrzyjmy się

Nagłówek witryny   

U góry witryny zespołu widoczne są logo witryny, nazwa witryny i informacja o tym, czy witryna jest prywatna (tylko zatwierdzeni członkowie mogą ją wyświetlać), czy publiczna (każda osoba w Twojej organizacji może ją wyświetlać).

Nagłówek witryny zespołu

Jeśli masz uprawnienia do edytowania witryny, istnieje także łącza w górnej części witryny zespołu, aby dodać nową listę, bibliotekę dokumentów, strony, wpis wiadomości lub aplikacji sieci web do witryny.

Dodawanie nowego elementu do witryny programu SharePoint

Okienko nawigacji po lewej stronie   

Po lewej stronie witryny, w górnej części okienka nawigacji, jest widoczne pole wyszukiwania, które umożliwia wyszukiwanie plików w witrynie zespołu. Podczas wpisywania wyświetlane są sugestie wygenerowane na podstawie ostatnio edytowanych lub wyświetlanych plików. Naciśnij klawisz Enter, aby zobaczyć pełną listę wyników wyszukiwania wyświetlanych na osobnej stronie, na której możesz rozszerzyć pokazywane wyniki, uwzględniając wyniki dla wszystkich witryn programu SharePoint, lub zawęzić je, wyświetlając tylko niektóre typy plików.

Pole wyszukiwania w witrynie zespołu

Poniżej pola wyszukiwania znajdują się także linki do domyślnej biblioteki dokumentów zespołu, notesu programu OneNote zespołu, stron witryny, zawartości witryny, a także kosza witryny. Jeśli masz uprawnienia do edytowania witryny, możesz w razie potrzeby dodać kolejne linki lub zmienić kolejność linków.

Menu po lewej stronie witryny zespołu programu SharePoint

Strona główna   

Strony głównej witryny zespołu zawiera różne domyślne składniki web Part. Na przykład jest wiadomości sekcji, w którym można tworzyć i wyświetlanie wpisów o elementach najważniejsze lub interesujące dla zespołu. Wystarczy kliknąć przycisk + Dodaj, tworzenie opowieści i kliknij przycisk Publikuj, aby wyświetlić sekcji w górnej części strony głównej witryny zespołu. Aby wyświetlić cały artykuł, po prostu kliknij jej nagłówek.

Starsze wiadomości możesz znaleźć, klikając pozycję Zobacz wszystkie w prawym górnym rogu sekcji Wiadomości. W tym miejscu możesz przeglądać wszystkie opublikowane przez zespół artykuły. Aby uzyskać więcej informacji o wiadomościach zespołu, zobacz Informowanie zespołu na bieżąco za pomocą funkcji Wiadomości w witrynie zespołu.

Witryna zespołu nowej sekcji na stronie głównej

Można też zobaczyć sekcji Szybkie łącza miejsce, w którym można dodać łącza do plików lub strony sieci web do górnej części strony. Wystarczy kliknąć przycisk + Dodaj i albo wprowadź adres URL lub wybierz odpowiedni element z listy ostatnio używanych plików lub strony sieci web. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego składnika web part zobacz Używanie składnika web part szybkie łącza.

Szybkie linki witryny zespołu w programie SharePoint

Strona główna zawiera również kanału aktywności, które pozwala obserwować w skrócie, gdy ktoś doda lub edytowania pliku, strony lub listy w witrynie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego składnika web part zobacz Używanie składnika web part w witrynie.

Działanie składnika web part zawiera najnowsze aktywności w witrynie

Można również sekcję, która zawiera łącza do plików na stronie głównej witryny zespołu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie składnika web part podglądu plików

Edytowanie strony głównej   

Jeśli masz uprawnienia do edycji lub uprawnienia właściciela witryny, możesz edytować stronę główną, klikając pozycję Edytuj w prawym górnym rogu strony, wprowadzić zmiany, a następnie wybrać pozycję Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji. Kliknij pozycję Opublikuj, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wyświetlić zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania strony głównej witryny zespołu, zobacz Używanie składników Web Part na stronach.

Integracja z Grupy usługi Office 365 w SharePoint Online

Grupy usługi Office 365 jest zaawansowanych i wydajność platformy dla użytkowników SharePoint Online, która łączy konwersacje i kalendarza z Outlook, informacji oraz plików pochodzących z SharePoint Online, zadania z Planner i notesu udostępnionego OneNote do obszaru współpracy pojedynczej dla zespołu. Po włączeniu Grupy usługi Office 365 wszystkich nowych i istniejących Grupy usługi Office 365 uzyskać w witrynie zespołu.

Ważne: Integracja z Grupy usługi Office 365 jest obecnie tylko dostępne z SharePoint Online i tylko wtedy, gdy Grupy usługi Office 365 została włączona przez administratora. Jeśli jesteś administratorem, zobacz Zarządzanie, kto może tworzyć grupami usługi Office 365 kroki umożliwiające Grupy usługi Office 365 dla swojej organizacji. Bez Integracja z grupami usługi Office 365 nie będą mieć dostępu do usługi Office 365 grupa zasobów, takich jak udostępnionej skrzynki odbiorczej programu Outlook lub udostępniony Kalendarz programu Outlook.

Jeśli Grupy usługi Office 365 jest włączona, podczas tworzenia witryn zespołów, Office 365 grupy jest tworzony automatycznie. Użytkowników dodanych do witryny zespołu są automatycznie dodawane do Twojej Office 365 grupy. Podobnie po utworzeniu Office 365 grupy w programie Outlook w witrynie zespołu SharePoint Online jest tworzona automatycznie i użytkowników dodawanych do swojej grupy Office 365 zostać dodane do witryny zespołu.

Grupy usługi Office 365 w programie Outlook

Wszyscy członkowie Office 365 grupy mają dostęp do witryny zespołu i wszystkich członków zespołu mają dostęp do Office 365 grupy. Członkowie mogą dodawać dodatkowe biblioteki dokumentów, listy i aplikacje sieci web, stosownie do potrzeb. Nie jest konieczne do utworzenia listy dystrybucyjnej lub grupy SharePoint.

Oprócz uzyskiwać dostęp do plików bibliotek dokumentów bezpośrednio z witryny zespołu, również można uzyskać do nich, klikając pozycję pliki w górnym pasku nawigacyjnym usługi Office 365 grupy w programie Outlook. Aby przejść do witryny zespołu, skojarzony z Office 365 grupy, kliknij pozycję witryny.

Pasek nawigacji grupy w programie Outlook

Aby powrócić do swojej grupy Office 365 z witryny zespołu, kliknij tytuł witryny do otwarcia karty grupy, a następnie kliknij ikonę aplikacji, którą chcesz przejść.

Pełna karty grupy Office 365

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Grupy usługi Office 365, zobacz Informacje o grupach usługi Office 365.

Wszystko gotowe do utworzenia witryny zespołu?

Aby uzyskać procedurę tworzenia witryny zespołu zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia grupy usługi Office 365 dla witryny zespołu, zobacz Tworzenie grupy w programie Outlook.

Uwaga: Zastanawiasz się, czy używać usługi OneDrive dla Firm, czy witryny zespołu programu SharePoint? Aby dowiedzieć się, której z nich warto używać, zobacz Czy należy zapisywać dokumenty w usłudze OneDrive dla Firm czy w witrynie zespołu?.

Dowiedz się więcej o witryny zespołu i programu SharePoint

Dostosowywanie witryny zespołu usługi Office 365 pod kątem przechowywania i udostępniania plików

Tworzenie, przekazywanie i udostępnianie plików w bibliotece dokumentów

Przenoszenie lub kopiowanie elementów z biblioteki dokumentów programu SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×