Co to jest program Lync Basic?

Program Lync Basic 2013 oferuje możliwości obsługi wiadomości błyskawicznych, połączeń audio i wideo, spotkań programu Lync, informacji o dostępności (obecności) i udostępniania — wszystko to w jednym miejscu i za pomocą łatwego w użyciu interfejsu. Jest to uproszczona wersja pełnego klienta programu Lync 2013, która zawiera te same funkcje podstawowe. Do korzystania z poniższych funkcji konieczne jest uaktualnienie do wersji Lync 2013:

 • Zaawansowane funkcje nawiązywania połączeń: dzwonienie do zespołu, przekazywanie połączeń, dzwonienie jednoczesne, poczta głosowa, parkowanie połączeń, delegowanie połączeń, grupy odpowiedzi i zdalne sterowanie połączeniami (niedostępne w niektórych subskrypcjach usługi Office 365)

 • Delegowanie kalendarza

 • Strumienie wideo w widoku galerii

 • Udostępnianie w programie OneNote

 • Nagrywanie

 • Wyszukiwanie umiejętności (niedostępne w usłudze Office 365)

 • Środowisko infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) — niedostępne w usłudze Office 365

Aby sprawdzić, czy korzystasz z programu Lync Basic, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz program Lync. Jeśli korzystasz z programu Lync Basic, w górnej części okna głównego programu zobaczysz napis Lync Basic.

 • Kliknij przycisk Start systemu Windows > Panel sterowania > Programy i funkcje i poszukaj pozycji Microsoft Lync. Jeśli korzystasz z programu Lync Basic, zobaczysz pozycję Microsoft Lync Basic 2013.

Przeczytaj informacje o najważniejszych funkcjach w programie Lync Basic.

Wybrane funkcje

Poniższe funkcje są nowością tej wersji programu Lync.

PRZEJRZYSTY WYGLĄD i MENU SZYBKA KOMUNIKACJA

Program Lync ma menu Szybka komunikacja z pozycjami poszczególnych kontaktów, które zapewnia wiele funkcji bez zaśmiecania ekranu. Menu Szybka komunikacja zawiera przyciski wyświetlane po zatrzymaniu kursora na obrazie kontaktu na liście kontaktów. Pozwala to na rozpoczęcie rozmowy, połączenia audio lub wideo albo wyświetlenie wizytówki jednym kliknięciem. Zatrzymanie kursora na wielokropku po prawej stronie powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.

Porada: Ikona Dodaj kontakt Dodaj kontakt ułatwia szybkie tworzenie listy kontaktów.

ULUBIONE ZAWSZE BLISKO

Grupa Ulubione pozwala na utworzenie listy osób, z którymi najczęściej się kontaktujesz. Wystarczy kliknąć kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie na liście rozwijanej kliknąć pozycję Dodaj do ulubionych.

Zrzut ekranu: wybrane polecenie Dodaj do ulubionych

OPCJE WYŚWIETLANIA

Pozycje w widoku kontaktów zapewniają wiele opcji wyświetlania.

Kliknij pozycję Grupy, aby wyświetlić kontakty i pokoje rozmów zorganizowane według zdefiniowanych przez siebie grup. Kliknij pozycję Status, aby wyświetlić kontakty zorganizowane według dostępności (dostępny, z dala od komputera, niedostępny lub nieznany). Kliknij pozycję Relacje, aby wyświetlić kontakty pogrupowane według zdefiniowanych dla nich relacji określających poziom prywatności, lub kliknij pozycję Nowy, aby wyświetlić listę osób, które poprosiły o dołączenie ich do Twojej listy kontaktów.

Zrzut ekranu: sortowanie kontaktów według relacji

Opcje Lista kontaktów umożliwiają skonfigurowanie sposobu sortowania i wyświetlania kontaktów. Możesz wybrać rozwinięty widok dwuwierszowy zawierający obrazy kontaktów lub skondensowany widok jednowierszowy. Możesz też sortować kontakty alfabetycznie lub według dostępności.

KONWERSACJE NA KARTACH

Funkcja konwersacji na kartach pozwala na wyświetlanie wszystkich połączeń, wiadomości błyskawicznych i pokoi rozmów w jednym oknie konwersacji. Karty po lewej stronie okna konwersacji umożliwiają łatwą nawigację między wszystkimi aktywnymi konwersacjami. (Jeśli jednak wolisz, gdy wszystkie konwersacje są w osobnych oknach, możesz wybrać taką opcję na stronie opcji Lista kontaktów).

Zrzut ekranu: konwersacja na karcie

Kliknij przycisk wyświetlania w nowym oknie Zrzut ekranu przedstawiający przycisk wyświetlania w nowym oknie , aby wyświetlić jedną z konwersacji w osobnym oknie, którego rozmiar możesz dowolnie zmieniać. Następnie możesz kliknąć przycisk wyświetlania w tym samym oknie Zrzut ekranu przedstawiający przycisk wyświetlania w tym samym oknie , aby przywrócić okno do okna głównego konwersacji. Tej funkcji możesz też używać w trakcie spotkań, na których jest prezentowane wideo lub inna zawartość.

Program Lync zapamiętuje status konwersacji nawet po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu.

Ikony w dolnej części okna konwersacji umożliwiają szybkie dodawanie innych osób do konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych i szybką zmianę jej na połączenie audio, połączenie wideo lub prezentację z udostępnianiem plików i narzędziami konferencji w sieci Web (takimi jak tablica, notatki ze spotkań i załączniki). Zatrzymanie kursora na ikonie powoduje wyświetlenie trybu komunikacji i dostępnych opcji, a kliknięcie ikony powoduje przełączenie konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych do tego trybu.

Zrzut ekranu: ikony u dołu okna konwersacji

POKOJE ROZMÓW TRWAŁYCH I KANAŁY TEMATÓW

Program Lync zawiera pokoje rozmów trwałych, przy użyciu których można prowadzić długotrwałe dyskusje z wybranymi znajomymi i współpracownikami. Kliknij przycisk Pokoje rozmów w oknie głównym programu Lync (powyżej pola wyszukiwania), aby wyszukać pokoje rozmów, monitorować aktywność w pokojach rozmów oraz czytać i publikować wiadomości.

Uwaga:  W programie Lync Basic 2013 dla usługi Office 365 pokoje rozmów są niedostępne. Aby dowiedzieć się, jakie są pozostałe różnice dla użytkowników usługi Office 365, zobacz Często zadawane pytania dotyczące używania programu Lync Basic w ramach usługi Office 365.

Tworząc pokój rozmów, można ustawić dla niego jeden z następujących poziomów prywatności:

 • Otwarty, co oznacza, że każdy może wyszukać pokój oraz czytać i publikować w nim wiadomości. Członkostwo nie jest wymagane.

 • Zamknięty, co oznacza, że każdy może wyszukać pokój, ale tylko jego członkowie mogą czytać i publikować wiadomości. (Domyślny).

 • Tajny, co oznacza, że pokój jest widoczny tylko dla członków.

Po wejściu do pokoju rozmów u góry są wyświetlane obrazy członków pokoju i ich bieżący status obecności. Możesz także wyświetlić wizytówkę dowolnego członka, zatrzymując kursor na obrazie tej osoby i klikając strzałkę w dół.

Zrzut ekranu: rozmowa trwała z 6 uczestnikami

Możesz nawet tworzyć kanały tematów, dzięki którym będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś w jednym z Twoich pokoi rozmów opublikuje wiadomość zawierającą konkretne wyrazy.

Na stronie opcji Rozmowa trwała możesz ustawić alerty i dźwięki powiadomień, które będą działać, gdy inne osoby będą publikować wiadomości w Twoich pokojach rozmów.

FUNKCJE WIDEO

Menu Szybka komunikacja pozwala na rozpoczęcie połączenia wideo z kontaktem jednym kliknięciem.

Przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia wideo w zaproszeniu możesz zobaczyć podgląd swojego strumienia wideo.

Zrzut ekranu: podgląd wideo z zaznaczoną pozycją Włącz kamerę

WBUDOWANE UŁATWIENIA DOSTĘPU

Program Lync obsługuje wyświetlanie dużej liczby punktów na cal, co pozwala skalować tekst i grafikę do wartości 125% i 150% punktów na cal. Dzięki obsłudze dużego kontrastu program Lync wygląda doskonale, nawet gdy używa się go z różnymi kompozycjami systemu Windows o dużym kontraście.

Zrzut ekranu: wyświetlanie w skali 100%

Zrzut ekranu: wyświetlanie w skali 150%

Program Lync udostępnia również ponad 100 skrótów klawiaturowych dla ważnych funkcji, zapewniając do nich bezpośredni dostęp bez użycia myszy. Na przykład połączenie można odebrać, naciskając klawisze ALT+C, a zignorować, naciskając klawisze ALT+I — nie trzeba przechodzić między elementami interfejsu ani ustawiać fokusu na odpowiednich obiektach. Za pomocą klawiatury można też zakończyć połączenie (ALT+Q) i otworzyć menu Narzędzia (ALT+T).

Rozległa obsługa czytników ekranu w programie Lync zapewnia, że nie przegapisz żadnych powiadomień, przychodzących wezwań ani wiadomości błyskawicznych — zawsze zostaną odczytane na głos.

Funkcje spotkania

DOŁĄCZANIE DO SPOTKANIA W PROGRAMIE LYNC JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży, do spotkania w programie Lync możesz dołączyć jednym kliknięciem. Nie musisz już zapisywać ani zapamiętywać numerów telefonów ani kodów dostępu. Po prostu kliknij pozycję Dołącz do spotkania programu Lync w przypomnieniu o spotkaniu w programie Outlook.

Pozycja Dołącz do spotkania programu Lync

Aby dołączyć do spotkania z poziomu widoku spotkań w oknie głównym programu Lync, kliknij pozycję Dołącz.

Widok Spotkania w oknie głównym programu Lync

Dzięki aplikacji Lync Web App do spotkań programu Lync możesz dołączać nawet wtedy, gdy nie masz zainstalowanego programu Lync. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz informacje o aplikacji Lync Web App w dalszej części tej sekcji.

Jeśli nie widzisz widoku Spotkania, potrzebujesz najnowszej aktualizacji programu Lync. Przejdź do usługi Windows Update i zainstaluj dostępne w niej aktualizacje lub skontaktuj się z: pomoc techniczna w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, kiedy Twoje oprogramowanie zostanie zaktualizowane.

OPCJE OBSZARU SPOTKANIA

Podczas planowania spotkania możesz wybrać własny obszar dedykowany lub utworzyć nowy pokój spotkań z nowym identyfikatorem i hasłem. Pozwala to na dostosowanie opcji spotkania do Twoich potrzeb, typu spotkania i uczestników. Jeśli w spotkaniu będą uczestniczyć osoby z zewnątrz lub konkretne osoby prowadzące albo będą omawiane kwestie poufne, dobrym pomysłem jest utworzenie obszaru spotkania o wyższym stopniu kontroli.

Uwaga: W programie Lync Basic 2013 dla usługi Office 365 obszary dedykowane są niedostępne.

W zależności od typu spotkania podczas jego planowania przy użyciu programu Outlook możesz zdecydować się na wyłączenie wiadomości błyskawicznych, wyciszenie słuchaczy oraz dopuszczenie lub zablokowanie udostępniania obrazu wideo. Te opcje są dostępne na stronie Opcje spotkania i są zalecane, gdy planujesz spotkanie dla ponad 20 osób.

Porada:  Jeśli nie korzystasz z programu Outlook, spotkania programu Lync możesz skonfigurować przy użyciu narzędzia Lync Web Scheduler, dostępnego pod adresem https://sched.lync.com.

Uwaga:  Jeśli nie widzisz opcji umożliwiającej wyłączenie wiadomości błyskawicznych, potrzebujesz najnowszej aktualizacji programu Lync. Przejdź do usługi Windows Update i zainstaluj dostępne w niej aktualizacje lub skontaktuj się z: pomoc techniczna w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, kiedy Twoje oprogramowanie zostanie zaktualizowane.

KONTROLKI SPOTKANIA

Łatwe w obsłudze kontrolki audio w pokoju spotkań pozwalają na wyciszanie i anulowanie wyciszenia własnego głosu, zmianę urządzeń audio, a nawet bezproblemowe przełączenie pod inny numer.

W menu Prezentuj masz dostęp do całej możliwej do zaprezentowania zawartości, takiej jak pulpit, prezentacje programu PowerPoint, ankiety i tablice w jednym miejscu.

Za każdym razem, gdy udostępniasz zawartość, otrzymujesz powiadomienie w łatwo dostrzegalnym oknie wyskakującym w obszarze spotkania.

Zrzut ekranu: prezentowanie pulpitu

Możesz nawet wybrać kilka programów do udostępnienia, jeśli musisz pracować z więcej niż jednym programem.

Możesz przekazywać prezentacje zawierające klipy wideo. Wystarczy przekazać prezentację programu PowerPoint i wskazać slajd kursorem myszy, aby wyświetlić kontrolki wideo do odtwarzania i wstrzymywania oraz do regulowania dźwięku.

Gdy inny uczestnik prezentuje slajdy programu PowerPoint, możesz wyświetlić slajdy prywatnie, wrócić do widoku tej osoby prowadzącej lub przejąć prezentowanie, jeśli to konieczne.

Zrzut ekranu: wyświetlanie prywatnie

Jako osoba prowadząca spotkanie możesz wyłączyć wiadomości błyskawiczne za pomocą opcji Bez wiadomości błyskawicznych na spotkaniu, aby ułatwić użytkownikom skoncentrowanie się na spotkaniu. Możesz również zezwolić na przesyłanie wideo lub zablokować tę funkcję. Opcja Bez wideo od uczestników umożliwia ograniczenie udostępniania wideo do osób prowadzących. Jest ona przydatna, gdy prowadzisz duże spotkanie i musisz ograniczyć dostęp wyłącznie do osób prowadzących.

Opcje na karcie Akcje

Ukryj nazwy osób pod ich obrazami lub strumieniami wideo w galerii, klikając pozycję Ukryj nazwy.

Kliknij pozycję Nadaj wszystkim status uczestnika, aby natychmiast zmienić wszystkie pozostałe osoby prowadzące w uczestników.

Uwaga:  Jeśli nie widzisz opcji umożliwiającej wyłączenie wiadomości błyskawicznych, potrzebujesz najnowszej aktualizacji programu Lync. Przejdź do usługi Windows Update i zainstaluj dostępne w niej aktualizacje lub skontaktuj się z: pomoc techniczna w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, kiedy Twoje oprogramowanie zostanie zaktualizowane.

WYBIERZ UKŁAD — DOWOLNY UKŁAD

W zależności od typu spotkania możesz wybrać określony widok zawartości, osoby prowadzącej lub uczestników spotkania przy użyciu przycisku Wybierz układ.

Widok prezentera przedstawia w prawym dolnym rogu okna spotkania strumień wideo lub obraz osoby prowadzącej oraz zawartość spotkania. Widok zawartości obejmuje tylko zawartość spotkania. Widzisz całą zawartość, ale nie widzisz uczestników. Widok kompaktowy zawiera tylko obrazy uczestników. Wystarczy zatrzymać kursor na obrazie, aby wyświetlić informacje o kontakcie.

APLIKACJA LYNC WEB APP

Aplikacja Lync Web App pozwala użytkownikom komputerów PC i Mac na dołączanie do spotkań programu Lync przy użyciu przeglądarki sieci Web — ta aplikacja zapewnia pełną obsługę spotkań programu Lync, w tym:

 • Wideo w jakości HD, zapewniające żywą i wyraźną komunikację w programie Lync, pozwalającą swobodnie komunikować się niewerbalnie.

 • Protokół Voice over IP (VoIP), pozwalający łączyć się ze spotkaniami z dowolnego miejsca bez ponoszenia wysokich kosztów rozmów międzynarodowych.

 • Wiadomości błyskawiczne, zapewniające bezgłośną komunikację, gdy tego potrzebujesz, na przykład w kawiarni lub pociągu.

 • Udostępnianie pulpitu, programu i prezentacji programu PowerPoint, dzięki czemu możesz pokazywać swoją zawartość innym uczestnikom spotkania i współpracować z nimi bez przeszkód.

Zrzut ekranu: ekran główny aplikacji Lync Web App

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×