Co to jest OneDrive dla Firm?

Usługa OneDrive dla Firm to integralna część usługi Office 365 lub programu SharePoint Server. Jest to miejsce w chmurze, w którym można przechowywać, udostępniać i synchronizować pliki robocze. Usługa OneDrive dla Firm pozwala aktualizować i udostępniać pliki z dowolnego urządzenia. Możesz nawet współpracować nad dokumentami pakietu Office z innymi osobami w tym samym czasie.

Uwaga: Usługa OneDrive dla Firm różni się od usługi OneDrive, która jest przeznaczona do przechowywania osobistych informacji oddzielonych od miejsca pracy. Usługa OneDrive dla Firm różni się także od witryny zespołu usługi Office 365, która jest przeznaczona do przechowywania dokumentów związanych z projektem lub zespołem. Jeśli masz plan dla małych firm, najlepiej tak skonfiguruj usługę magazynowania plików, aby równocześnie korzystać z usługi OneDrive dla Firm i witryn zespołu usługi Office 365.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jeśli korzystasz z usługi Office 365, otrzymujesz 1 TB miejsca w chmurze dla usługi OneDrive dla Firm. Jeśli Twoja biblioteka usługi OneDrive dla Firm jest obsługiwana na serwerze programu SharePoint w organizacji, o ilości dostępnego miejsca decydują administratorzy tej organizacji.

Wszystkie pliki przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm są prywatne, chyba że zdecydujesz się je komuś udostępnić. Na przykład plik możesz łatwo udostępnić każdej osobie w organizacji przez umieszczenie go w folderze Udostępnione wszystkim. Możesz również udostępnić pliki określonym współpracownikom, co umożliwi współpracę nad projektami. Po zalogowaniu się w usłudze Office 365 możesz nawet udostępniać pliki partnerom spoza organizacji (w zakresie dozwolonym przez firmę).

Porada: Podczas wysyłania wiadomości e-mail z aplikacji Outlook Web App można dołączyć plik w usłudze OneDrive dla Firm jako link zamiast wysyłania go jako załącznika. Gdy dołączasz plik jako link, automatycznie udzielasz osobom, którym wysyłasz wiadomość, uprawnień do edytowania go. Ponadto możesz zaoszczędzić miejsce w skrzynkach pocztowych wszystkich użytkowników i zachęcić inne osoby do edytowania tej samej kopii w usłudze OneDrive dla Firm.

Aby przejść do usługi OneDrive dla Firm:

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 lub w witrynie programu SharePoint, wykorzystując konto służbowe.

  Ekran logowania w portalu usługi Office 365

 2. U góry strony kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365, a następnie kliknij pozycję OneDrive.

  Opcje nawigacji usługi Office 365

Usługa OneDrive dla Firm jest udostępniana w ramach posiadanej przez Twoją organizację subskrypcji usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 lub w ramach lokalnej instalacji programu SharePoint Server.

Aby zsynchronizować usługę OneDrive dla Firm z komputerem lokalnym, potrzebujesz aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm, która umożliwia synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm lub innych bibliotek witryn programu SharePoint z komputerem lokalnym. Ta aplikacja do synchronizacji jest dostępna z pakietem Office 2013 lub Office 2016 oraz z subskrypcjami usługi Office 365, które zawierają aplikacje pakietu Office 2016. Jeśli nie masz pakietu Office, aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive dla Firm jest też dostępna w formie bezpłatnego pliku do pobrania. Ponieważ należy zawsze używać najnowszej wersji, zobacz Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm, aby uzyskać więcej informacji.

Aby przeprowadzić synchronizację usługi OneDrive dla Firm,

zaloguj się w usłudze Office 365 lub programie SharePoint, wybierz pozycję OneDrive u góry strony, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj.

Link do synchronizowania u góry strony w programie SP2013

Aby znaleźć swoją usługę OneDrive dla Firm, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zsynchronizowane pliki znajdują się w Eksploratorze plików w panelu Szybki dostęp. Jeśli synchronizujesz bibliotekę usługi OneDrive dla Firm w usłudze Office 365, zsynchronizowane pliki pojawiają się w folderze OneDrive@organizacja, OneDrive — organizacja lub OneDrive dla Firm.

  Zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików Zsynchronizowany folder usługi OneDrive dla Firm na liście Ulubione w eksploratorze plików Wykaz ulubionych usługi OneDrive dla Firm w programie SP2016
 • Kliknij ikonę usługi OneDrive Przycisk/ikona usługi OneDrive w obszarze powiadomień w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję Otwórz folder usługi OneDrive dla Firm.

Możesz również pracować nad plikami lokalnie, zapisując je w folderze OneDrive, a zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoją biblioteką usługi OneDrive dla Firm, gdy będziesz w trybie online.

Firma Microsoft oferuje inną usługą magazynowania o nazwie OneDrive. Być może korzystasz już z usługi OneDrive do przechowywania dokumentów i innych materiałów w chmurze. Ta usługa różni się od usługi OneDrive dla Firm:

 • OneDrive to osobisty magazyn online, który otrzymujesz razem z kontem Microsoft lub usługą Outlook.com. Usługa OneDrive umożliwia zapisywanie dokumentów, zdjęć i innych plików w chmurze, udostępnianie ich znajomym, a nawet współpracę nad zawartością. Możesz korzystać z niej w dowolny wybrany przez siebie sposób.

 • Usługa OneDrive dla Firm to magazyn online przeznaczony do celów służbowych. Twoja usługa OneDrive dla Firm jest zarządzana przez organizację i umożliwia udostępnianie dokumentów służbowych współpracownikom i współpracę nad tymi dokumentami. Zakres działań dostępnych w bibliotece określają administratorzy zbioru witryn w organizacji.

Nie możesz połączyć konta osobistego usługi OneDrive z kontem służbowym w usłudze Office 365, ale możesz kopiować lub przenosić pliki między nimi. Aby przenieść pliki między kontem osobistym usługi OneDrive i usługą OneDrive dla Firm, wykonaj następujące czynności:

Kopiowanie plików między osobistą usługą OneDrive a usługą OneDrive dla Firm
 1. Zsynchronizuj obie wersje usługi OneDrive na komputerze lokalnym. Zobacz Synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive dla Firm lub biblioteki witryny z komputerem, aby uzyskać więcej informacji.

 2. Otwórz oba foldery na swoim komputerze i skopiuj lub przeciągnij pliki z jednego folderu do drugiego.

 3. Zsynchronizuj ponownie oba foldery z usługą OneDrive.

Uwaga:  W nagłówku lub innym miejscu witryny programu SharePoint lub usługi Office 365 pojawia się nazwa „OneDrive”. Jest to skrót nazwy OneDrive dla Firm zastosowany dla uproszenia.

Zobacz też

Centrum szkoleniowe pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×