Co to jest okno Relacje?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno Relacje umożliwia definiowanie relacja między elementami zapisanymi w wielu tabelach programu Access. Dostęp do tego okna można uzyskać, klikając pozycję Relacje na karcie Narzędzia bazy danych.

Przycisk Relacje na karcie Narzędzia bazy danych

Relacje są podobne do zasady sposób połączenia danych w bazie danych. Dobrze znormalizowaną przetwarzania zamówień bazy danych na przykład najprawdopodobniej będą dostępne informacji o klientach w jednej tabeli i informacje o zamówieniach w innej tabeli. Chcesz upewnij się, że klienci nie rozdzielania zamówienia, prawy? I nie chcesz kolejności do utworzenia nie jest prawidłową klienta połączony. Okno Relacje jest, możesz ustawić te reguły, tak aby odnosiły w bazie danych.

Jeśli masz już doświadczenia z tworzeniem kwerend programu Access, z pewnością zauważysz, że okno Relacje jest bardzo podobne do górnej części okna Konstruktora kwerend:

Okno Relacje programu Access

Za pomocą poleceń dostępnych na karcie Projektowanie w oknie Relacje możesz dodać wyświetlane tabele, a następnie przeciągnąć pola między tymi tabelami w celu skonfigurowania relacji. W naszym przykładzie relacja umożliwia połączenie wielu zamówień z każdym klientem, ale zapobiega tworzeniu zamówienia dla klienta, który nie istnieje. Po skonfigurowaniu tych reguł w oknie Relacje są one stosowane do całej bazy danych (na przykład podczas tworzenia nowej kwerendy sprzężenia są automatycznie ustawiane zgodnie z regułami relacji).

Uwaga: Usunięcie tabeli z okna Relacje nie powoduje jej usunięcia z bazy danych ani nie modyfikuje relacji, które już zostały ustanowione.

Czynności, które można wykonywać

Zadanie

Sposób wykonania

Dodawanie tabeli lub kwerendy do okna

Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Pokaż tabelę, wybierz żądaną tabelę lub kwerendę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Usuwanie tabeli lub kwerendy z okna

Zaznacz tabelę lub kwerendę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Ukrywanie tabeli lub kwerendy

Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę lub kwerendę, a następnie kliknij polecenie Ukryj tabelę.

Tworzenie relacji

Przeciągnij pole z jednej tabeli lub kwerendy na odpowiednie pole drugiej tabeli lub kwerendy.

Ustawianie właściwości relacji

Kliknij prawym przyciskiem myszy linię relacji między dwiema tabelami (dokładne trafienie może wymagać kilku prób), a następnie kliknij polecenie Edytuj relację.

Usuwanie relacji

Kliknij prawym przyciskiem myszy linię relacji między dwiema tabelami (dokładne trafienie może wymagać kilku prób), a następnie kliknij polecenie Usuń.

Pokazywanie wszystkich relacji

Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Wszystkie relacje.

Wyświetlanie relacji dla określonej tabeli

Zaznacz tabelę, a następnie na karcie Projektowanie kliknij pozycję Relacje bezpośrednie.

Wyświetlanie relacji dla jednej tabeli bez wyświetlania relacji dla innych tabel

Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Wyczyść układ. Dodaj tabelę, której relacje chcesz wyświetlić (na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Pokaż tabelę), a następnie na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Relacje bezpośrednie.

Skoro wiesz już, w jaki sposób pracować w oknie Relacje, poznaj sposoby tworzenia, edytowania i usuwania relacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×