Co to jest lista w usłudze SharePoint Online?

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na liście w SharePoint Online to zbiór danych, który udostępnia możesz ze współpracownikami elastycznym sposobem organizowania elementów, tworzenie kalendarzy, listy zadań do wykonania i osie czasu.

Możesz dodać kolumny dla różnych typów danych, takich jak tekst, waluty lub wybór wielu tworzenie widoków skutecznie, wyświetlać dane i sortowanie lub filtrowanie danych na różne sposoby. Lista może zawierać łącza, obrazy, audio lub wideo, a także załączniki. Listy można również zapewniają kolumn obliczeniowych i importować lub eksportować danych zewnętrznych do aplikacji, takich jak Microsoft CRM lub linia SAP aplikacji biznesowych. Możesz dodać przechowywanie wersji umożliwia śledzenie wielu iteracji elementu listy lub tworzenie alertów informujące po każdej zmianie.

W przeciwieństwie do biblioteki dokumentów SharePoint Online list nie są tworzone domyślnie podczas tworzenia witryny. Możesz je dodać miejsce, w którym chcesz. List pomocy technicznej dla kilkunastu typów danych można sortować, indeks i obliczanie przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych danych. Z listy można tworzyć różne widoki do organizowania i wyświetlania danych, który najlepiej pasuje do wymagań możesz razem ze swoim zespołem.

Rozejrzyjmy się

Lista może mieć wiele form, zależnych od typu informacji, których chcesz użyć, a następnie Udostępnij. Możesz utworzyć osie czasu, kalendarze, tablicy dyskusyjnej, zadania w projekcie, ankiet i innych aplikacji.

Uwagi: 

  • Czy ekranu wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być klasyczny obsługi ustawić na liście lub używasz starszej wersji. Jeśli tak, zobacz Wprowadzenie do list. Jeśli jesteś właścicielem listy właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny kroki Aby skonfigurować środowisko domyślne.

  • Niektóre funkcje są obecnie dostępne tylko w klasycznym środowiska. Kliknij przycisk Powrót do klasycznego programu SharePoint w dolnym lewym rogu strony, aby przełączyć się do środowiska klasyczny. Aby zakończyć klasyczny środowisko, zamknij wszystkie okna SharePoint i ponownie otwórz.

Aby rozpocząć pracę, kliknij przycisk Ustawienia Ikona Ustawienia i kliknij pozycję zawartość witryny, kliknij pozycję + Nowy, a następnie wybierz listę, aby utworzyć listę w witrynie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint .

Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista

Po utworzeniu listy, możesz kliknąć pozycję Szybkiej edycji, aby dodać najczęściej używane kolumn dla zawartości.

Widok listy z wyróżnionym szybkiej edycji

Na ekranie szybkiej edycji można łatwo Dodaj kolumnę, klikając + i wprowadzając tytuł kolumny lub etykietę. Dane można również dodać szybko w arkuszu kalkulacyjnym, takie jak formatowanie.

Szybkie edytowanie ekran z kolumn i danych dodawanych

list SharePoint Online można używać dla więcej niż prosta lista. Możesz wybrać z aplikacji, takich jak łącza, kalendarza, ankiety, śledzenie problemów, anonsy i inne. Aby rozpocząć, kliknij pozycję + Nowy i kliknij pozycję aplikacja. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć aplikację, która wypełnia zadania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint.

Aplikacje, aby dodać ekran

Korzystając z listy niestandardowej, możesz utworzyć widoki niestandardowe na podstawie różne filtry lub porządek sortowania w celu wyróżnienia danych na różne sposoby, wszystkie przy użyciu tych samych danych.

Wykres Gantta z danymi

U góry prawej strony listy można zmienić widoku listy z wszystkie elementy do jednego z niestandardowych widoków. Możesz również zapisać widok niestandardowy, klikając przycisk Zapisz widok lub jeśli jesteś właścicielem listy lub administratorem widoków na stronie ustawień listy można zarządzać, klikając pozycję Zarządzaj widokami.

Menu Widok z alternatywny widok wybrany

Można eksportować do programu Excel lub utworzyć PowerApp. PowerApps to usługa dotyczące tworzenia niestandardowych aplikacji łączyć się z danymi, które działają w sieci Web i urządzeń przenośnych — bez czas i koszt tworzenia niestandardowych oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft PowerApps . Umożliwia także Flow firmy Microsoft do automatycznego przepływów pracy między usługami i aplikacjami otrzymywanie powiadomień, synchronizować pliki, zbierania danych i innych zadań. Aby uzyskać krótki przegląd, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft przepływu .

Menu PowerApp z Utwórz i aplikacji zaznaczone

Jeśli pracujesz w zespole, możesz tworzyć alerty na liście i dane, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zawartość została zmieniona.

Prześlij mi alert menu z alertem mnie zaznaczone

Tworząc na liście, można dodać nowe kolumny lub zaznacz kolumny, aby wyświetlić przez kliknięcie przycisku Lista Dodawanie przycisku kolumny listy Dodaj kolumnę z prawej strony nagłówków kolumn.

Lista z wyróżnionym przyciskiem kolumny Dodaj

W okienku informacyjnym można przeglądać i edytować informacje o elemencie, takich jak właściwości, ostatnie działania lub jak on udostępniany. Aby pokazać lub ukryć okienko informacji, zaznacz plik lub folder, a następnie kliknij przycisk Otwórz w okienku szczegółów Okienko szczegółów biblioteki dokumentów po prawej stronie menu głównego. Okienko informacji można także wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy plik lub folder i wybierając szczegóły. Aby zamknąć okno Szczegóły, kliknij ponownie otworzyć okienko szczegółów Okienko szczegółów biblioteki dokumentów .

Otwórz wyróżnionym przyciskiem okienko szczegółów

Menu u góry lewym rogu Lista zmian w kontekście listy. Jeśli nic nie jest zaznaczone, pojawi się akcje można zrobić z listy, tak jak Eksportuj do programu Excel lub utworzyć nowy element listy. Po wybraniu elementu listy menu zmieni się akcje, które można wykonywać na tym elemencie. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden element, zmieni ponownie. Jeśli zobaczysz wielokropek (...) w żadnym menu kliknij który do jeszcze więcej akcji.

Menu listy prosta lista

Inna wersja menu Lista widać, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę pliku lub, jeśli w widoku Szczegóły lub wszystkich elementów, klikając przycisk wielokropka (...) obok nazwy pliku. Menu skrótów zawiera dodatkowe opcje takie jak ustawianie alertu lub tworzenia nowych PowerApp.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia?

Poniżej przedstawiono niektóre łącza do artykułów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Tworzenie listy w programie SharePoint

Edytowanie ustawień listy w usłudze SharePoint Online

Usuwanie listy w programie SharePoint

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Otrzymywanie powiadomień o zmianach listy programu SharePoint Online lub elementu listy

Kontrolki, kto ma dostęp do listy lub pojedynczego punktu.

Zostaw komentarz

Zaktualizowane 31 października 2016

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz do wersji programu SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×