Co to jest lista w programie SharePoint?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na liście w SharePoint to zbiór danych, który udostępnia możesz ze współpracownikami elastyczne sposobem organizowania informacji.

Dodawanie kolumn dla różnych typów danych, takich jak tekst, waluty lub wybór. Tworzenie widoków do wyświetlania danych skuteczne. Sortowanie, grupowanie, formatowanie i filtrowanie list w celu wyróżnienia najważniejsze informacje. Lista może zawierać osób, łącza, obrazy i daty. Śledzenie historii elementu listy w zależności od wersji i automatyzowanie procesów przy użyciu Microsoft Flow.

W przeciwieństwie do biblioteki dokumentów SharePoint list nie są tworzone domyślnie podczas tworzenia witryny. Dodaj miejsce, w którym należy.

Rozejrzyjmy się

Lista może mieć wiele form, zależnych od typu informacji, których chcesz użyć, a następnie Udostępnij.

Uwagi: 

  • Czy ekranu wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być klasyczny obsługi ustawić na liście lub używasz starszej wersji. Jeśli tak, zobacz Wprowadzenie do list. Jeśli jesteś właścicielem listy właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny kroki Aby skonfigurować środowisko domyślne.

  • Niektóre funkcje są obecnie dostępne tylko w klasycznym środowiska. Wybierz pozycję powrócić do klasycznego programu SharePoint, w dolnym lewym rogu strony, aby przełączyć się do środowiska klasyczny.

Aby rozpocząć, wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia i wybierz pozycję zawartość witryny, wybierz pozycję + Nowy, a następnie wybierz listę, aby utworzyć listę w witrynie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint .

Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista

Po utworzeniu listy Dodaj kolumny dla zawartości.

Dodawanie nowych kolumn, wybierając pozycję + Dodaj kolumnę w z prawej strony nagłówków kolumn.

Lista z wyróżnionym przyciskiem kolumny Dodaj

Korzystając z listy niestandardowej, możesz utworzyć widoki niestandardowe na podstawie różne filtry lub porządek sortowania w celu wyróżnienia danych na różne sposoby, wszystkie przy użyciu tych samych danych.

U góry prawej strony listy można zmienić widoku listy z listy rozwijanej Opcje wyświetlania do jednego z niestandardowych widoków. Zapisz widok niestandardowy, zaznaczając Wyświetlanie Zapisz jako.

Menu Widok z alternatywny widok wybrany

Z SharePoint Online masz opcję, aby utworzyć PowerApp z paska poleceń. Microsoft PowerApps to usługa dotyczące tworzenia niestandardowych aplikacji łączyć się z danymi, które działają w sieci Web i urządzeń przenośnych — bez czas i koszt tworzenia niestandardowych oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft PowerApps . Za pomocą Microsoft Flow Aby zautomatyzować przepływy pracy między usługami otrzymywanie powiadomień, synchronizować pliki, zbierania danych i inne zadania i aplikacje. Aby uzyskać krótki przegląd, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft przepływu .

Menu PowerApp z Utwórz i aplikacji zaznaczone

Jeśli pracujesz w zespole, możesz tworzyć alerty na liście i dane, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zawartość została zmieniona.

Prześlij mi alert menu z alertem mnie zaznaczone

W okienku informacyjnym można przeglądać i edytować informacje o elemencie, takich jak właściwości, ostatnie działania lub jak on udostępniany. Aby pokazać lub ukryć okienko informacji, zaznacz plik lub folder, a następnie kliknij przycisk Otwórz w okienku szczegółów Okienko szczegółów biblioteki dokumentów po prawej stronie menu głównego. Okienko informacji można także wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy plik lub folder i wybierając szczegóły. Aby zamknąć okno Szczegóły, kliknij ponownie otworzyć okienko szczegółów Okienko szczegółów biblioteki dokumentów .

Otwórz wyróżnionym przyciskiem okienko szczegółów

Menu u góry lewym rogu Lista zmian w kontekście listy. Jeśli nic nie jest zaznaczone, pojawi się akcje można zrobić z listy, tak jak Eksportuj do programu Excel lub utworzyć nowy element listy. Po wybraniu elementu listy menu zmieni się akcje, które można wykonywać na tym elemencie. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden element, zmieni ponownie. Jeśli zobaczysz wielokropek (...) w żadnym menu kliknij który do jeszcze więcej akcji.

Menu listy prosta lista

Inna wersja menu Lista widać, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę pliku lub, jeśli w widoku Szczegóły lub wszystkich elementów, klikając przycisk wielokropka (...) obok nazwy pliku. Menu skrótów zawiera dodatkowe opcje takie jak ustawianie alertu lub SharePoint Online, tworzenia nowego PowerApp.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia?

Poniżej przedstawiono niektóre łącza do artykułów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Tworzenie listy w programie SharePoint

Edytowanie ustawień listy w usłudze SharePoint Online

Usuwanie listy w programie SharePoint

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Otrzymywanie powiadomień o zmianach listy programu SharePoint Online lub elementu listy

Kontrolki, kto ma dostęp do listy lub pojedynczego punktu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×