Co się stanie z moimi danymi i z moim dostępem po zakończeniu subskrypcji usługi Office 365 dla firm?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy kończy się Twoja subskrypcja usługi Office 365 — wygasa lub postanawiasz ją anulować — Twój dostęp do aplikacji i usług Office 365 oraz Twoje dane klienta przechodzą przez wiele stanów, zanim subskrypcja zostanie w pełni wyłączona lub zostanie wstrzymana jej obsługa administracyjna. Wiedza, jak przebiega ten proces, umożliwi Ci przywrócenie aktywnego stanu subskrypcji, zanim będzie za późno, lub — jeśli opuszczasz usługę Office 365 — wykonanie kopii zapasowych danych przed ich ostatecznym usunięciem.

Office 365 dla firm: cykl życia subskrypcji

Na poniższym rysunku przedstawiono, czego można oczekiwać po wygaśnięciu płatnej subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Grafika przedstawiająca 3 etapy, przez które przechodzi subskrypcja usługi Office 365 dla firm po jej wygaśnięciu: Wygasła, Wyłączona i Wstrzymano obsługę administracyjną.

Uwaga: Co to są „dane klienta”? Dane klienta, zgodnie z definicją w warunkach świadczenia usług online firmy Microsoft, to wszystkie dane, w tym wszystkie pliki tekstowe, dźwiękowe lub obrazów, które są dostarczane do firmy Microsoft przez klienta lub w jego imieniu w ramach korzystania przez niego z usług Office 365. Aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych klienta w usłudze Office 365, zobacz Wprowadzenie do Portalu zaufania usług firmy Microsoft.

W tym artykule:

Jakie są opcje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji?

Jakie są opcje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji?

Jakie są opcje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji?

Co się dzieje, gdy subskrypcja wygaśnie?

Co się dzieje w przypadku anulowania subskrypcji?

Co się dzieje, jeśli moja subskrypcja zostanie wyłączona w trakcie okresu obowiązywania subskrypcji?

Co się dzieje z chwilą wygaśnięcia mojej wersji próbnej?

Jakie są opcje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji?

Gdy subskrypcja jest aktywna, Ty i Twoi użytkownicy końcowi macie normalny dostęp do danych, usług Office 365, takich jak poczta e-mail i usługa OneDrive dla Firm, oraz aplikacji pakietu Office. Gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji, jako administrator usługi Office 365 otrzymujesz szereg powiadomień pocztą e-mail oraz w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Zanim subskrypcja osiągnie faktyczną datę wygaśnięcia, dostępnych jest kilka opcji:

 • Włączenie rozliczania cyklicznego dla subskrypcji.   

  • Jeśli Rozliczanie cykliczne jest już włączone, nie musisz podejmować żadnych działań. Subskrypcja zostanie rozliczona w dniu następnego rozliczenia, a Tobie zostanie naliczona opłata za dodatkowy rok lub miesiąc, w zależności od bieżącej częstotliwości płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Rozliczanie cykliczne zostało wyłączone, zawsze możesz ponownie włączyć Rozliczanie cykliczne.

  • Jeśli dokonano zakupu Office 365 Businessz wykorzystaniem karty przedpłaconej, można włączyć Rozliczanie cykliczne dla subskrypcji.

  • Jeśli jesteś klientem otwartego programu licencjonowania zbiorowego i korzystasz z przedpłaconej, rocznej subskrypcji, skontaktuj się ze swoim partnerem w celu kupienia nowego klucza produktu. Instrukcję aktywacji klucza otrzymasz w wiadomości e-mail za pośrednictwem centrum Volume Licensing Service Center. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć nowego partnera lub partnera, z którym współpracowano w przeszłości, zobacz Znajdowanie odsprzedawcy lub partnera usługi Office 365.

  • Jeśli masz usługę Office 365 Business, zobacz Zarządzanie rozliczaniem cyklicznym dla subskrypcji.

 • Pozwolenie na wygaśnięcie subskrypcji.   

  • Jeśli płacisz za pomocą karty kredytowej lub faktury i nie chcesz kontynuować swojej subskrypcji, wyłącz Rozliczanie cykliczne. Twoja subskrypcja wygaśnie po dacie zakończenia okresu, a wszystkie związane z tym powiadomienia e-mail możesz zignorować.

  • Jeśli jesteś klientem otwartego programu licencjonowania zbiorowego i współpracujesz z partnerem, możesz pozwolić, aby Twoja subskrypcja wygasła, nie podejmując żadnego działania.

  • Jeśli jesteś klientem usługi Office 365 Small Business Premium i Twoja usługa Office 365 została opłacona z góry oraz aktywowana za pomocą klucza produktu, możesz pozwolić, aby Twoja subskrypcja wygasła, nie podejmując żadnego działania.

 • Anulowanie przed datą wygaśnięcia subskrypcji.      Aby uzyskać szczegóły, zobacz Anulowanie subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Porada: Datę następnego rozliczenia można sprawdzić na stronie Subskrypcje w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Zbliżenie na kartę subskrypcji z włączonym rozliczaniem cyklicznym.

Jakie są opcje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji?

Gdy subskrypcja jest aktywna, Ty i Twoi użytkownicy końcowi macie normalny dostęp do danych, usług Office 365, takich jak poczta e-mail i usługa OneDrive dla Firm, oraz aplikacji pakietu Office. Gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji, jako administrator usługi Office 365 otrzymujesz szereg powiadomień pocztą e-mail oraz w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Zanim subskrypcja osiągnie faktyczną datę wygaśnięcia, dostępnych jest kilka opcji:

 • Zarządzanie rozliczaniem cyklicznym dla subskrypcji.   

  • Jeśli Rozliczanie cykliczne jest już włączone, nie musisz podejmować żadnych działań. Subskrypcja zostanie rozliczona w dniu następnego rozliczenia, a Tobie zostanie naliczona opłata za dodatkowy rok lub miesiąc, w zależności od bieżącej częstotliwości płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Rozliczanie cykliczne zostało wyłączone, zawsze możesz ponownie włączyć Rozliczanie cykliczne.

  • Jeśli dokonano zakupu Office 365 Businessz wykorzystaniem karty przedpłaconej, można włączyć Rozliczanie cykliczne dla subskrypcji.

  • Jeśli jesteś klientem otwartego programu licencjonowania zbiorowego i korzystasz z przedpłaconej, rocznej subskrypcji, skontaktuj się ze swoim partnerem w celu kupienia nowego klucza produktu. Instrukcję aktywacji klucza otrzymasz w wiadomości e-mail za pośrednictwem centrum Volume Licensing Service Center. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć nowego partnera lub partnera, z którym współpracowano w przeszłości, zobacz Znajdowanie odsprzedawcy lub partnera usługi Office 365.

  • Jeśli masz usługę Office 365 Business, zobacz Odnawianie subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

 • Pozwolenie na wygaśnięcie subskrypcji.   

  • Jeśli płacisz za pomocą karty kredytowej lub faktury i nie chcesz kontynuować swojej subskrypcji, wyłącz Rozliczanie cykliczne. Twoja subskrypcja wygaśnie po dacie zakończenia okresu, a wszystkie związane z tym powiadomienia e-mail możesz zignorować.

  • Jeśli jesteś klientem otwartego programu licencjonowania zbiorowego i współpracujesz z partnerem, możesz pozwolić, aby Twoja subskrypcja wygasła, nie podejmując żadnego działania.

  • Jeśli jesteś klientem usługi Office 365 Small Business Premium i Twoja usługa Office 365 została opłacona z góry oraz aktywowana za pomocą klucza produktu, możesz pozwolić, aby Twoja subskrypcja wygasła, nie podejmując żadnego działania.

 • Anulowanie przed datą wygaśnięcia subskrypcji.      Aby uzyskać szczegóły, zobacz Anulowanie subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Porada: Datę następnego rozliczenia można sprawdzić na stronie Subskrypcje w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Zbliżenie na kartę subskrypcji z włączonym rozliczaniem cyklicznym.

Jakie są opcje, gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji?

Gdy subskrypcja jest aktywna, Ty i Twoi użytkownicy końcowi macie normalny dostęp do danych, usług Office 365, takich jak poczta e-mail i usługa OneDrive dla Firm, oraz aplikacji pakietu Office. Gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji, jako administrator usługi Office 365 otrzymujesz szereg powiadomień pocztą e-mail oraz w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Zanim subskrypcja osiągnie faktyczną datę wygaśnięcia, dostępnych jest kilka opcji:

 • Odnowienie subskrypcji.      Jeśli Rozliczanie cykliczne jest już włączone, nie musisz podejmować żadnych działań. Subskrypcja zostanie rozliczona w dniu następnego rozliczenia, a Tobie zostanie naliczona opłata za dodatkowy rok lub miesiąc, w zależności od bieżącej częstotliwości płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Rozliczanie cykliczne zostało wyłączone, zawsze możesz ponownie włączyć Rozliczanie cykliczne.

 • Pozwolenie na wygaśnięcie subskrypcji.    Jeśli płacisz za pomocą karty kredytowej lub faktury i nie chcesz kontynuować swojej subskrypcji, wyłącz Rozliczanie cykliczne. Twoja subskrypcja wygaśnie po dacie zakończenia okresu, a wszystkie związane z tym powiadomienia e-mail możesz zignorować.

 • Anulowanie przed datą wygaśnięcia subskrypcji.      Aby uzyskać szczegóły, zobacz Anulowanie subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Porada: Datę następnego rozliczenia można sprawdzić na stronie Subskrypcje, w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365.

Zbliżenie na kartę subskrypcji z włączonym rozliczaniem cyklicznym.

Co się dzieje, gdy subskrypcja wygaśnie?

Jeśli subskrypcja wygaśnie, przechodzi przez wiele stanów, zanim zostanie ostatecznie usunięta. Dzięki temu, jako administrator usługi Office 365, masz czas na ponowną aktywację, jeśli chcesz kontynuować usługę, lub wykonanie kopii zapasowej danych, jeśli nie chcesz już korzystać z subskrypcji.

Oto, czego można oczekiwać w każdym stanie subskrypcji.

Stan:    Okres prolongaty

Czego można oczekiwać:      Stan wygasły większości subskrypcji, w tym subskrypcji kupionych w ramach programu Microsoft Open, w większości krajów i regionów trwa 30 dni. W przypadku produktów licencjonowania zbiorowego, z wyjątkiem programu Microsoft Open, stan wygasły trwa 90 dni.

Czego można oczekiwać:      Stan wygasły większości subskrypcji, w tym subskrypcji kupionych w ramach programu Microsoft Open, w większości krajów i regionów trwa 30 dni. W przypadku produktów licencjonowania zbiorowego, z wyjątkiem programu Microsoft Open, stan wygasły trwa 90 dni.

Czego można oczekiwać:      stan wygasły większości subskrypcji w większości krajów i regionów trwa 30 dni.

W tym stanie użytkownicy mają normalny dostęp do portalu usługi Office 365, aplikacji pakietu Office oraz usług, takich jak poczta e-mail i usługa SharePoint Online.

Będąc administratorem, nadal masz dostęp do obszaru centrum administracyjne usługi Office 365. Nie martw się — jako administrator globalny lub administrator rozliczeń możesz ponownie aktywować swoją subskrypcję, jeśli nadal chcesz korzystać z usługi Office 365. W przeciwnym razie pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych.

Stan:    Wyłączone

Czego można oczekiwać:    Jeśli nie aktywujesz ponownie subskrypcji w stanie wygasłym, przejdzie ona do stanu wyłączenia, który dla większości subskrypcji w większości krajów i regionów trwa 90 dni. W przypadku produktów licencjonowania zbiorowego stan wyłączenia trwa 30 dni.

Czego można oczekiwać:    Jeśli nie aktywujesz ponownie subskrypcji w stanie wygasłym, przejdzie ona do stanu wyłączenia, który dla większości subskrypcji w większości krajów i regionów trwa 90 dni. W przypadku produktów licencjonowania zbiorowego stan wyłączenia trwa 30 dni.

Czego można oczekiwać:      jeśli nie aktywujesz ponownie subskrypcji w stanie wygasłym, przejdzie ona do stanu wyłączenia, który dla większości subskrypcji w większości krajów i regionów trwa 90 dni.

W tym stanie dostęp do usług ulega znacznemu ograniczeniu. Użytkownicy nie mogą się zalogować ani uzyskać dostępu do usług Office 365, takich jak poczta e-mail lub usługa SharePoint Online. Aplikacje pakietu Office przechodzą w tryb tylko do odczytu z ograniczoną funkcjonalnością i wyświetlane są w nich powiadomienia Produkt bez licencji. Nadal możesz logować się do centrum administracyjnego usługi centrum administracyjne usługi Office 365, ale nie możesz przydzielać licencji użytkownikom. Twoje dane klienta, w tym wszystkie dane użytkowników, poczta e-mail i pliki w witrynach zespołów, są dostępne wyłącznie dla Ciebie i innych administratorów.

Jako rozliczeń lub administratorem globalnym możesz 23aa9dd5-a2b0-42f5-8893-9541d2f3761f i Kontynuuj za pomocą Office 365 wszystkie swoje dane klienta bez zmian. Jeśli nie chcesz ponownie aktywować, należy wykonać kopię zapasową danych.

Jako administrator globalny lub administrator rozliczeń, możesz ponownie aktywować swoją subskrypcję i kontynuować korzystanie z usługi Office 365, przy czym wszystkie dane klienta pozostaną nienaruszone. Jeśli nie będziesz ponownie aktywować subskrypcji, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej swoich danych.

Jako administrator globalny lub administrator rozliczeń, możesz ponownie aktywować swoją subskrypcję i kontynuować korzystanie z usługi Office 365, przy czym wszystkie dane klienta pozostaną nienaruszone. Jeśli nie będziesz ponownie aktywować subskrypcji, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej swoich danych.

Stan:    Wstrzymano obsługę administracyjną

Czego można oczekiwać:      Jeśli nie aktywujesz ponownie subskrypcji, gdy będzie ona na etapie prolongaty lub wyłączenia, jej obsługa administracyjna zostanie wyłączona.

Administratorzy i użytkownicy nie mają już dostępu do usług ani aplikacji pakietu Office udostępnionych w ramach subskrypcji. Wszystkie dane klienta — od danych użytkowników po dokumenty i wiadomości e-mail — są trwale usuwane i nie można ich w żaden sposób odzyskać.

W tym momencie nie można ponownie aktywować subskrypcji. Jednak jako administrator globalny lub administrator rozliczeń, nadal możesz uzyskiwać dostęp do strony centrum administracyjne usługi Office 365, aby zarządzać innymi subskrypcjami lub kupować nowe w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych.

Uwaga: Dodanie nowej subskrypcji tego samego typu, dla której wstrzymano obsługę administracyjną, nie powoduje przywrócenia danych, które były skojarzone z subskrypcją, dla której wstrzymano obsługę.

Co się dzieje w przypadku anulowania subskrypcji?

Ostrzeżenie: Jeśli subskrypcja zostanie anulowana przed końcem okresu obowiązywania, mogą zostać naliczone opłaty za wcześniejsze anulowanie.

Jeśli anulujesz subskrypcję usługi Office 365 przed datą zakończenia okresu, to subskrypcja ta pominie stan wygasły i przejdzie bezpośrednio do stanu wyłączenia, który dla większości subskrypcji w większości krajów i regionów trwa 90 dni. Zalecamy, aby wykonać kopię zapasową danych przed anulowaniem, ale jako administrator nadal możesz uzyskać dostęp do danych organizacji i wykonać ich kopię zapasową, gdy subskrypcja jest w stanie wyłączenia. Wszelkie pozostawione dane klienta mogą zostać usunięte po upływie 90 dni i zostaną usunięte nie później niż 180 dni po dniu anulowania.

Oto, czego może oczekiwać administrator i użytkownicy w przypadku anulowania subskrypcji.

 • Dostęp administratora:    administratorzy nadal mogą zalogować się i uzyskać dostęp do obszaru centrum administracyjne usługi Office 365 oraz kupić inne subskrypcje usługi Office 365 zgodnie z potrzebami. Jako administrator globalny lub administrator rozliczeń masz 90 dni na ponowne aktywowanie subskrypcji wraz ze wszystkimi nienaruszonymi danymi.

 • Dostęp użytkowników:      użytkownicy nie będą mogli korzystać z usług Office 365, takich jak usługa OneDrive dla Firm, ani uzyskiwać dostępu do danych klienta — na przykład poczty e-mail lub dokumentów w witrynach zespołów. Aplikacje pakietu Office, takie jak Word i Excel, przejdą w tryb tylko do odczytu o ograniczonej funkcjonalności i będą w nich wyświetlane powiadomienia Produkt bez licencji.

Aby dowiedzieć się, jak anulować, zobacz Anulowanie subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Ważne:    Jeśli chcesz, aby dane subskrypcji zostanie usunięta przed typowe wyłączone okres został przekroczony, możesz poprosić o przyspieszona cofanie ubezpieczeń. Żądanie możesz przyspieszona, cofanie ubezpieczeń, dane subskrypcji są usuwane w ciągu 3 dni anulowania. Aby użyć przyspieszona cofanie ubezpieczeń, Zadzwoń do pomocy technicznej.

Co się stanie z moją subskrypcją, jeśli spóźnię się z płatnością?

Jeśli płacisz czekiem lub przelewem elektronicznym i spóźnisz się z płatnością, Twoja subskrypcja zostanie przeniesiona bezpośrednio do stanu wygasłego i na stronie Subskrypcje zostanie wyświetlony komunikat o wygaśnięciu z powodu braku płatności. W obszarze Mój rachunek zobaczysz też komunikat Nie otrzymano płatności.

Jeśli płacisz czekiem lub przelewem elektronicznym i spóźnisz się z płatnością, Twoja subskrypcja zostanie przeniesiona bezpośrednio do stanu wygasłego i na stronie Subskrypcje zostanie wyświetlony komunikat o wygaśnięciu z powodu braku płatności. W obszarze Mój rachunek zobaczysz też komunikat Nie otrzymano płatności.

Jeśli płacisz czekiem lub przelewem elektronicznym i spóźnisz się z płatnością, Twoja subskrypcja zostanie przeniesiona bezpośrednio do stanu wygasłego i na stronie Subskrypcje zostanie wyświetlony komunikat o wygaśnięciu z powodu braku płatności. W obszarze Mój rachunek zobaczysz też komunikat Nie otrzymano płatności.

Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 30 dni (w większości krajów i regionów), Twoja subskrypcja zostanie wyłączona i użytkownicy utracą dostęp do usług Office 365, takich jak poczta e-mail i usługa SharePoint Online. Aplikacje pakietu Office przejdą w tryb tylko do odczytu o ograniczonej funkcjonalności i będą w nich wyświetlane powiadomienia Produkt bez licencji.

Aby uniknąć przerw w działaniu usługi, postępuj zgodnie z instrukcjami płatności na fakturze. Po otrzymaniu płatności Twoja subskrypcja zostanie przywrócona do stanu aktywnego.

Uwaga: Jeśli od opłacenia faktury upłynęło 5 dni i nadal jest widoczny komunikat o wygaśnięciu z powodu braku płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Co się dzieje z chwilą wygaśnięcia mojej wersji próbnej?

Po wygaśnięciu wersji próbnej usługi Office 365 dla firm utracisz możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Office 365. Dostępnych jest kilka opcji:

 • Zakup Office 365.      Gdy wersja próbna wygasa, usługa przechodzi do okresu prolongaty, dając Ci 30 dni (dla większości wersji próbnych w większości krajów i regionów) na zakup usługi Office 365.

  Aby dowiedzieć się, jak przekształcić wersję próbną w płatną subskrypcję, zobacz Kupowanie wersji próbnej usługi Office 365 dla firm.

  Aby dowiedzieć się, jak przekształcić wersję próbną w płatną subskrypcję, zobacz Kupowanie wersji próbnej usługi Office 365 dla firm.

  Aby dowiedzieć się, jak przekształcić wersję próbną w płatną subskrypcję, zobacz Kupowanie lub wypróbowywanie subskrypcji usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet.

 • Przedłużenie okresu próbnego.      Potrzebujesz więcej czasu na ocenę usługi Office 365? W niektórych przypadkach jest możliwe przedłużenie okresu próbnego.

 • Anulowanie wersji próbnej lub pozwolenie na jej wygaśnięcie.      Jeśli nie zdecydujesz się na zakup usługi Office 365, możesz pozwolić, aby wersja próbna wygasła lub możesz ją anulować. Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich danych, które chcesz zachować. Wkrótce po upływie 30-dniowego okresu prolongaty dane i informacje o koncie wersji próbnej zostaną trwale wymazane.

Uwaga: Informacje na tej stronie podlegają zasadom określonym w powiadomieniu o zmianach i zastrzeżeniu dotyczącym zasad firmy Microsoft. Okresowo wracaj do tej witryny, aby przejrzeć wszelkie zmiany tego typu.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×