Co się stanie, jeśli dodam jeszcze jedną subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych do mojego konta?

Do użytku domowego lub osobistego są do wyboru trzy subskrypcje usługi Office 365: Office 365 dla Użytkowników Domowych, Office 365 Personal i Office 365 dla Studentów. Jednak dla każdego konta Microsoft, czyli adresu e-mail i hasła używanych do zainstalowania pakietu Office, można mieć tylko jedną aktywną subskrypcję usługi Office 365.

Jeśli dodasz tę samą subskrypcję usługi Office 365 do swojego konta Microsoft, będziesz mieć te same korzyści z subskrypcji (liczba instalacji i minut na rozmowy przez Skype’a oraz ilość miejsca do magazynowania w usłudze OneDrive), co wcześniej. Wydłużysz czas na tym koncie Microsoft, a nie zwiększysz liczby instalacji pakietu Office ani ilości miejsca do magazynowania online. Wydłużenie czasu trwania subskrypcji usługi Office 365 jest możliwe na okres do 5 lat.

Jeśli na przykład użyjesz klucza produktu usługi Office 365 Personal do odnowienia, a obecnie masz subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, uzyskasz możliwość pozostania przy subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych i otrzymania mniej niż roku korzyści z subskrypcji, ponieważ usługa Office 365 dla Użytkowników Domowych kosztuje więcej, lub przełączenia się do usługi Office 365 Personal. Zostanie wyświetlona strona podobna do następującej:

Wybierz pozostanie przy subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub przełączenie na subskrypcję usługi Office 365 Personal.

Co chcesz zrobić?

Jeśli masz już subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub Office 365 Personal, w poniższej tabeli zestawiono opcje dostępne w przypadku przechodzenia z jednej subskrypcji na drugą. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły subskrypcji, takie jak liczba urządzeń, na których można przeprowadzić instalację, lub liczba minut na rozmowy przez Skype, zobacz Subskrypcje usługi Office 365.

Przełączanie z usługi Office 365 Personal na usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych

Przełączanie z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych na usługę Office 365 Personal

Dostępne instalacje

Zwiększenie

Zmniejszenie

Udostępnianie subskrypcji

Udostępnianie korzyści z subskrypcji

Bez udostępniania

Pozostały czas subskrypcji

Może zostać wydłużony

Może zostać wydłużony

Magazyn online w usłudze OneDrive

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Minuty na rozmowy przez Skype

Liczba minut bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Liczba minut bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Liczba urządzeń, na których możesz zainstalować pakiet Office, nie zmienia się, jeśli zachowujesz tę samą subskrypcję. Niezależnie od tego, czy pozostaniesz przy tej samej subskrypcji, czy przełączysz się do innej, pojemność miejsca do magazynowania online dla każdego użytkownika nie zmieni się. Jeśli na przykład masz w subskrypcji tylko jednego użytkownika, uzyskasz 1 terabajt miejsca do magazynowania, ale jeśli masz usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych i udostępnisz ją czterem innym osobom, otrzymasz łącznie 5 terabajtów miejsca do magazynowania.

Chcę wydłużyć subskrypcję

Po dodaniu subskrypcji usługi Office 365 do konta, które już ma subskrypcję usługi Office 365, wszelki pozostały czas z bieżącej subskrypcji zostanie dodany do nowej. Na przykład jeśli pozostało 6 miesięcy w bieżącej subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, a dodasz do konta nową roczną subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, wydłużymy ją do 18 miesięcy.

Jeśli próbowano jednocześnie dodać zbyt wiele subskrypcji do tego samego konta, wystąpi błąd niepowodzenia realizacji, ponieważ nie można przekroczyć maksimum wynoszącego 5 lat.

W większości przypadków dodanie innej subskrypcji do konta Microsoft powoduje automatyczne przełączenie do nowej subskrypcji. Jednak po zastosowaniu klucza produktu usługi Office 365 Personal do konta, które obecnie ma subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, będziesz mieć możliwość zachowania usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub przekonwertowania subskrypcji na usługę Office 365 Personal, jak pokazano na obrazie wcześniej w tym artykule. Po przełączeniu korzyści z subskrypcji zostaną zaktualizowane. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję „Zarządzanie subskrypcją usługi Office 365” w artykule Office 365 — często zadawane pytania. Aby dowiedzieć się, jak przełączać subskrypcje, zobacz Przełączanie do innej subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych.

Ważne: Jeśli przez przypadek przełączono subskrypcję usługi Office 365 Personal, dla Użytkowników Domowych lub University, skontaktuj się z pomocą techniczną w zakresie kont i rozliczeń.

Z bezpłatnej oferty możesz skorzystać w dowolny z poniższych sposobów:

  • Zrealizuj ofertę teraz i wybierz pozostanie przy usłudze Office 365 dla Użytkowników Domowych. Spowoduje to dodanie kolejnych 9 miesięcy do subskrypcji.

  • Zrealizuj ofertę teraz i przełącz subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych na usługę Office 365 Personal. Spowoduje to dodanie kolejnych 12 miesięcy do subskrypcji.

  • Zrealizuj ofertę teraz przy użyciu innego konta Microsoft.

  • Jeśli na razie chcesz zachować bieżącą subskrypcję, możesz poczekać na wygaśnięcie subskrypcji, a następnie zrealizować bezpłatną ofertę dotyczącą usługi Office 365 Personal.

Jeśli masz istniejącą subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych i zrealizujesz ofertę na korzystanie z rocznej bezpłatnej subskrypcji usługi Office 365 Personal, zostanie wyświetlone pytanie o to, czy chcesz przekonwertować swoją istniejącą subskrypcję na usługę Office 365 Personal, czy pozostać przy usłudze Office 365 dla Użytkowników Domowych. Jeśli przekonwertujesz ją na usługę Office 365 Personal, oznacza to, że pakiet Office będzie można zainstalować tylko na 1 komputerze PC lub Mac i 1 tablecie, a także nie będzie można udostępniać swojej subskrypcji.

Aby dowiedzieć się, jak zrealizować bezpłatną ofertę i dodać ją do bieżącej subskrypcji, zobacz Przełączanie z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych przy użyciu klucza produktu.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tego tematu. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Zobacz też

Przełączanie do innego planu usługi Office 365 dla użytkowników domowych

Uaktualnianie usługi Office 365 do użytku domowego do subskrypcji dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×