Co się stanie, jeśli dodam jeszcze jedną subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych do mojego konta?

Do użytku domowego lub osobistego są do wyboru trzy subskrypcje usługi Office 365: Office365Home, TE104227388 i O365University. Jednak dla każdego konta Microsoft, czyli adresu e-mail i hasła używanych do zainstalowania pakietu Office, można mieć tylko jedną aktywną subskrypcję usługi Office_365.

Jeśli dodasz tę samą subskrypcję usługi Office 365 do swojego konta Microsoft, będziesz mieć te same korzyści z subskrypcji (liczba urządzeń na których możesz zainstalować Office 365 i minuty na rozmowy przez Skype’a oraz ilość przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive), co wcześniej. Wydłużasz czas dla tej subskrypcjinie zwiększając liczbę instalacji pakietu Office lub ilość przestrzeni dyskowej online. Wydłużenie czasu trwania subskrypcji usługi Office_365 jest możliwe na okres do 5 lat.

Jeśli na przykład do odnowienia użyjesz klucza produktu usługi Office 365 Personal, a obecnie masz subskrypcję Office365Home, uzyskasz możliwość pozostania przy subskrypcji Office365Home i otrzymania mniej niż roku korzyści z subskrypcji, ponieważ usługa Office365Home kosztuje więcej, lub przełączenia się do usługi Office 365 Personal.

Co chcesz zrobić?

Jeśli masz już subskrypcję usługi Office365Home lub Office 365 Personal, w poniższej tabeli zestawiono opcje dostępne w przypadku przechodzenia z jednej subskrypcji na drugą. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły subskrypcji, takie jak liczba urządzeń, na których można przeprowadzić instalację, lub liczba minut na rozmowy przez Skype, zobacz Subskrypcje usługi Office 365.

Przełączanie z usługi Office 365 Personal na usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych

Przełączanie z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych na usługę Office 365 Personal

Instalowanie Office 365 i logowanie się do niego

Z Office 365 dla Użytkowników domowych może być używana przez sześć osób.

Każda osoba posidająca subskrypcję może zainstalować Office 365 na wszystkich swoich urządzeniach i zalogować się na pięciu urządzeniach jednocześnie.

Office 365 Personal może być używana przez jedną osobę.

Możesz zainstalować Office 365 na wszystkich swoich urządzeniach i być zalogowanym na pięciu urządzeniach w danej chwili.

Udostępnianie subskrypcji

Udostępnianie korzyści z subskrypcji

Bez udostępniania

Pozostały czas subskrypcji

Może zostać wydłużony

Może zostać wydłużony

Magazyn online w usłudze OneDrive

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Minuty na rozmowy przez Skype

Liczba minut bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Liczba minut bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Niezależnie od tego, czy pozostaniesz przy tej samej subskrypcji, czy przełączysz się do innej, ilość przestrzeni dyskowej online dla każdego użytkownika nie zmieni się. Jeśli na przykład masz w subskrypcji tylko jednego użytkownika, uzyskasz 1 terabajt przestrzeni dyskowej, ale jeśli posiadasz Office365Home i udostępnisz ją pięciu innym osobom, otrzymasz łącznie 6 terabajtów przestrzeni dyskowej.

Chcę wydłużyć subskrypcję

Po dodaniu subskrypcji usługi Office 365 do konta, które już ma subskrypcję usługi Office 365, wszelki pozostały czas z bieżącej subskrypcji zostanie dodany do nowej. Na przykład jeśli pozostało 6 miesięcy w bieżącej subskrypcji usługi Office365Home, a dodasz do konta nową roczną subskrypcję usługi Office365Home, wydłużymy ją do 18 miesięcy.

Jeśli próbowano jednocześnie dodać zbyt wiele subskrypcji do tego samego konta, wystąpi błąd niepowodzenia realizacji, ponieważ nie można przekroczyć maksimum wynoszącego 5 lat.

W większości przypadków dodanie innej subskrypcji do konta Microsoft powoduje automatyczne przełączenie na nową subskrypcję. Jednak po zastosowaniu klucza produktu Office 365 Personal do konta, które obecnie posiada subskrypcji Office 365 dla Użytkowników domowych, będziesz mieć możliwość zachowania Office365Home lub przekonwertowania subskrypcji na Office 365 Personal. Po przełączeniu korzyści z subskrypcji zostaną zaktualizowane. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję „Zarządzanie subskrypcją Office 365” w artykule Office 365 — często zadawane pytania. Aby dowiedzieć się, jak przełączać subskrypcje, zobacz Przełączanie do innej subskrypcji Office 365 dla Użytkowników domowych.

Ważne: Jeśli przez przypadek przełączono subskrypcję usługi Office 365 Personal, dla Użytkowników Domowych lub University, skontaktuj się z pomocą techniczną w zakresie kont i rozliczeń.

Z bezpłatnej oferty możesz skorzystać w dowolny z poniższych sposobów:

  • Zrealizuj ofertę teraz i wybierz pozostanie przy usłudze Office365Home. Spowoduje to dodanie kolejnych 9 miesięcy do subskrypcji.

  • Zrealizuj ofertę teraz i przełącz subskrypcję usługi Office365Home na usługę Office 365 Personal. Spowoduje to dodanie kolejnych 12 miesięcy do subskrypcji.

  • Zrealizuj ofertę teraz przy użyciu innego konta Microsoft.

  • Jeśli na razie chcesz zachować bieżącą subskrypcję, możesz poczekać na wygaśnięcie subskrypcji, a następnie zrealizować bezpłatną ofertę dotyczącą usługi Office 365 Personal.

Jeśli posiadasz istniejącą subskrypcję Office365Home i zrealizujesz ofertę na korzystanie z rocznej bezpłatnej subskrypcji Office 365 Personal, zostanie wyświetlone pytanie o to, czy chcesz przekonwertować swoją istniejącą subskrypcję na Office 365 Personal, czy pozostać przy Office365Home. Jeśli przekonwertujesz ją na Office 365 Personal, nie będziesz mógł udostępniać swojej subskrypcji.

Aby dowiedzieć się, jak zrealizować bezpłatną ofertę i dodać ją do bieżącej subskrypcji, zobacz Przełączanie z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych przy użyciu klucza produktu.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tego tematu. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Zobacz też

Przełączanie do innego planu usługi Office 365 dla użytkowników domowych

Uaktualnianie usługi Office 365 do użytku domowego do subskrypcji dla firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×