Co się stało z zabezpieczeniami na poziomie użytkownika?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcje zabezpieczeń na poziomie użytkownika nie są dostępne w aplikacji sieci web programu Access, bazach danych sieci web lub baz danych używających jednego z nowych formatów pliku (accdb, ACCDE, accdc, accdr).

Możesz zarządzać zabezpieczeń na poziomie użytkownika w plikach stacjonarnej bazy danych programu Access, korzystających z wcześniejszym formacie pliku programu Access (na przykład plik mdb lub .ade). To zalecane tylko wtedy, gdy masz już rozwiązanie zabezpieczeń na poziomie użytkownika w miejsce, w którym chcesz korzystać.

Uwaga: Programu Access 2007, Access 2010, Access 2013 lub w programie Access 2016 Jeśli Kreator zabezpieczeń na poziomie użytkownika umożliwia określenie domyślnego pliku, musi umożliwia również przełącznik wiersza polecenia /WRKGP wskaż pliku grupy roboczej informacji podczas uruchamiania programu Access. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przełącznik wiersza polecenia programu Access zobacz artykuł przełączniki wiersza polecenia dla produktów pakietu Microsoft Office.

Zarządzanie zabezpieczeniami na poziomie użytkownika dla pliku bazy danych we wcześniejszym formacie

Uwaga: Nie należy konwertować bazy danych na jeden z nowych formatów pliku, jeśli jest konieczne dalsze korzystanie z zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Funkcje zabezpieczeń na poziomie użytkownika działają tylko w przypadku baz danych, w których są używane starsze formaty pliku programu Access, takie jak pliki mdb.

 1. Otwórz bazę danych zawierającą ustawienia zabezpieczeń na poziomie użytkownika, którymi chcesz zarządzać.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Administrowanie kliknij przycisk Użytkownicy i uprawnienia.

 3. Kliknij jedno z następujących poleceń:

  • Uprawnienia użytkowników i grup    Umożliwia udzielanie bądź odbieranie uprawnień użytkowników lub grup oraz zmienianie właściciela obiektów bazy danych.

  • Konta użytkowników i grup    Umożliwia tworzenie bądź usuwanie użytkownika lub grupy, zmienianie hasła lub członkostwa w grupie dla użytkownika oraz zmienianie hasła logowania do bazy danych.

  • Kreator zabezpieczeń na poziomie użytkownika    Umożliwia uruchomienie Kreatora zabezpieczeń, który wykonuje niezabezpieczoną kopię zapasową bazy danych i umożliwia przejście przez proces implementacji funkcji zabezpieczeń na poziomie użytkownika.

   Uwaga: Te polecenia nie są dostępne w bazach danych, w których jest używany jeden z nowych formatów pliku.

Inne funkcje zabezpieczeń

Aby poprawić zabezpieczenia, należy rozważyć użycie co najmniej jednej z następujących funkcji:

 • Szyfrowanie    Narzędzie do szyfrowania sprawia, że danych jest nieczytelny przez inne programy lub narzędzia, a jego wymusza użytkownikom wprowadzenia hasła do korzystania z bazy danych. Narzędzie szyfrowania jest dostępna tylko w przypadku baz danych używających jednego z nowych formatów plików. W programie Access, kliknij pozycję plik > Szyfruj przy użyciu hasła.

 • Serwer bazy danych    Dane można przechowywać na serwerze baz danych, który zarządza zabezpieczeniami użytkowników, takim jak program Microsoft SQL Server. W programie Access należy utworzyć kwerendy, formularze i raporty, tworząc łącza do danych na serwerze. Taką technikę można stosować w przypadku bazy danych zapisanej w dowolnym formacie pliku programu Access.

 • Witryna programu SharePoint    Program SharePoint zapewnia zabezpieczenia użytkowników i inne przydatne funkcje, takie jak praca w trybie offline. Można stosować różne opcje implementacji, zależnie od używanego produktu programu SharePoint. Niektóre funkcje integracji oferowane przez program SharePoint są dostępne tylko w bazach danych, w których jest używany jeden z nowych formatów pliku.

 • Aplikacje programu Access    W Access można utworzyć online aplikacje, które są uruchamiane w przeglądarce sieci web. Ta opcja umożliwia używanie zabezpieczenia oparte na serwerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia aplikacji sieci web programu Access z programu Access 2013 i 2016 programu Access zobacz artykuł Tworzenie aplikacji programu Access.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×