Przejdź do głównej zawartości

Co oznaczają ikony usługi OneDrive?

Ikony OneDrive w obszarze powiadomień i Eksploratorze plików informują o stanie synchronizacji pliku lub folderu.

Trzy małe niebieskie linie

Trzy małe niebieskie linie na ikonie usługi OneDrive

Znaczniki Glimmer (trzy małe niebieskie linie) widoczne obok pliku lub folderu wskazują, że plik jest nowy. Zobaczysz to tylko wtedy, gdy korzystasz z usługi OneDrive.com online.

Czerwony okrąg z białym krzyżykiem

Ikona błędu synchronizacji usługi OneDrive

Ikona błędu synchronizacji usługi OneDrive

Ikona błędu synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Czerwone kółko z białym krzyżykiem oznacza, że nie można zsynchronizować pliku lub folderu. Jest ono wyświetlane w Eksploratorze plików lub na ikonach w obszarze powiadomień usługi OneDrive.

Aby dowiedzieć się więcej o problemie, kliknij ikonę niebieskiej lub białej OneDrive w obszarze powiadomień.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive.

Ikona OneDrive szary

Ikona informująca, że usługa OneDrive nie działa.

Wyszarzona ikona OneDrive a na pasku zadań oznacza, że użytkownik nie jest zalogowany, lub OneDrive instalacja nie została ukończona.

Na komputerze PC naciśnij Naciśnij klawisz systemu Windows , Wyszukaj OneDrive a następnie otwórz aplikację klasycznąOneDrive.

Na komputerze Mac Użyj funkcji Finder lub Spotlight , aby rozpocząć OneDrive.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "na tym komputerze jest już synchronizowana OneDrive osobista. Odłącz to konto, aby dodać nowe”, wykonaj poniższe czynności w celu odłączenia i ponownego podłączenia Twojego osobistego konta OneDrive. Wyłączenie, odinstalowanie lub odłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się online do konta usługi OneDrive.
jedno. Kliknij ikonę chmury OneDrive w obszarze powiadomień.
2,6. Wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.
3,2. Kliknij pozycję Odłącz ten komputer PC.
r.[4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze OneDrive — Zapraszamy, aby skonfigurować aplikację OneDrive.

OneDrive wstrzymana ikona

Ikona wstrzymania usługi OneDrive

Ikona wstrzymania usługi OneDrive dla firm

Wstrzymany symbol na ikonie OneDrive lub OneDrive dla Firm oznacza, że pliki nie są obecnie synchronizowane.

Aby wznowić synchronizację, wybierz niebieską lub białą ikonę OneDrive w obszarze powiadomień, wybierz pozycję więcej , a następnie Wznów synchronizację.

Dowiedz się więcej o tym, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

ikonaOneDrive z oczekującymi strzałkami synchronizacji 

Ikona synchronizacji usługi OneDrive w toku

Ikona synchronizacji usługi OneDrive dla Firm w toku

Ikona synchronizacji usługi OneDrive w toku

Strzałki koliste na ikonach powiadomień usługi OneDrive lub OneDrive dla Firmoznaczają, że trwa synchronizacja. Dotyczy to podczas przekazywania plików lub OneDrive synchronizowania nowych plików z chmury z komputerem PC.

Ikony synchronizacji mogą być również wyświetlane w trybie online w witrynie OneDrive.com.

ProgramOneDrive również sprawdzi, czy inne zmiany w pliku lub folderze zostaną wprowadzone, i może pokazać "przetwarzanie zmian". Jeśli wOneDrive pokazano "przetwarzanie zmian" przez dłuższy czas, może to wynikać z otwarcia pliku w trybie online, synchronizowania plików, dużej ilości plików zablokowanych w kolejce. Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu tych problemów, zobacz Usługa OneDrive zatrzymuje się na komunikacie „Przetwarzanie zmian”.

Jeśli widzisz ikonę synchronizacji oczekującej w Eksploratorze plików, zaczekaj, aż usługa OneDrive jest zablokowana na "Oczekiwanie na synchronizację".

Czerwony z białym paskiemOneDrive ikona

Konto w usłudze OneDrive zablokowane

Jeśli na ikonie OneDrive zostanie wyświetlona czerwona ikona "brak wpisu", oznacza to, że Twoje konto jest zablokowane.

Dowiedz się więcej o tym, co robić, gdy Twoje konto usługi OneDrive jest zablokowane.

Żółty wykrzyknikOneDrive ikony

Ikona usługi OneDrive z ostrzeżeniem

Ikona usługi OneDrive z ostrzeżeniem

Jeśli zobaczysz żółty trójkąt ostrzegawczy na ikonie OneDrive lub OneDrive dla Firm, oznacza to, że Twoje konto wymaga uwagi. Wybierz ikonę, aby wyświetlić komunikat ostrzegawczy wyświetlany w centrum aktywności.

Ikona osoby obok pliku lub folderu

Ikona udostępniania pliku w usłudze OneDrive

Jeśli obok plików lub folderów OneDrive zostaną wyświetlone ikony "osoby", oznacza to, że plik lub folder został udostępniony innym osobom.

Dowiedz się więcej na temat zmieniania udostępniania w obszarze udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive.

Niebieska ikona chmury

Ikona pliku usługi OneDrive online

Niebieska ikona chmury obok plików OneDrive lub folderów wskazuje, że plik jest dostępny tylko w trybie online. Pliki dostępne tylko w trybie online nie zajmują miejsca na komputerze.

Plików dostępnych tylko w trybie online nie można otworzyć, jeśli urządzenie nie jest połączone z Internetem. Dowiedz się więcej o plikach na żądanie w usłudze OneDrive

Ikony zielonego znacznika

Plik dostępny lokalnie w usłudze OneDrive

Po otwarciu plik dostępny tylko w trybie online jest pobierany na urządzenie i staje się plikiem dostępnym lokalnie . Plik dostępny lokalnie możesz otworzyć w dowolnym momencie, nawet bez dostępu do Internetu. 

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz ponownie przekształcić plik w dostępny tylko online. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik i wybrać pozycję „Zwolnij miejsce”. 

Dowiedz się więcej o plikach na żądanie w usłudze OneDrive

Wypełniony zielony okrąg z białym znacznikiem wyboru

Ikona zawsze dostępnego pliku w usłudze OneDrive

Pliki oznaczone jako "zawsze zachowuj na tym urządzeniu" mają zielone koło z białym znacznikiem wyboru.

Te zawsze dostępne pliki są pobierane na urządzenie i zajmują miejsce, ale są zawsze pod ręką, nawet gdy jesteś w trybie offline.

Dowiedz się więcej o plikach na żądanie w usłudze OneDrive

Ikona kłódki

Ikona zablokowanego pliku OneDrive

OneDrive wyświetli ikonę kłódki obok stanu synchronizacji, jeśli plik lub folder mają ustawienia, które uniemożliwiają synchronizację.

Dowiedz się więcej o ograniczeniach związanych z synchronizowaniem plików i folderów.

3 ikony obok pozycji "właściciel" lub "może edytować"

Ikona udostępnionej kolekcji usługi OneDrive

Ikona z trzema kwadratami obok albumu wskazuje udostępnioną kolekcję plików. Zobaczysz to, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem plików, czy udostępniono Tobie.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i synchronizowaniu folderów udostępnionych do usługi OneDrive.

Ikona romb

Ikona subskrypcji pakietu Microsoft Office Premium

Ikona niebieski romb na pasku narzędzi OneDrive. com zawiera bieżącą subskrypcjęOneDrive lubOffice 365 oraz ilością wykorzystywanego miejsca do magazynowania.

Jeśli nie masz abonamentu, wybierz ikonę, aby zobaczyć, jakie plany są dostępne.

Migająca ikona usługi OneDrive w systemie Android

Ikona synchronizacji interfejsu użytkownika mobilnego usługi OneDrive

Ikona chmury usługi OneDrive może sporadycznie się pojawiać w obszarze powiadomień w systemie Android w ramach normalnego procesu przekazywania danych.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z usługi OneDrive w systemie Android.

Dowiedz się więcej

Jeśli nie widzisz żadnych ikon OneDrive, sprawdź, z jakiej aplikacji OneDrive korzystasz.

Więcej rozwiązań najnowszych problemów dotyczących usługi OneDrive

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub i usługi OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×