Co nowego: zmiany w tabelach przestawnych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Następujące ulepszenia i nowych funkcji wprowadź tabel przestawnych i tabel przestawnych przetwarzania OLAP (Online Analytical) ułatwia oraz przyspiesza używanie w Microsoft Excel 2010.

W tym artykule

Nowe i ulepszone funkcje tabel przestawnych

Zwiększona wydajność

Etykiety tabel przestawnych

Wyszukiwanie elementów

Sortowanie

Filtrowanie

Funkcja Pokaż wartości jako

Obsługa cofania zmian w dużych tabelach przestawnych

Ulepszenia wykresów przestawnych

Nowe i ulepszone funkcje tabel przestawnych OLAP

Nazwane zestawy

Obsługa zapisywania danych w źródle

Nowe i ulepszone funkcje tabel przestawnych

Zwiększona wydajność

W Excel 2010 wiele wątków zwiększa ogólną wydajność tabeli przestawnej. Oznacza to, że można zauważyć szybsze uzyskiwanie wyników podczas pracy nad dużych ilości danych, na przykład podczas sortowania i filtrowania danych tabeli przestawnej.

Etykiety tabel przestawnych

W Excel 2010 możesz wypełnić w dół etykiet w tabeli przestawnej, aby łatwiej można użyć tabeli przestawnej. Można również powtarzaj etykiet w tabeli przestawnej, aby wyświetlić element podpisy pól zagnieżdżonych w wszystkich wierszy i kolumn. Etykiety można powtórzyć dla poszczególnych pól, ale można także włączyć opcję Powtarzanie etykiet lub wyłączyć dla wszystkich pól w tabeli przestawnej w tym samym czasie.

Na przykład opcja powtarzania etykiet jest użyteczna, gdy dysponuje się tabelą przestawną z polami wartości w kolumnach oraz sumami końcowymi i sumami częściowymi wyłączonymi dla wszystkich pól w wierszach.

Wyszukiwanie elementów

Excel 2010 zapewnia Wyszukiwanie elementu w tabeli przestawnej, aby umożliwić użytkownikom obsługiwanie pola i kolumny, które mają dużej liczby elementów. Za pomocą funkcji wyszukiwania elementu, użytkownicy mogą znaleźć odpowiednich elementów między tysiące lub miliony nawet wierszy w tabeli przestawnej. Za pomocą wyszukiwania elementu szukać przestawne lub OLAP CubeField podpisów elementu w pojedyncza kolumna, zawierająca Autofiltr włączona lub wyłączona.

Sortowanie

Excel 2010 zawiera wielowątkowe sortowania, aby włączyć szybsze sortowanie dużych ilości danych w tabelach programu Excel i tabel przestawnych. Sortowanie wielowątkowe można włączyć lub wyłączyć.

Filtrowanie

Filtrowanie została ulepszona, aby włączyć analizy dużych ilości danych. W Excel 2010 filtrowania w wielu elementów jest znacznie szybsze i dane, które nie są widoczne (na przykład ukryte elementy w sumach) powinno być uwzględniane podczas stosowanie filtrów w OLAP i w tabelach przestawnych innych niż - OLAP. Za pomocą samego udoskonalone funkcje filtrowania w usługach programu Excel.

W Excel 2010 również mieć możliwość można używać fragmentatorów do filtrowania danych. Fragmentatory zapewniają przyciski, które można kliknąć w celu filtrowania danych tabeli przestawnej. Oprócz szybko przefiltrować fragmentatory wskazują bieżący stan filtrowania ułatwia zrozumienie tego, co dokładnie przedstawiono filtrowania raportu tabeli przestawnej.

Funkcja Pokaż wartości jako

W Excel 2010 funkcji Pokaż wartości jako jest łatwiejsze znajdowanie i używanie i jego funkcje ulepszono w OLAP i w tabelach przestawnych innych niż - OLAP. Funkcja Pokaż wartości jako zawiera dodatkowe obliczenia, takie jak % sumy wiersza nadrzędnego, % sumy kolumny nadrzędnej, % sumy elementu nadrzędnego, % sumę bieżącą, Pozycja od najmniejszych do największych i Pozycja największej do Najmniejsza. Łatwiej określić pola lub elementu podstawą obliczeń. Tak jak w innych niż tabelach przestawnych OLAP, można teraz dodawać ten sam środek wielokrotnie do obszaru wartości w tabelach przestawnych OLAP tak, aby pokazać wartości i obliczeń na podstawie wartości w tym samym czasie.

Obsługa cofania zmian w dużych tabelach przestawnych

Cofanie operacji, które dodać wiele elementów do listy polecenia Cofnij (na przykład operacje odświeżania) może znacząco spowolnić wydajność w dużych tabel przestawnych. Aby zwiększyć wydajność w dużych tabel przestawnych, polecenia Cofnij została zaimplementowana do obsługi większe stosy Cofnij. Ponadto wydajności zmniejszy Autodopasowanie i stylów są stosowane w tym samym czasie tabeli przestawnej zostanie zaktualizowany lub odświeżania. Aby rozwiązać ten problem w Excel 2010, możesz anulować Autodopasowanie i stylów, naciskając klawisz ESC. Wyłączenie tych opcji może poprawić wydajność, gdy odświeżanie i aktualizowanie danych w tabeli przestawnej duże.

Ulepszenia wykresów przestawnych

W Excel 2010 łatwiej interakcyjna Obsługa raportów w formie wykresu przestawnego. W szczególności łatwiej można filtrować dane bezpośrednio w formie wykresu przestawnego i zmieniać układ wykresu przestawnego, dodawanie i usuwanie pól. Podobnie za pomocą jednego kliknięcia, można ukryć wszystkie przyciski pól w raporcie wykresu przestawnego.

Nowe i ulepszone funkcje tabel przestawnych OLAP

Zestawy nazwane

W Excel 2010, można utworzyć wiele hierarchicznych nazwanych zestawów. Nazwany zestaw to wyrażenie wyrażeń wielowymiarowych (MDX), która zwraca zestaw elementów członkowskich wymiaru. Jeśli nie znasz języka MDX, umożliwia okno dialogowe Definiowanie prostych nazwanych zestawów. Jeśli znasz MDX, służy Edytor wyrażeń MDX tworzenie bardziej zaawansowanych nazwanych zestawów. Nazwane zestawy są obsługiwane w tabelach przestawnych i w formuły OLAP. Z nazwanego zestawu można tworzyć raportów tabel przestawnych OLAP, przedstawiające różne metryki dla różnych obszarów firmy.

Obsługa zapisywania danych w źródle

Zapisywanie danych w źródle jest istotne podczas pracy z danymi z wykorzystaniem modułów usług analiz. Funkcja zapisywania danych w źródle jest często używana w wielu różnych scenariuszach, od zaawansowanego planowania i tworzenia budżetu po nieskomplikowane zbieranie danych od wielu użytkowników.

W Excel 2010 można zmieniać wartości w obszarze wartości tabeli przestawnej OLAP i są zapisywane w module usług Analysis Services na serwerze OLAP. Można za pomocą funkcji zapisu Wstecz w trybie symulacji, a następnie wycofać zmiany nie są już potrzebne, lub możesz zapisać zmiany. Funkcja zapisu Wstecz u dowolnego dostawcy OLAP obsługującego instrukcja UPDATE modułu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×